luni, 28 aprilie 2014

520. Dumitru Augustin Doman: Moartea noastră cea de toate zilele (1)


Periplu prin moartea chinuită de moarte (I)

         Motto:În faţa morţii toţi suntem la fel de proşti, de săraci şi de nevolnici” (D.A.D)

   Că Moartea avea nevoie de un zid, de nişte pereţi, de un acoperiş şi, de ce nu, de o casă, n-aveam a-mi imagina până la cartea lui Dumitru Augustin Doman „Moartea noastră cea de toate zilele”, Editura Timpul, 2008. Mi-a plăcut comentariul lui Horia Bădescu, recent postat pe blogul poetului, şi am fost interesat să am această carte în mâini. Mi-am destăinuit gândul, autorului şi, ce gest minunat, cartea mi-a fost trimisă prin poştă. D.A.D trece Moartea prin metafora morţii, prin hiperbola morţii, prin parabola morţii, moartea însă se opune şi cere să joace pokerul vieţii ei, jocul pe care ştie că îl va câştiga, fiind ultima care va rămâne la masa de joc. Şi, atunci, D.A.D. îl invocă pe Dumnezeu ca martor la acest straniu joc propus de Moarte. Dumnezeu, însă, nu avea Timp pentru autor. Tocmai scria în cartea Vieţii, despre această moarte a noastră cea de toate zilele şi moartea fiecăruia de pe pământ. Iar dacă tu cititorule ai ochi bătuţi de ploi de privighetori, e ca şi cum nu înţelegi că poetul Horia Bădescu i-a dedicat prozatorului, tocmai un cântec. Un cântec sadovenian despre o tristeţe lirică a sufletului. Dacă stau bine şi mă gândesc (la ce spunea cronicarul H.B.), Ivan Turbincă nu era decât un cerşetor de tăcere la un capăt de pod, dar, clipa aceea l-a costat nebunia de a învăţa alfabetul scriitorului de geniu. După ce citeşti o carte – spunea cândva un amic – musai să ai şi îndoieli. Adică, e ceva de cartea asta, sau nu? Fiindcă (se trăgea şi o concluzie în discuţia aia), omul lipsit de îndoieli e tot atât de departe de lumină ca întunericul şi desprinderea lui de pământ, iar zborul pe care ar trebui să i-l dea povestea tocmai încheiată, nu s-ar mai produce. Nimic nu se mai leagă în capul tău şi rămâi pentru totdeauna pulverizat în univers. Adică, fără o posibilă întoarcere la realitatea de dinaintea lecturii. Cartea intitulată de Dumitru Augustin Doman „Moartea noastră cea de toate zilele” este o carte de proză constituită din „firimituri” de proză: schiţe, impresii, evocări, eseu şi alte întâmplări sub forma unor pilde. Fraza la care recurge autorul acesteia, e uneori scurtă, concisă, alteori muşcătoare, ori ironică am putea spune. Pot afirma că tocmai am citit o carte făcută să atragă atenţia, ca firul întins de Emil Cioran, amăgirii. Unii caută ironia –„cineva spunea că ironia e zâmbetul cu care creatorul cercetează o buburuză” (Ion Druţă) – alţii neprevăzutul întâmplării, iar cei care vor mai mult, vor găsi mai mult decât o aventură literară. Întrebarea e, dacă pot fi considerate „firimiturile” astea însăilate în carte, literatură? Dacă da, atunci întrebarea e: câţi cititori poţi hrăni cu astfel de firimituri? Autorul ei ştie, însă, că cel care scrie deţine el o „rotiţă” ca de ceasornic, care învârtită pe coala de scris îi spune în ce fel mesajul scrisului său trebuie să ajungă întreg şi rotund la cititor. Rostul acestor bucăţi de proză e să pună rotiţa în mişcare şi să atragă atenţia şi altora. Cum i-a atras Ivan Turbincă atenţia lui Dumnezeu. O astfel de carte nu are un personaj ca atare, ci doar un personaj imaginar, născut (cum spune H.B.), „din năstruşnica viziune a unui neam care la supărare ameninţă cerul cu săgeţi, bagă moartea în lada de zestre a fiului de împărat ori în turbinca lui Ivan şi-o lasă să se scovârgească, gata, gata să moară de foame, altoieşte dracii cu parul”… etc. Noi ni-l închipuim pe Ivan Turbincă al nostru cum se aşeza el la capăt de pod (c-aşa stă scris şi-n povestea aia faimoasă), iar pe sub pod curge Akeronul. Trece luntraşul la serviciu şi autorul ne redă scena.  „Luntraşul mă întreabă: Ai monedă? Să zic da? Mă va trece râul. Să zic nu? Mă va lăsa?” Dacă cititorul nu va citi cartea până la capăt, nu va afla niciodată răspunsul. Dar există un singur răspuns? Dacă am explica dinainte, totul, e ca şi cum am rămâne în mână cu cele două carboave nedate lui Dumnezeu. Dacă n-ar avea humorul humuleşteanului (cu „păstura vorbei” ironice a olteanului), mai că am zice că eleganţa şi sobrietatea autorului, modul în care îşi migăleşte fraza, ne-ar trimite la „eseistica”  lui Cioran dar şi pagini care îi vor oferi în continuare cititorului câteva schiţe cu iz urmuzian. Eseistica lui D.A.D., e o fulguială de revelaţii literare, teama că mai întotdeauna „ceva esenţial” ar putea rămâne nespus şi care ar putea să alcătuiască „misterul literaturii”, acel ceva ce e acum înghesuit, şi strâns, în aceste pilde-evocări. Cu apariţia acestei cărţi, (117 p.), D.A.D. îşi singularizează vocea lirică, cartea situându-se la graniţa dintre eseul filozofic şi poezie, dar plonjarea sa eseistică, în timp, îşi are drept coordonate tridimensionale: iubirea prezentă, viaţa provocatoare cu trăirile ei şi moartea, ca „teritorii” de trecere pe „malul celălalt”. Poate fi, tot atât de bine, percepută ca o călătorie ludică prin aceste tărâmuri existenţialiste în care autorul ei e pus faţă în faţă cu eul său. Aflat într-un dialog continuu cu celelalte trăiri, răsfrânte în oglinzile timpului, astfel de introspecţii nu-i aduc doar strălucirea unui spectacol al scrisului, unul care să lărgească mereu şi mereu, alte orizonturi unde imaginaţia sa se va cristaliza într-o nouă realitate, ci şi o evadare într-o lume paralelă, din care-şi va cere jertfa iubirii pentru a îndepărta sau măcar a amăgi, moartea implacabilă. Pornind de la o cugetare freudiană a visului şi delirului care se nasc din astfel de refulări, omul, chiar se naşte îngrădit, şi îşi trăieşte continuu zădărnicia unei aspiraţii către viaţă, o viaţă fără griji, comunicarea neîngrădită cu semenii, sau uitarea de moarte. Câştigul cititorului? Aşa cum ne spune, într-unul dintre texte (Moartea mea e un roman), e mai mare decât al scriitorului, pentru că „poezia textului”, care depăşeşte nivelul „jocului secund” (aşa cum autorul şi-a propus), are un număr al sensurilor prin care cititorul poate aluneca şi pe care le poate scoate în faţa minţii, fără ca întregul să sufere. În timpul acesta, autorul în biblioteca lui caută să afle ce este moartea şi ţese şi toarce la cartea lui, tot „toarce şi ţese”. Şi noi credem, citindu-l, că autorul se află în tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, „meditând la moarte ca fenomen universal” şi scriind la acest Jurnal „al unui trăitor de rând”.

                                                              (va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu