joi, 16 octombrie 2014

583. Scriitorii și cărțile lor. Azi: (Culiță Ioan Ușurelu)                        Drama omului postrevoluționar din ”Jurnalul unui singuratic”

Conştient că folosindu-se de atributele narațiunii autobiografice ale unui „Jurnal” cu accente memorialistice, Culiță Ioan Ușurelu, în romanul său intitulat „Jurnalul unui singuratic” apărut în 2013, ed. „Salonul Literar”, realiza („prin sprinteala stilistică a narațiunii” –după Theodor Codreanu) cel puţin două lucruri „de mare importanţă”: 1) – să-şi ia note despre oamenii întâlniţi ocazional în viaţă şi 2) – să surprindă pe fila de „jurnal”, întâmplările prin care tocmai a trecut ființa sa cât și echipa cu care suntem destinați să trecem prin viață, amenințați sau neamenințați cu amânarea unor soluţii rămase a fi și „verificate” în ecuaţia viață/moarte. Încep să cred, pe măsura înaintării în lectura „jurnalului”, tot mai evident, că a avut asupra sa un efect psihologic foarte puternic şi că romanul de factură memorialistică a fost scris, ca şi cititorul să simtă acest lucru şi să fie atras ca un magnet de lectura lui, dintr-un fel de dorinţă de a pătrunde în budoarul misterios al personajului narator Ion Georgescu. Prin scrierea cărții, Culiță Ioan Ușurelu se situează de partea scriitorilor ce au dovedit, în cărţile lor, o preocupare centrală pentru pasiunile şi încercările omului. Stilul direct al narării, la persoana întâia, pune în continuă priză cititorul prin modul în care îl preocupă și tratează sufletul unor personaje identificabile în realitate, devenite de-acum literatură. Monologul interiorizat al personajului narator, Ion Georgescu, inginer, directorul unei fabrici vrâncene, coparticipant la dramele celor din jurul său, îi salvează cu adevărat sufletul; un suflet încolțit de evenimente nedorite și pe care o anume realitate a vieţii, clamându-l încontinuu, îl aruncă în singurătate și în prag de a lua calea monahismului ori a sinuciderii. Din privelegiat al politicii locale, prin „lovituri” pe la spate și de care doar o politică murdară „ca pe vremea lui Caragiale” e capabilă, inginerul Ion Georgescu își dă demisia de la conducerea fabricii pentru că se opunea vânzării clădirilor fabricii, a mașinilor și utilajelor, și ca destinul să-i fie și mai nemilos familia (soția sa Mihaela și Nely, iubita lui fiică) îl părăsește. Mircea Onescu liderul județean al partidului nu-l mai susține în „bătălia” funcției de senator, la mijloc fiind murdăriile scrise în presa locală, iar Mihaela despre care credea că are „înțelepciunea să lupte împreună cu mine pentru adevăr, pentru doborârea ziariștilor mincinoși”, dimpotrivă, îl condamnă și îl părăsește pentru totdeauna. „Practic, căsătoria a fost un fiasco total”. Destabilizat de eșecul în carieră, în căsnicie, în politică, fiindcă n-a putut lupta de unul singur cu principiile unui capitalism „de-a dreptul sălbatec, străin educației” sale, Ion Georgescu își va redirecționa toată energia spre literatură, doar scrisese câteva cărți apreciate și era și membru al Uniunii Scriitorilor. Fraternizarea cu oamenii de jos, apropierea pasională, tandră, vibrantă, față de apariția unei noi femei în viața sa îi va garanta oare reușita în viață? Iată o primă întrebare pe care și-o va pune cititorul. Maria, îngerul care i se părea că a apărut pe lume cu scopul de a-l proteja, de a-l salva de la căderea în gol se va dovedi încă o deziluzie în viața sa. Chiar dacă autorul are o nestăvilită voluptate a povestitului (el nu are nici timp şi nici spaţiu în narațiune pentru anecdotă, morală sau poantă ori imprevizibilul care încearcă a implora paranormalul) e direct, incitându-şi personajele să-şi dea de o parte tensiunea trăirilor şi să-i dea siguranţa cititorului că se află pe un balansoar la capetele căreia se află viața reală, cu rele și bune. „Încotro se îndreaptă lumea?”, se întreabă naratorul protagonist. Calitățile în noua societate au devenit „furtul, delațiunea, adulterul, mitocănia, loviturile pe la spate, dușmănia, limbajul penibil și politica fără principii”. Se derulează sub ochii cititorului, cinematografic, secvenţe scurt-simpliste ale acestui mecanism în societatea post-revoluționară, scoţând la iveală tertipurile la care recurgeau cei numiţi de partid să le pună în aplicare, ca mai apoi să aştepte binefacerile regimului. Sfâşiat de tristeţea a tot ce n-are margine în frângerea unor destine peste care alternează secvențial, o dată cu viaţa, autorul surprinde și simţăminte precum iubirea, furia, nebunia, deznădejdea şi nenorocul (care, şi ele fac parte tot din această viaţă). Ion Georgescu se lansează și în afaceri private cu un magazin de mezeluri, care nu-i aduc prea multe satisfacții. Drama lui Ion Georgescu se epuizează în această îndârjire de a ţine în inimă, nepermis de puternică, flacăra unei iubiri cheltuită şi prin gând şi durere, într-o lume tot mai deschisă spre pierzania sufletelor slabe. Nu același lucru se petrece cu fostul inginer șef Predoiu Vasile care, după grozăviile și orgiile la care o surprinde pe soața sa Rodica, reușește să găsească un nou echilibru în viață. Când un scriitor ne poartă printr-un labirint de confesiuni, utilizând tehnica monologării continue cu sine, spunem că avem de-a face cu un roman autobiografic şi de idei. Nu cred că autorul romnului „Jurnalul unui singuratic”, Culiță Ioan Ușurelu şi-a impus să scrie un roman cu accente de „moralist”, ori să ne ofere un certificat de absolvire a şcolii vieţii. Dar, suntem de acord cu faptul că  leagă aceste introspecţii de du-te/vino, în scenele erotice ori scenele de orgolii nestinse din lumea literară, frecvent întrebuinţate în narare, ca pretexte pentru o anumită dramatizare a scrierii. În fapt, o substituire, cât o fereastră deschisă spre cititor, pentru a susţine acţiunea prin naraţiune abilă. Subtil, autorul îi lasă cititorului speranța că timpul le va rezolva pe toate. Dar timpul nu vindecă totul, nu închide toate rănile. În dragoste, Ion Georgescu se va roti în jurul focului ca un fluture în noapte. Când se refugiază în credință, ori ia calea muntelui Athos, nu găsește, nici aici, piatra cu care să-și ridice „biserica” sa, deși credința sa e curată: „Încă mai putem să ne minunăm, încă mai plângem, încă mai avem suflet. Nu-i totul pierdut”.  Nenorocirea are o parte bună: ne învaţă să-i cunoaştem pe oamenii adevăraţi. Destinul fiecăruia (ne dă de înţeles autorul), se făureşte prin caracterul pe care ţi-l dezvălui singur cu prilejul unor astfel de nenorociri. Personajul lui Culiță Ioan Ușurelu trece dintr-un plan al subconştientului în conştient, personalizând ideile într-o confesiune încărcată de dramatism, dar este sincer cu sine. Tonul prin care ni se adresează acest personaj „aruncat” printre evenimentele nedorite ale Destinului, pare derutant, dar stilul folosit de autor,  prin construcţie epică, susţinută retoric, are o ţintă precisă: orice societate încredinţată în mâinile unor conducători mai puţin pregătiţi (indiferent de proiecţia istorică) se va prăbuşi! Ca și omul care nu are tăria de a se desprinde la timp de mocirla în care e târât de semenii săi. Nu există altă ieşire din această Judecată a Istoriei, cum susţine şi Thomas Mann. După moartea tatălui, eroul romanului rămâne să-și răspundă și la această întrebare: „Poate fi lumea alcătuită numai din trădare, din nemernici?” Fiindcă ar fi nedrept pentru un om care luptă cu viața să primească la nesfârșit: „numai lovituri, numai înșelăciuni, numai escroci și oameni fără onoare”. Într-o societate lipsită de speranţă, orice conştiinţă este condamnată la tăcere definitivă, fie prin expulzarea din cadrul istoric, fie prin epuizare fizică ori mentală: „eu spre exemplu, nu am vreo speranță că în timpul vieții mele traiul în România se va normaliza” – conchide naratorul protagonist. Liderul pe județ, Mircea Onescu (o persoană tăcută, introvertită), e omul politic care-şi pune o mască de libertate, de aroganţă ori închipuită „dragoste” pentru oameni. Nae Lungeanu, directorul de la Cultură pe județ, e tipul pus în fruntea Direcției de Cultură să facă jocul altora şi să nu aibă nici un cuvânt de spus, fiindcă n-o cereau (nu-i aşa?) interesele celor „de sus”! femeile din viața naratorului protagonist: Sofia, gazda de pe vremea liceului, Titica, Rodica, Lena, sunt personaje creionate să-ţi stârnească ba mila ori râsul, dispreţul sau ieşirea din minţi. La duetul de excepție al criticilor la lansarea cărților lui Ion Panaitescu și Dan Petrovan cititorul este introdus cu dibăcie în atmosfera seratelor literare din provincie, unde morala e totdeauna una înaltă, superioară convenţiei sociale, iar autorul mânuieşte, subtil, vâltoarea sufletelor încondeiate, trecute prin malaxoarele caznelor, dar pe de altă parte, are şi conştiinţa că scriitorii sunt locuitorii unei lumi aparte. Comunicarea personajelor cu lumea reală şi apoi cu cititorul care-i urmăreşte „crâmpeiul de povestire” care l-a înzidit în narațiune, e izbânda  scriitoricească a unui autor cu plăcerea monologării continue, în această dureroasă competiţie dusă între om şi sufletul său.  Culiță Ioan Ușurelu, întruneşte toate calităţile unui prozator care nu-şi torturează cititorul cu alambicate construcţii literare, are mai curând ca trăsătură, acea tendinţă sau dorinţă de a istorisi firesc şi a puncta doar frumuseţea narării directe, de a oglindi o realitate din care cititorul, cu siguranţă, îi va descifra şi „cheia” unei căi decise pentru eroul romanului, în planul ticluit numai și  numai de Cel-de-Sus.

                                                                                           Tudor Cicu        Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu