vineri, 9 mai 2014

524. Dintre cărțile mele preferate. AZI: „Bucovina care ne doare” - de Ion Beldeanu.

O carte tot mai actuală:

                                   Bucovina care ne doare
                                                                                       Tudor Cicu

   Cu „Bucovina care ne doare”, ed. Muşatinii Suceava 2007 – al treilea volum şi ultima parte - Ion Beldeanu vine în întîmpinarea cititorului dar şi al istoricului şi criticului literar, cu o carte de însemnări literare şi note documentare, cu dorinţa de a scrie despre Bucovina (după spusele autorului), din „mâhnirea de a accepta în continuare ruptura şi înstrăinarea”. Întrebarea care îl frământă pe autor: „Ce se va întâmpla cu Bucovina în deceniile care vin?”, întrebare care se simte în fiecare tabletă scrisă din această emoţionantă carte: „e greu de răspuns”... prefigurează tot el răspunsul, însă citindu-i însemnările care fac cuprinsul acestei necesare cărţi despre mitul Bucovina şi frământările ei, cititorul ca şi lectorul avizat poate găsi destule răspunsuri, iar la rându-i, cititorul va fi nevoit să-şi pună el în continuare alte şi alte întrebări. Iata câteva teme de interes major propuse de lector:
1.      De ce statutul limbii române este ameninţat din nou în Ucraina? -  „că limba română se află în pericol, se poate vedea la orice pas”.
2.      Ce s-a mai întâmplat cu mult discutatul monument Eminescu de la Cernăuţi, de unde teama că acesta va fi ratat precum cel al lui Ştefan cel Mare în Codrii Cosminului?  Dar oare cine tulbură cel mai tare apele? - „astfel în timp ce în România, la Galaţi, pe banii contribuabililor români se încheiau lucrările la ridicarea monumentului lui Mazepa, hataman al Ucrainei...etc... ”- o fi fiind respectivul mai important decât Stefan cel Mare şi Sfânt, vorba lui Vasile Tărăţeanu?”
3.    Cu ce scop s-a dorit desfiinţarea librăriei Luceafărul, singura librărie de carte românească din Ucraina? Şi mai nou, ce se aude despre necesitatea înfiinţării unei universităţi multiculturale la Cernăuţi? - „dacă îţi spui român eşti urmărit precum iepurele de vânători şi nimeni nu te mai apără”.
4.      Cine are interesul ca singurul cimitir al militarilor români de la Cernăuţi să ajungă de izbelişte? Mai mult de atât, chiar profanat!
5.      De ce Memoriul lui Pan Halipa, adresat preşedintelui S.U.A. a rămas surd? : „nu este nici corect, nici acceptabil ca unii să vânture promisiuni şi explicaţii iar alţii să piardă mereu”.
6.      Simple coincidenţe, sau, caracter dubios, dacă nu doar subversiv ce a declanşat noua Programă în limba română şi literatură pentru clasele V-XI, sunt pur şi simplu gafe, ori fac parte din strategia de anihilare şi lichidare a învăţamântului în limba română practicate de autorităţile ucrainiene de la Cernăuţi?
7.      Ce se mai aude cu tezaurul României? - (vezi tableta „Păguboşi dar mândri”), şi concluzia autorului: “viaţa merge înainte, tot înainte până ceea ce era să fie va intra în tăcere şi uitare”.
8.      De dragul NATO, România a cedat Insula Şerpilor? - „şi Ucraina nu se va sfii să profite din plin de neaşteptatul chilipir”,  conchide autorul.
9.   Deportările familiei de români din Nordul Bucovinei, înspre înfricoşatele ţinuturi ale  Siberiei şi Kahastanului, din 12-13 iunie 1941, sunt ele asumate de poporul ucrainean?
Cititorului nu-i rămâne decât să descopere şi singur, prin lecturarea cărţii, alte şi alte teme la fel de interesante. „Şi este trist că guvernanţii momentului, şi chiriaşul infatuat de la Cotroceni” (aluzie la Tratatul bilateral româno-ucrainian, dinaintea căruia te simţi abandonat), pun încă sare peste rana care sângerează un ţinut desprins şi sfârtecat „dintre hotarele aceleiaşi patrii”, concluzionează cu amărăciune Ion Beldeanu: „Mai explicit, situaţia actuală a Republicii Moldova ar fi comparabilă cu cea a faimosului magar al lui Buridan, care a murit de foame între două căpiţe de fân”. Nu-i de loc întâmplător faptul că autorul ne vorbeşte despre începuturile fenomenului literar din acest spaţiu geografic numit „nostalgica Bucovină”, cu primele tipărituri şi primele încercări literare, apoi, perioada interbelică, cea prin care gruparea ICONAR s-a impus în peisajul literar românesc; editarea ziarului Bucovina, apoi cea dintâi revista de cultură din Bucovina, urmată de diverse reviste literare şi culturale: (ni se aminteşte de celebra antologie „Pagini de literatură română. Bucovina,Regiunea Cernăuţi 1775-2000). Etc...
   Stările prin care, scriind şi descoperind, scriitorul Ion Beldeanu care notează cu amărăciune: „m-a încercat un sentiment difuz de mâhnire şi revoltă”, sunt transmise asemeni unor vibraţii seismice şi cititorului. La toate acestea, autorul are un straniu răspuns: „De ce, în definitiv, se flutură atât de insistent tema holocaustului, când jertfele nevinovate ale românilor din teritoriile ocupate, nimiciţi prin foame, frig şi munci silnice, copleşesc memoria?”. Adnotăm şi noi la această interogaţie pusă retoric şi reţinem spusele unei femei, simple, întâlnite de autor la poarta Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi: „Şi, mă rog, spune-mi mătăluţă, dragă domnule, România asta ce mai vrea să ştie despre Bucovina dac-o vândut-o ucrainienilor, aşa de pomană, printr-un tratat ruşinos, fără măcar să ne întrebe şi pe noi, că noi eram în drept să ne hotărâm soarta?”. În drept, rămâne şi cititorul, să descopere la lecturare, alte şi alte teme abordate cu interes de autor şi, la care să reflecteze sau să-i pună în gardă şi pe alţii, să ia aminte. Şi nu numai!    
  
         


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu