luni, 10 noiembrie 2014

590. Parabola și arta scrierii la clasici (7)Un punct de vedere „al criticii”... citindu-i pe clasici (7)
         (impresii dintr-un caiet licean, rătăcit...)


1. Panait Istrati m-a învăţat ca pe coala de scris să-ţi picure sufletul

  Pescuit de scriitorul francez Romain Rolland, din apele profunde ale oceanului social, după încercarea nereuşită de a-şi tăia beregata, prin acea scrisoare netrimisă autorului (dar găsită asupra lui pe patul de spital), Panait Istrati, acest vagabond de geniu, hoinarul misteriosului Orient, a creat în limba pământului strămoşesc fermecătoare „poveşti” trăite. Rolland îi scria lui Panait Istrati, spunându-i, că trebuie să scrie într-atât de mult, încât, viaţa care pâlpâie în trupul scriitorului, să treacă puţin câte puţin, în paginile pe care le-a scris, până când, cei din jur nu-i vor mai simţi fiinţa şi nu vor mai vedea rânduri şi fraze care amintesc de tot ceea ce ai fost cândva. Rolland chiar îi spusese, uluit de talentul de povestitor înnăscut al puşlamalei care voise să-şi ia viaţa: „Scrie, scrie, şarla dracului, ai talent!”. O frază scrisă, undeva, ni-l înfăţişează în toată aura scriitoricească cu care era înzestrat. Redau: „Nu împlinisem încă şapte ani dar aveam inima călită de-o copilărie doldora de întâmplări dureroase”. Pariul pe care îl făcuse R.Rolland pe capul lui Panait Istrati, fusese asumat de însuşi Dumnezeu. Istrati s-a născut la Brăila iar venirea sa pe lume s-a întâmplat într-o zi de august 1884, sosit în această lume, dintr-un tată contrabandist grec, pe care nu l-a cunoscut şi o ţărancă româncă, o femeie minunată. Viaţa lui este şi ea o epopee. Hoinărind prin lume ca „pescuitor de bureţi” şi câte alte meserii şi îndeletniciri, are aerul unui Hamlet oriental. La 39 de ani scrie „Chira Chiralina”, ceva original pentru lumea occidentală. Tot într-o „atmosferă de basm” (desprinse ca din „O mie şi una de nopţi”) - ori lumea asta a lui să fie senzaţia unei lumi misterioase cu personaje atât de reale? - sunt scrise şi celelalte capodopere ale sale: „Codin”, „Cosma”, „Moş Anghel”, „Neranţula”, „Kir Nicola”… La maturitate se va apleca şi spre publicistică, iar scrisul său devine un strigăt de revoltă împotriva ororilor lumii. „Cine vede infernul nu ţine discursuri lustruite: strigă!” – scria el. Vorbind despre omul Panait Istrati, Romain Rolland spunea că fiecare om are enigma destinului său pe care el caută s-o pătrundă.
Chira Chiralina a mișcat toate inimile celor care au citit-o nu numai inima mea. Desprinsă dintr-o baladă veche, cu arapi buzați și feciori alunecoși ca niște șerpi (frații Kirei), nuvela lui Panait Istrati păstrează doar poemul de slăvire în proză al cântecului bătrânesc, în rest povestea e firească și tumultoasă. Transcrierea literară a firului epic al baladei se acoperă perfect cu transcriere faptelor trăite pentru a creea povestea dureroasă a unei familii ce credea în dragoste, mai presus de iubirea pământească.
Moș Anghel  a însemnat pentru mine descoperirea uluitoare a tragediei umane, a unui om simplu din popor. Scrisă magnific, povestea lui moș Anghel, nefericitul în căsnicie, e și povestea unui om pe care soarta îl duce la cel mai înspăimântător sfârșit. Nu ai cum să nu faci o legătură cu Iov din Biblia tuturor creștinilor. Deznodământul, însă, foarte tragic al eroului lui Panait Istrati îl diferențiază de eroul biblic, ceea ce ne și cutremură la lecturarea povestirii. Aceasta e povestirea care mi-a atras luarea aminte a frazei rostite cu privire la copilăria sa doldora de întâmplări dureroase. Mai rar să poți ilustra în termeni atât de crânceni lupta omului hăituit de nenorociri, cu Destinul său.
Codin  e povestirea care m-a îngrozit când am citit acele ultime pagini în care mama e nevoită să-și omoare fiul. De pe urma acestei povestiri nu m-am ales decât cu insomnii și coșmaruri în vise, atât de realist și cu sobrietate a fost scrisă. Nu prea se găsesc pagini în literature universală care să egaleze descrierile unor atât de crunte mizerii umane.
Neranțula pare a fi scrisă de autor, dansând și cântând. M-a urmărit îndelung, în copilărie, cântecul acela tare ciudat: „Pe țărmul mării pe prundiș/Neranțula fundoti!/O fecioară își clătea fusta/Neranțula fundoti!” Acestei fermecătoare istorisiri de pe malul Dunării, i-ar urma poveștile cu fecioare țărăncuțe și haiduci legendari ori răzvrătiții hăituiți de potere din „Cosma”, un amestec de realitate și legendă. Când am citit poezia „Cosma Răcoare”, de Nicolae Labiș (care mi-a răscolit întreaga ființă, despre ceea ce credeam eu despre poezie: trecând prin folclor, cu aripi în mit și ardere de geniu, de până atunci), gândul m-a dus tot la „Cosma” lui Panait Istrati, la namila aceea de haiduc care hălăduia prin codrii cu ceata lui, dar și alături de fratele Ilie și propriul fiu (Irimia) zămislit dintr-o dragoste cu frumoasa ciobăniță Floricica. Destinul lui Cosma (asemănător cu al lui Samson în fața Dalilei), se împletește: 1. cu viața poterelor aruncate de boierii și arhonții-beizadele, mereu pe urmele lui; 2. cu ale blestemului popular aruncat în cârca vitejilor care după al treilea glonț ratat pe lună plină, în dușmani, le era sortit să moară tot de-un glonț venit de aiurea; 3. și iubirii pătimașe arătate de haiduc, ciobăncuței Floricica, un fel de Ileana Cosânzeana a codrilor. Mihail Sadoveanu considera realizarea celor două povestiri „Moș Anghel” și ”Cosma”, un miracol. Iar „Cosma” e povestirea care nu are egal în toată literature noastră. Aveau de ce să fie uimiți, de măiestria cu care Panait Istrati a scris aceste pagini, până și doi dintre cei mai mari povestitori: Gorki și Kipling. De aceea, cred (asemeni lui Dostoievski rostindu-se despre Gogol), că din pulpana mițoasă a cojocului lui Panait Istrati au ieșit prozatori ca Zaharia Stancu, Marin Preda și Fănuș Neagu. Urmăriți de cititorii de pretutindeni, toți acești scriitori descinși dintr-un pământ mioritic, ne transmit nouă acel îndemn, al țăranului de ieri, de azi și de mâine (nu numai din „Ciulinii bărăganului” lui P. Istrati):
-         Încotro, Ioane?
-         În lume, Matache, cu ciulinii după noi….  

                                 (va urma, ca postare de fiecare luni)
        Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu