vineri, 4 iulie 2014

546. Ana Maria Gîbu - în prozopoeme.


                                Prozopoemele de imaginaţie ale Anei Maria Gîbu

  Cu noua sa carte de povestiri-schiţe-eseuri „Dintr-un vis în altul”, ed. armoniiculturale, 2014, Ana Maria Gîbu pune în faţa cititorului texte în proză adaptate pe specificul estetic al poeziei, arătând de la început, o preocupare centrală pentru pasiunile şi încercările omului. Cu anumite excepţii nesemnificative, în ansamblul acestui volum ce însumează un număr de 22 texte, Ana Maria Gâbu e interesată, deopotrivă, de procedeele povestirii psihanalitice şi caracterul personajelor, deşi, pare să-şi concentreze proza scurtă, în termeni uimitor de nesofisticaţi, asupra personajelor care distonează în cadrul narativ, iar sensul întâmplărilor provocate de acestea se pot încadra în acceptul ideii de libertate şi diversitate a creaţiei. Cititorii vor avea prilejul să constate ei înşişi, prin aceste povestiri de faţă, că atmosfera, sensibilitatea, uneori şi temele, o apropie pe Ana Maria Gîbu de universul prozei poematice, lăsându-le lor întreaga disponibilitate de a traduce imaginea reconstruită în urma unor lecturi demult asimilate. Textele, la o primă lecturare, pot fi încadrate în cele trei-patru ipostaze: lumea visului („Cutia”; „Adâncul în care găsesc totdeauna iertare”; „Necunoscutul din vis”; „Colţ de rai”), universul ideatic al poeziei („Emoţiile s-au topit în ploi”; „Nebun prin ploaie”), universul oniric-halucinant („Aripă de înger”; „Când nu ştii cine eşti”; ”Întâlnire cu viitorul” şi zona science-fiction („Maşina timpului”; „Gravitaţia celor şase luni”; „Am văzut moartea la ea acasă”; „Ultimul cod de cinci litere”). În povestirea „Cutia” (cea care deschide volumul), un Eu, personaj „meticulos şi consecvent” cu sinele său, se află într-o „cursă contra cronometru, începută demult” cu bărbatul „cu ochii de culoarea cuvintelor nespuse” dintr-un vis în care crezi că trăieşti”, un fel de vis al unui om matur. Ea cu migala unei brume de siguranţă pentru copilul ei, termină prin a constata că era „copacul gol, ars pe jumătate, lipsit de speranţă”. Ceea ce la început i se păruse, că iubirea ar putea fi şi „o abatere de la regulă”, sfârşeşte doar cu amânarea unei decepţii în ansamblul rostuirilor psihanalitice pe care şi le-a tot construit. Pe plan ideatic, personajele autoarei sunt fiinţe romantice ca şi fata din „Adâncul în care găsesc totdeauna iertare”, regăsită în fiinţa celei care ascultă „şi astăzi aceeaşi partitură la pianul din sufletul mamei”. Cu povestirea „Necunoscutul din vis”, suferinţa, mocnită din ochii şi de pe chipul personajului feminin, provine de la încurcătura celui care îi tulbură visele cât umbra unei păreri ale lui Dimitri care vede în Kalinda pe Bendis cea demult pierdută în noianul lecturilor. Astfel de abordări ale prozei, întâlnim la prozatorii analitici, dar, autoarea se detaşează de această specie literară, prin introspecţia visului dintr-o realitate imediată, în irealitatea poveştilor, fie și cu spiriduşi (vezi: „Colţ de rai”), când visul, deşi e purtat cu ochii deschişi, spiriduşii nu vin tocmai atunci. Şi totuşi, doar dintr-un vis Ana se trezeşte (la glasul alarmat al colegei de bancă), cu gândul că n-a scris finalul eseului început în vis. Descoperirea noastră e una prin care vedem cum personajele creionate de micuţa şi îndrăzneaţa autoare, ies din lumea legiferată de La Bruyere, autorul caracterelor, intrând în lumea libertăţii romantice şi emoţiei, adică, fără a specula tipologia caracterelor şi a se pierde în teorii. Pe tărâmul prozo-poematic, atenţia autoarei este  îndreptată asupra argumentului estetic din rândurile scrise, literar vorbind este pecetluită de o eleganţă acaparantă. Astfel „Emoţiile s-au topit în ploi” nu-i decât tabloul descris între pastel şi poezie iar „Nebun prin ploaie”, relatarea unui peisaj de poveste ce-i „bântuia imaginaţia”, cu toate detaliile unui poem despre copilărie şi lumea tare încurcată a poveştilor din ea. Cu povestirile „Aripă de înger” şi „Când nu ştii cine eşti”, intrăm în poveştile despre transformări şi reveniri la realitate cu intrări şi ieşiri în ireal. Parcă ne apropiem de proza halucinantă a lui E. A. Poe. Morala e totdeauna una înaltă, superioară convenţiei sociale, iar autoarea mânuieşte, deşi cu fragilitate nararea, vâltoarea interioară a sufletelor încondeiate. Le putem lua şi ca pe un joc al copilăriei, de-a „hocus-pocus preparatus”. Trecând la zona SF-ului (și i-aș recomanda „Solaris” de Stanislaw Lem, ori cărțile lui Isac Asimov), mă opresc la două trăsături vrednice de laudă. Una constă în faptul că studiul caracterelor omeneşti pe care ni-l propune autoarea, are o anumită aplecare spre zona de mister şi anamneză a prozatorilor care cultivă genul, cealaltă o remarcăm în faptul că nu alunecă în detalii nesemnificative de psihanaliză ale stărilor şi trăirilor, dar trecem peste acest aspect prin acel amănunt deloc neglijabil la o autoare de vârsta ei, fiindcă scrie cu atâta uşurinţă, de parcă ar scrie „versuri pentru compoziţiile vântului”. Volumul oferă cititorului şi alt gen de povestire (vezi: „Lacrimi pe fiecare cruce”; „Locul iubirilor dintâi” sau „S-a întors în tăcerea pietrei”), producând un fel de nedumerire creatoare când ne imaginăm şi fragilitatea micuţei autoare în narări cu teme ce structurează cu totul altceva. Doar stilul direct al narării din aceste povestiri cu ridicate pretenții narative, pune în continuă priză cititorul (a se vedea „Cutia”). Dacă în poezie, Ana Maria Gîbu arăta un eu poetic al inocenţei şi se juca purtând măşti diferite cu tablourile unei maturităţi decepţionate, coabitând (în cadru imagistic) cu erotismul adolescentin, aceste texte prozaice sunt, pe alocuri, memorabile plăsmuiri poematice, nu şi naraţiuni (din păcate) premergătoare genului beletristic: povestirea epică.


                                                                                    Tudor Cicu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu