marți, 11 martie 2014

495. O cronică la a 11- a mea carte: "BALAURUL MĂRILOR" - scrisă de Ion Roșioru


                                  Sub un fascinant pavilion postmodernist

       Abordându-l pe Tudor Cicu în oricare dintre manifestările sale literare ce converg spre ipostaza de scriitor total, domnia sa fiind deopotrivă, după cum se ştie, poet, prozator, eseist şi critic literar, nu poţi să nu parafrazezi cunoscuta zicală generată de legenda lăcomiei Regelui Midas şi anume: „Pe ce pun mâna, se face aur” şi să nu concluzi că orice gând al cunoscutului literat dobrogeano-buzoian se transformă în literatură de îndată ce i-a trecut prin cap. Această impresie e întărită şi de savurarea volumului său compozit, cel de al 11-lea dintre cele ce-i poartă semnătura, Balaurul mărilor (sau) povestiri de acasă (Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2013, 176 de pagini).
        Tudor Cicu, prezenţă hiperactivă la întrunirile de profil, trăieşte, cu o rară intensitate şi cu o voluptate pe măsură, tot ceea ce ţine de lumea mirifică a cărţilor. Ascultându-l şi mai ales parcurgându-i cu încântare paginile spumoase ca şampania de bună calitate, te convingi că pentru febrilizatul lor autor frontierele dintre realitatea cotidiană şi imensul text al lumii s-au şters definitiv, în cazul în care au existat vreodată. Mai mult decât elocventă în acest sens e povestirea titulară în care naratorul, copil pe atunci, şi bunicul său sunt contemporani cu personaje literare celebre din romanul Moby Dick al lui H. Melville, ca şi din alte poveşti marinăreşti fascinante la vremea copilăriei, precum căpitanul Barbă Roşie, secundul Starbuck, căpitanul Ahab şi multe altele. Revărsarea donquijotescă a fascinantei lumi a cărţilor de aventuri peste realitatea altminteri derizorie constituie toată sarea şi tot piperul seducătoarei naraţiuni serializate în mai multe capitole. La fel de liber şi de dezinvolt, precum realul cu livrescul, comunică trecutul cu prezentul său autobiografic. Povestirile, schiţele, notele de călătorie, pamfletele, însemnările diaristice, parodiile, confesiunile, reportajele, scrisorile, tabletele, anecdotele sevoase şi nostime, cronicile literare şi celelalte specii abordative ce se hibridează şi se potenţează reciproc constituie un fermecător şi alert spectacol intertextual de zile mari. Literatura, cu preponderenţă cea rusească, e mereu raportată la întâmplările reale pe care le relatează naratorul, fie ca punct de plecare, fie ca punct de sosire, fie tangenţial în timpul depănării firului narativ. Astfel, figura unui camarad de armată, Filat lipoveanul  din povestirea omonimă, e asociat cu Paşka din schiţa Fugarul de Cehov. Amintirile, deloc puţine, ale autorului, sunt declanşate şi potenţate de operele literare citite şi în care el se regăseşte precum în poemele din La lilieci ale lui Marin Sorescu.
         Scriitorul e conştient de menirea sa şi exercită această artă ca pe un obstacol în calea uitării. Încă de copil a devenit conştient că politicienii şi miniştrii sunt înghiţiţi de valurile vremurilor, ca şi cum n-ar fi existat niciodată: „După ce a trecut ziua aceea, tot mai puţin  s-a auzit, apoi, de Petru Groza. Aşa va fi şi cu limbricii neamului acesta. Vom uita că au existat. De aceea, timpul, cât îl mai avem, ne dă ghes să scriem. Măcar cât un micuţ, acolo, Shakespeare român, ca semn că şi nebunii noştri sunt „geniali” când sunt storşi şi transformaţi în literatură” (Când abia desluşeam lumea). Plăcuta povară a scrisului e percepută ca o datorie ancestrală şi e mândru că destinul l-a ales de a duce mai departe harul de povestitor al bunicului, unul dintre cele mai îndrăgite şi mai emblematice personaje nu doar ale cărţii de faţă ci şi ale altora scrise anterior. De altfel, povestirea cu care a debutat în revista „Tomis” a fost una despre acest inepuizabil tâlcuitor care i-a fermecat copilăria cu relatările sale mereu revăzute şi adăugite:   „...eu eram, acum, cel numit de ursitoare să ducă traista cu basme a bunicului prin lume!” (Când am fugit de-acasă).
         Pamfletele sale vizează lumea politică actuală cu toate năravurile şi excesele ei. Nu se dau nume reale, ci se inventează altele, dar sonorităţile onomastice sunt destul de străvezii (Pontilici, Basareus, blonda de la palat, ţapul chior etc.), ca şi referirile la trăsăturile fizice şi morale ale personajelor raportate preponderent parodic la un fond arhicunoscut din şi în mentalul colectiv. În schiţa onirică Basmul aşa începe şi tot aşa se sfârşeşte, un scriitoraş scrie sau vrea să scrie o carte Suspendatul şi e în căutarea unui sponsor. Tot de la cărţi şi legende se pleacă spre a face loc realităţii în Visul avut în copilărie cu albinele. În Duba, duba!, de pildă, e amintit spectrul comunismului ce bântuie încă spiritul nostalgizant al românilor spre a-i putea stăpâni şi manipula mai uşor. Ideea ordonatoare a pamfletului e că frica îi prosteşte pe indivizi, le paralizează voinţa şi obişnuinţa de a gândi raţional şi de a discerne cu luciditate adevărul de minciuna care a devenit, atât înainte cât şi după aşa-zisa Revoluţie, politică de stat. Fantoma împuşcatului de la Târgovişte e încă prezentă în închipuirea mulţimilor dezorientate care-l evocă şi-l regretă la tot pasul. Prozatorul nu e un polemist, cel puţin nu în sensul practicat la noi, aşa cum o şi afirmă, de altfel, în Bre-ban am fost, bre-ban sunt încă, pamflet civilitar în care se ridică şi se dezbate problema scriitorilor cu dosare la CNSAS. Revelaţiile nefaste despre autori care au colaborat cu fosta Securitate şi au făcut poliţie politică pot duce, în optica lectorilor care i-au venerat cândva, la adevărate, dramatice şi ireparabile prăbuşiri de mituri. În Zăporul de la curte este ilustrată credinţa populară cu rol catarctic justiţiar că praful se alege din tot ceea ce a fost obţinut prin furt sau prin haram. Mânia divină şterge aici de pe faţa pământului curţile boierilor hrăpăreţi precum pe cea a lui Costea Chiorul, un bulgar ajuns în Dobrogea să se procopsească prin jecmănirea nemiloasă a bieţilor opincari ce trudeau pe moşia lui căreia nici stăpânul nu-i mai cunoştea marginile. Despre şmecheria românului care şi-a pierdut orice frică de Dumnezeu se vorbeşte în basmele parodice precum Palatul; în Capra, lupul şi cei trei iezi cucuieţi sunt luate în tărbacă satirico-umoristică beizadelele actualilor politicieni şi vipuri miliardare care se consideră mai presus de orice lege. Iezii, care se pricep la intrigi ingenioase, au replici şi gesturi de fii de  neonomenclaturişti inşi de baroni mafioţi, iar capra îl ameninţă pe lup cu expulzarea de pe domeniul vieţuitoarelor domestice. Lupul e un naiv şi un păgubos cultivator de pepeni şi tot timpul e sabotat de odraslele irezistibilei văduve caprine.  Povestirile avându-i ca protagonişti au savoarea şi inventivitatea din romanul neterminat al lui George Topârceanu, Minunile Sfântului Sisoe. Nu lipsesc nici ingredientele cu substrat deocheat-insinuant precum în povestirile lui Ion Creangă. Radiografia social-politică a tranziţiei e făcută fără menajamente şi ipocrizii. Un personaj din Diavolii pe Pământ se întreabă: „Ce sperăm de la 2013? (...). Să se facă dreptate poporului şi să se înceapă cu Iliescu, că de-acolo a început tot răul. Ăla e marele vinovat de ce ni se întâmplă acum” (p.160). Cei care s-au revoltat în iarna lui 1989 au fost înşelaţi în aşteptările lor, iar dacă s-a schimbat ceva a fost tot mai spre rău şi mai spre absurd. Acelaşi personaj, întrupând opinia publică, perorează: „Nu vezi, naşule, că tot cine fură azi o găină face puşcărie, iar cine fură o uzină, e băgat în guvern să ne conducă?... (idem). În Se înserează cu gânduri-păsări (poveste de război) se face o strigătoare paralelă între pensia mizerabilă a unui veteran de pe frontul de est şi indemnizaţiile nesimţite şi pe viaţă ale „revoluţionarilor” din inutilul dacă nu chiar blestematul decembrie ’89. Ca să sublinieze această frapantă nedreptate socială, prozatorul, meşter neîntrecut în a înrăma povestiri în povestiri, relatează un episod din mascarada la care a fost martor în timpul evenimentelor din iarna în care s-au schimbat între ele eşaloanele I şi II ale partidului unic de guvernământ. Lucrătorii fabricii în care lucra naratorul trag rafale de foc şi iau cu asalt crângul din vecinătate unde se postaseră, chipurile, teroriştii. A doua zi, precum în trilogia Tartarin al lui A.Daudet, se constată că bravii reprezentanţi ai clasei muncitoare se luptaseră cu un măgar rătăcit şi încurcat în nişte liane. Mulţi asemenea ipochimeni au fost ridicaţi, la apelul de seară, la rang de generali, fără să fi tras măcar o dată în viaţa lor cu vreo armă.
          Numeroase sunt în acest volum şi secvenţele bildungsromaneşti. Pe lângă poveştile şi pildele bunicului un rol covârşitor l-au jucat în devenirea scriitorului cărţile. Micul şcolar care a venit pe lume în cătunul dobrogean Tătaru a devorat literalmente cele 200-300 de cărţi ale bibliotecii publice din localitatea româno-tătărească. Neostoita sete de lectură l-a purtat, apoi, spre biblioteca din comuna Comana unde ajunge, preţ de şase kilometri, călare pe un măgar. Cele două cărţi împrumutate, deşi el solicitase şapte, sunt citite pe drum, în şanţul în care-şi slobozise asinul la păscut, aşa că face calea întoarsă, se lasă interogat de domnişoara cerberiţă asupra conţinutului cărţilor şi care-i împrumută, comiţând o abatere de la regulamentul de ordine interioară, restul de cinci cărţi (Povestea unui copil îndrăgostit de lumea cărţilor). De-a dreptul picarescă e relatarea plecării elevului, după absolvirea claselor gimnaziale din satul natal, la studii liceale, cu profil energetic, în oraşul Constanţa. Plecarea s-a făcut fără voinţa părinţilor care n-aveau bani să-l întreţină. Tatăl nu s-a bucurat în niciun fel de reuşita fiului, de acum bursier, iar acesta face penitenţă stând căţărat două zile şi două nopţi în nucul unui vecin.  Nici faptul că viitorul inginer scria poezii pe sub bancă în ora de matematică n-a fost un prilej de bucurie pentru dascălii săi, ceea ce nu-l descurajează ci, dimpotrivă, îl ambiţionează să persevereze şi debutul literar, în prestigioasa revistă „Tomis” se va produce sub pseudonim.
          Emoţionantă e revenirea, după 30 de ani, a scriitorului în satul natal. Fiul risipitor donează şcolii la ziua căreia a fost invitat, pe 5 aprilie 2013, mai multe exemplare din cele zece cărţi pe care le-a editat în intervalul în care s-a stabilit pe meleaguri buzoiene. E primit cu fast şi bucurie, dar scriitorului îi e greu să-şi recunoască şi să-şi revadă casa pe care ai săi o vânduseră prin 1985 şi se mutaseră la Mereni şi de acolo, mai departe şi definitiv, sub colţul ierbii aspre a stepei dobrogene, cartea de faţă cuprinzând, astfel, mişcătoare pagini şi profunde secvenţe de recviem şi de meditaţie pe tema lui ubi sunt sau fugit irreparabile tempus. (Acesta e satul meu? Dar ce-aţi făcut cu satul copilăriei?, Trecură ani, ca nouri lungi..., Cântecul de demult). De menţionat, şi Tudor Cicu o face cu pioşenie, că în satul Tătaru s-a născut şi poetul tătar Negip Hagi Fazâl (1906-1948), ucis de Securitate şi care îşi doarme somnul de veci în cimitirul turcesc de la marginea localităţii..
           Tudor Cicu s-a cantonat într-o perpetuă uimire, pricinuită încă din fragedă copilărie, de fenomenul literaturii şi nu se concepe în afara ei. El simte mereu nevoia să împărtăşească şi altora această bucurie sărbătorească. Aşa se întâmplă şi în ograda casei pe care socrii i-au lăsat-o moştenire în satul Negoşina, de la poalele Penteleului, nu departe de locul de origine al poetului Florentin Popescu. Aici, în timp ce întinde un gard de plasă de sârmă zincată le ţine celor ce-l ajută, un frate şi un fin, o adevărată lecţie de iniţiere în poezia locului (spiritus loci) şi îşi sprijină ori îşi consolidează afirmaţiile pe poeme din Obsesia păsărilor în care se regăseşte ca într-o oglindă; „Toată poezia lui Florentin Popescu, de care le vorbesc şi celor doi tovarăşi de muncă, se simte în fiecare colţişor de aici” (p.167).
           E imperios necesar să menţionăm în finalul acestor impresii de lectură şi cele şase Scrisori din străinătate, scrisori în care relatează experienţa turistică şi culturală ocazionată de prima sa ieşire din ţară, cu sejururile de rigoare în Budapesta şi Viena. Excursionistul se opreşte, printre alte obiective culturale de mare impact istoric, cu tot nesaţiul său comparatist, asupra marilor poeţi maghiari şi austrieci ale căror urme memoriale le întâlneşte de-a lungul itinerariului său: Ady Endre, Sandor Petöfi, Rainer Maria Rilke ş.a.
           Balaurul mărilor este un exemplu de navigare literară sub un fascinant pavilion postmodernist. Tudor Cicu face, şi prin această apariţie editorială, dovada unui entuziast şi contaminant spirit constructivist şi altruist, ceea ce, într-un timp şi într-un mediu în care toată lumea înjură pe toată lumea, nu-i deloc puţin lucru.
                                                                                                           
                                                
               Ion Roşioru                                                                                                                                   

             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu