miercuri, 12 septembrie 2012

224. Cronica acestui anotimp (Zăporul de la curte)              Zăporul de la curte
  (poveste cu ceva adevăruri din bătrâni)

Tata îmi povestea, pe vremea când mă lua cu el la târlă, în mijlocul câmpiei române, departe de sat, că toate pământurile astea de prin părţile noastre, din sudul Dobrogei, fusese cândva ale unui boier de neam bulgăresc. Lumea din sat îl ştia de Costea Chiorul. Apucase şi tata a intra prin curţile boierului, odată cu o pereche de lăutari chemată a cânta din viori, clarinete şi ţambale la nunta unei duducuţe a boierului. Poruncise boierul a avea la nunta duducii, ca friptură, şi nişte cârlani din turma vestită a tatălui meu, şi aşa ajunsese tata la curte. Tata, păşise semeţ, cu cuşma pe frunte dinaintea boierului, dar un arhon medelnicer de la curte îi puse piedică, de cât p-aci să vină de-a berbeleacul.
- Dar bine, bei-mu, nu-ţi găsişi altă treabă decât să mi te pui dinainte? se grăbi tata să-i pună ăluia mâna în piept.
- Rău faci omule! îl apostrofă bei-mu arhon-medelnicerul. Într-o ţară ca a noastră şi cu un aşa boier-ispravnic, mai bine este să pleci capul ca să dobândeşti ce ţi se cuvine şi să strângi niscaiva chiverniseală cu orice preţ. Învaţă omule!
„Adică (gândea tata), cu orice preţ, ar putea însemna şi furt, şi jecmăneală! Ia stai, să-ţi bag eu niţel, minţile astea în cap...”. Dar, îi sărise lui bei-mu arhon-medelnicerul, în ajutor, un alt ispravnic de la curte:
- Îndărăt mişelule1 Nu te atinge de ai noştri, că-ţi zdrobesc capul! Şi, de nu se ferea tata, bâta din mâna ispravnicului, mai că i-ar fi pălit drept în moalele capului.
- „Tu trebuie să ştii, îmi spunea tata, că boierii noştri trăiesc în desfrânări şi se ţin numai de intrigi şi alte afaceri necurate. Ca să dea pe alţi domni, care nu li se supun, din scaun, recurg la ceea ce nici nu gândeşti că se poate pe lumea asta, pentru că ei, trebuie să aibă moşii cât nu le ştie hotarele, vii şi lanuri de grâne de nu le ştie  nimeni numărul pogoanelor. Şi, mai au ei, zalhanale, heleşteie, livezi de pomi, păduri cu vânat, şi câte altele. Nu le mai ţine nimeni socoteală. De aceea cred ei că deţin de la Dumnezeu, puterea cea mare, şi că totul li se cuvine pe lumea asta. Tu trebuie să mai ştii, zicea el, că scot de pe spinarea oamenilor simpli şi săraci ca noi, bunuri de tot felul, că nu le pot ţine măsura, ba de multe ori le înstrăinează şi pe la dregătoriile ţărilor mari ce le tot ţine isonul, spre jalea şi nenorocirea celor din afara curţilor boiereşti. Şi, unde mai pui, că fiecare îi aducea boierului, plocoane de mare preţ; câte şi mai câte, că din o parte din ele se putea ridica pentru tânăra pereche de miri, o pereche de case cât să le întreacă pe ale socrilor; saraiuri, nu glumă!”
  Ce se mai întâmplase la curte, prea bine nu ştia nici tata, şi nici nu păream eu a mă îngriji, pe atunci, de asta, căci, aveam să aflu urmarea, de la bunica, într-o seară, taman când peste sat se aşternuse o negură de ploaie care venise dinspre mare ca o cortină de catran. Ploaie nu glumă; cu trăsnete, fugere şi vârtejuri ce sorbeau totul în cale, prin nevăzute guri de balaur.
- Tot o vreme ca asta era şi atunci când s-a pornit zăporul de la curtea lui Costea Chiorul! s-a închinat bunica de faţă cu toţi.
- Care zăpor, bunică? am sărit eu de la locul meu, căci îmi era cunoscut numele boierului, din cele câteva frânturi băsnite de tata.
- Înainte de nunta mezinei – începu bunica să depene la povestea ei, odată cu lâna de pe răşchitor – cineva i-a aruncat pe geamul iatacului o nevăstuică moartă, să-i spurce casa boierului, că din asta, o mare zăhăială s-a cuibărit în sufletul boierului, de n-a mai fost linişte la curte, o lună de zile. Nu mai putea Costea Chiorul, nici să mănânce, nici să doarmă în pace din pricina acelei întâmplări ca din senin. La răsărit de pământurile sale, se înfiripase pe nişte păşuni verzi, doi coconi tineri, cu hergheliile lor de cai, care pesemne puseseră ochii şi pe pământurile bulgarului, cu gând a-l alunga de unde venise, sau cel puţin aşa se spunea. Păi ce credeţi voi? Iaca aşa! Îi intrase la suflet boierului, bănuiala, că toată nenorocirea, din partea acelor doi coconi îi venea. Otrăvurile strecurate la urechea boierului de către ispravnicii de la curte, îşi făcură efectul. Şi, pentru că cineva din casă, păru că purta vorbele de la curte, în afară, Costea Chiorul porunci ca nimeni să nu mai iasă dincolo de porţile sale. Lacăte cât toate zilele atârnau pe la porţi. Şi cu toate astea, vorbele continuau să treacă dincolo de porţi, din gură în gură, până dincolo de hotare. Fură omorâţi guzganii, cei despre care se credea că pe dedesupt purtau secretele în afară, mai apoi, săgetară şi păsările cerului. Nimic nu trebuia să mai iasă cu vreo şoaptă măcar, dincolo de porţile şi grădinile bulgarului tot mai nevricos şi bănuitor din cale afară pe toţi cei din jur. Cea din urmă nelinişte, se spune, că a îngropat-o Costea Chiorul la casa vrăjitoarei Cechira Ţiganca din împărăţia Sacrului Imperiu, unde a descins cu o caleaşcă de daruri şi o listă de promisiuni, care mai de care mai înrobitoare pentru clăcaşii şi opincarii care-i munceau pământurile. Scheletul ăsta de muiere, cu mustăţile şi sprâncenele mai mari ca ale vestitului Baiazid Ilderim sultanul, turnă buruieni de tot felul în cazanul cu vrăji.  Şi, se zice că i-ar fi spus aşa:
- „Înalta poartă îţi vrea capul arhon-boier dumneata! Să n-ai încredere nici în cei doi coconi care îţi vor veni la curte cu gând de peţitori ai păcii şi liniştei matale. Şi, nici în alte neamuri străine de prin Europa. Nu face vâlvă mare, bei-mu, că-i primejdie. Ia de aicea o alifie de păpădie şi măselariţă, şi trei oase de la tibia unei cămile, şi fă-ţi cruce de-andoaselea, imediat cum apune soarele, şapte zile şi alte trei, la rând. Şi, bei-mu, arhon-boierule, nu te mai arăta, o vreme, nimănui...
- „Dar ce o să zică boierimea cea mare a ţării? Parcă-i auz de pe acum pe acei clevetitori de prin ţară, zicând: <A încasat banul şi acuma tace. Mai deunăzi voia s-o dea pe fiesa după arhon Roşu-medelnicer, şi acum o dă slugii acelui boier Vida Guzu>”.
- „Ei şi? Să spună! Tu eşti neam de boier, venit de pe mări încercate. O să treacă şi nunta, şi toate s-or linişti...”
- „Da’ cu zăporul, cum rămâne cu zăporul pe care mi l-au prezis cărţile apocaliptice ale soborului de preoţi de la Răsărit?”
- „Acum, bei-mu arhon boier, dumneata ce-ai vrea? Să ne încredem în toate tradiţiunile populare care nu ne arată decât proorocirea unor scamatori de găgăuţi şi albanezi, care mai şi scot pe nas fumuri şi fantasme dintr-o altă căciulă? Fii mai calpuzan şi mârşav decât ei şi vei avea puterea încă o vreme. Şi, cum o da Domnul, şi cu zăporul acela...
Adormisem de o vreme la băsnitul ăsta, că prea le credea bunica, uite aşa, pe toate. Şi, la ce bun să-mi intre şi mie pe o ureche şi să-mi iasă pe alta, de vreme ce tata, îmi spunea acolo la târlă, în plin câmp, că nu se ştie când, dar că a venit şi zăporul acela. A pornit ca din senin de părea că se surpase bolta cerului cu nori cu vânt cu tot. Întâi s-a simţit ca de-o cutremurare; o izbitură în uşa caselor. Apoi au început detunăturile, ca din carul sfântului Ilie Prorocul. Peste câmpia română, cerul s-a mişcat şi s-a aplecat deasupra pământului cu mugete şi urlete de fiară, de au umplut până hăt departe văile, că toată lumea care se afla de faţă, lângă zidurile de la curtea lui Costea Chiorul, a văzut zăporul pornindu-se în vârtej mare, măturând totul în cale cu mare iuţeală. La vederea lui, toţi au rămas cu feţele la pământ. Numai ce şi-au ridicat, mai apoi, frunţile, şi curţile boierilor dispăruseră, de parcă totul nu fusese decât un vis urât. Unii oameni au scornit că un balaur mare dinspre răsărit a înghiţit totul, dar eu cred că Dumnezeu a făcut dreptate. Iar pe Costea Chiorul, nimenea nu l-a mai văzut ori pomenit cumva. Niciodată.          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu