luni, 17 septembrie 2012

226. De veghe în lanul cu cărţi ( Speranţa Calimi)                   Speranţa Calimi: Destine frânte, iubiri spulberate...

  Cu „Răni deschise”, 2012 (148 pag.), Speranţa Calimi readuce romanul, pe linia picanteriei şi senzaţionalului începute în literatura feminină cu Hortensia Papadat-Bengescu şi continuată cu Sanda Movilă, aceasta din urmă evoluând tema pe temeiul unei drame a inadecvării personajelor la pulsul vremurilor şi trăirilor sufleteşti. Dacă la H.P. Bengescu romanul întrecea senzaţionalul şi picanteria a unei realităţi a vremurilor descrise, la Sanda Movilă, fire retractilă, nerăzbătătoare, romanul tratează partitura nu lipsită de romanţiozitate, în care dragostea sau mai exact erotismul, sub forme neobişnuite, ciudate dacă nu de-a dreptul morbide, este tema centrală, determinând desfăşurarea epică, îndeobşte cu finaluri crâncene: sinucideri, omoruri, nebunie, declasare etc.  Adolescente care iubesc simultan doi băieţi, iubiţi morţi pe front, răzbunări din dragoste, adultere, mutilări sufleteşti şi automutilări, toate pe fondul ravagiilor pe care le-a pricinuit primul război, dar şi neînţelegerea, lipsa de comunicare, neîncrederea în sine şi în partener. Sub zodia destinelor frânte şi a iubirilor spulberate se desfăşoară în romanul Speranţei Calimi, şi povestea Ioanei (fiica lui moş Tache şi a Constantinei, ambii decedaţi înainte de intrarea în lume a fetei lor), o Ioană care „judeca oamenii după ea, credea vicleniile că sunt specifice animalelor de pradă, că oamenii au inima în palmă şi poţi citi în ea ca într-o carte deschisă”. Ca şi în cazul celor două scriitoare, Speranţa Calimi îşi alege personajul romanului din rândul celor care le lipsesc forţa de a-şi depăşi statutul existenţial, din rândul celor care visează frumos şi caută norocul la prima răspântie din viaţă, dar, din nefericire, visurile acestor personaje nu sunt  decât nişte inutile încercări de a-şi căuta fericirea, pentru că soarta le transformă repede în victime şi orice zbatere de a scăpa din sfera de acţiune a unui mecanism social atât de complex, şi pervers, este sortită eşecului. Tehnica povestirii în povestire, pentru cititor, este o adresare explicită a naratoarei în scopul atragerii lui în poveste, dacă vreţi, este o vorbire către cineva cu calitate de spectator, sau martor avizat la drama care planează în acţiunea narată. Între clocotul sufletesc al Ioanei, ce-l descrie autoarea în planul existenţei afective, şi nevoia de a găsi răspunsuri unor întrebări pe parcursul lecturării de către cititor, intervine acel sentiment al dualităţii: autor şi personaj într-o singură fiinţă care se rosteşte, vădind o grijă pedantă pentru coerenţa impresiilor că întotdeauna „există un Dumnezeu, care nu bate cu ciomagul”, dar nici nu poate ierta nimănui, un pas făcut greşit. Învăţată de mamă, „că în viaţă adevărul este drumul cel mai scurt spre satisfacţie şi împlinire, îndemnând-o mereu să nu ascundă adevărul şi să fie ea însăşi dreaptă”, Ioana alege „idealitatea” vieţii şi cade victimă „realităţii” acesteia. Dragostea ei sinceră şi pătimaşă, pentru cel pe care îl credea demn de iubirea ei, miliţianul Raul, se dovedeşte de consistenţa himerei. Astfel, Ioana cade victima unui fond sufletesc integru în aparenţă şi, de aici până a deveni „unealta” naivităţii, pe care lumea din jur o exploatează din plin, nu-i decât o punte fără balustrăzi, iar micile sale vise sunt spulberate fără cel mai mic regret de către cei din jur. Dacă ar fi ciulit cât de cât urechea şi ar fi zăbovit un pic la avertismentul vişinului din curte (care pare întruchiparea sufletului întors din lumea de dincolo, a mamei Constantina), cu scopul de a o preveni: „Ai grijă, şarpele cel veninos pândeşte pe cărarea vieţii tale!”, oare destinul Ioanei ar fi fost altul? Nu credem în aşa ceva, pentru că, tot autoarea ne avertizase din timp: „Ioana era în culmea fericirii şi nu credea pe nimeni”. Astfel, „o iubire între două toamne” între Ioana şi Raul, se termină cum nu se putea mai rău pentru Ioana, care-şi ucide pruncul încă nenăscut, provocându-şi avortul şi, prin ispăşirea celor cinci ani de închisoare, îşi vede visele despre iubirea adevărată, destrămate pentru multă vreme. Nici căsătoria ei, de altfel reuşită, după ieşirea din închisoare, cu portarul fabricii de conserve la care se angajează, nu-i aduce liniştea meritată. Autoarea, conduce cu pricepere intriga, programând dinainte deznodământul. Aniţa, fata „reuşită” venită după căsătoria cu Viorel (portarul fabricii de conserve), se dovedeşte o micuţă casandră, prevestindu-şi de mică nefericirea. Căsătoria Aniţei cu Marius (dovedit în cele din urmă ca fiind băiatul Ioanei, conceput în închisoare cu gardianul Ifrim, pentru „fericirea” soţiei sale care nu putea avea copii), se dovedeşte catastrofală pentru destinele tuturor, ca fiind o iubire sub semnul incestului. Astfel, şi ultimul vis al Ioanei, că „în fond viaţa întreagă e o luptă, uneori biruieşti, alteori eşti biruit, dar mereu îţi rămâne speranţa că mâine va fi mai bine, că soarele va străluci şi pe uliţa ta”, se năruieşte definitiv şi determină moartea Ioanei, urletul interior al lui Viorel împotriva sorţii injuste, nebunia şi îmbătrânirea subită a Aniţei, nenorocul cel urmăreşte în continuare pe Marius, etc... Dispariţia Ioanei, nu e singura nedreptate a romanului. Soarta nevinovatei Zenovia, vecina Ioanei, este pecetluită şi ea, chiar după dispariţia soţului monstru Gavrilă. De aici şi cheia titlului romanului: deşi personajele plătesc îndeajuns pentru păcatele trecutului, toate se reîntorc ca un ciclu în viaţa urmaşilor lor şi „rănile se redeschid”, căci secretele celor care par a le lua cu ei în mormânt, sunt răni deschise pentru ceilalţi. Rămâne întrebarea la care invităm şi cititorul să răspundă: „cine a semnat aceste condamnări, cui îi place ca în viaţă să joace numai drame, al cui blestem s-a abătut asupra urmaşilor?” – întrebare retoric lansată de către autoare. Interesul prozatoarei pentru femeia numită Ioana, înseamnă reîntoarcerea scrisului feminin către lumea provinciei, sau revenirea la romanul cu reflecţii despre iubire şi fatal, despre femeia „caz” din literatura noastră? Totul e posibil. Întrucât, prin romanul său fundamental trăirist şi psihologic, deşi „pământul  acoperă durerile, mormintele ascund poveşti triste de viaţă şi totul intră în uitare”, Speranţa Calimi a lansat dilema personajului victimă, care nu se poate descătuşa din sfera de acţiune a unui mecanism social căruia nu-i înţelege principiul de funcţionare. Să însemne aceasta o nouă cale redeschisă romanului feminin?  Iată o direcţie în atenţia criticii viitoare. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu