luni, 27 octombrie 2014

588. Parabola și arta scrierii la clasici (5)


Un punct de vedere „al criticii”... citindu-i pe clasici (5)
         (impresii dintr-un caiet liceean, rătăcit...)

.„Istoria universală e memoria generaţiilor viitoare...”, spunea J.L. Borges. La prima vedere, ori în amintire, aventurile, fie că ascund aventuri ale imaginaţiei, fie că reflectă năzuinţa ascunsă a scriitorului care a ţesut neuitata poveste, sunt magii în mâna prestidigitatorului (scriitorul ori poetul), acolo pe arena tărâmului imaginat în scris, dar şi proiecţii don-quijoteşti în povestirile unor fiinţe cu aplecare spre filele ce aşteaptă a fi umplute cu astfel de istorii. Vorbeam de basm mai deunăzi. Că și el este o expresie a unei cerințe aristocratice și în acest fel se apropie de saga, numai că basmul se detașează de tărâmul mitic care a creat saga și legenda și, îl răspândește în popor de îndată ce existența pe diferite planuri ale societății devine o tragedie, și astfel i se dă o deschidere optimistă perspectivei imaginate de pătura de jos a societății. Așadar, prin basm, era singura modalitate a poporului „de jos” (țărani și meșteșugari nevoiași) de a mai spera și visa frumos. De aceea cred, că nașterea basmului a coincis cu apariția primelor „cântece” epice orale. De aceea spuneam, că basmul repetă scenariul de inițiere al miturilor, al sagăi, cu alte mijloace și câmpuri de imaginație, dar tot la nivelul imaginarului. Scriitorii care au reușit să decripteze această urzeală a reinventării basmului în creațiile lor proprii, au rămas prin operele lor scrise să ne încânte sufletele și în ziua de azi.
  
1. Hans CH. Andersen s-a născut la 2 aprilie în orăşelul Odense din Danemarca ca fiu al unui cizmar. După o copilărie sărăcăcioasă în trăiri, pleacă de unul singur la Copenhaga pentru “a-şi cuceri celebritatea”, cum notează mai târziu în “Povestea vieţii mele”, o carte frumoasă care mi-a arătat mie, pe vremea când am citit-o (17 sau 18 ani?), că există o soartă pentru fiecare, dar că nimic nu există fără luptă, muncă şi credinţă în puterea ta.  Am înţeles şi eu că pot deveni, în timp, un Andersen al poeziei dacă mă voi folosi de viclenia timpului trăit pentru a-i da cititorului meu scrieri gătite cu hainele cele mai bune pentru a ieşi în lume. Pe undeva, nici eu nu am sărit mai departe de stigmatul pus pe fruntea copilului cu capul în nori, sau cum zicea H.C. Andersen că i se spunea lui la şcoală: „Ăsta iar e cu gândurile aiurea!” Printre cele mai cunoscute poveşti ale sale se numără: Mica sirenă; Crăiasa zăpezilor; Hainele cele noi ale împăratului; Răţuşca cea urâtă; Amnarul; Lebedele… Însă, „Fetiţa cu chibriturile” rămâne pentru mine povestea dureroasă a unei fetiţe despre care, mai toţi care au trecut a doua zi pe sub ferestrele unde au găsit-o moartă în ger, nu aveau cum bănui ce minuni văzuse fetiţa înainte de a pleca din această lume. Dureroasă, am zis, pentru că atunci când am citit-o prima oară o gheară nevăzută mi-a strâns inima. „Era un ger grozav afară. Ningea mocnit şi începuse a se înnopta: era Ajunul Anului Nou. Pe frigul şi întunericul acela, mergea pe stradă o biată fetiţă cu capul şi picioarele goale…” – aşa începe povestea. Astrele au făcut ca însuşi regele danez să manifeste un interes pentru tânărul hoinar prin Copenhaga (încercând a se angaja la vreun teatru pentru a-şi câştiga bucata de pâine) şi a plătit pentru educaţia lui. Ceva mai înainte de asta era cunoscut în Odense , pentru că memora integral piesele lui Shakespeare şi le recita folosind „teatrul” de păpuşi de acasă. În „Povestea vieţii mele” am găsit pagini fascinante cu privire la întâlnirile sale cu sculptorul Thorvaldsen, cu romancierii Balzac, Hugo Dickens şi Al. Dumas, cu autorii celebrii Fraţii Grim, muzicianul Liszt, poeţii H. Heine, Hook… S-a socotit pe drept cuvânt un copil al fericirii.            


2. Selma Lagerlöf de origine suedeză, a fost prima femeie care a primit premiul Nobel pentru Literatură (1909). În scrierile sale cultivă trecutul legendar al ţinuturilor scandinave, respirând aerul de saga şi libertate în povestiri pline de fantezie şi lirism. Se pare că darul ei de a povesti cu atâta candoare l-a moştenit de la bunica sa după tată. În copilărie datorită unei paralizii la un picior, e nevoită să stea „întemniţată” acasă, unde va începe să citească şi să scrie, având drept cărţi de căpătâi „O mie şi una de nopţi”, romanele de aventuri ale lui W. Scott şi poveştile lui H.C.Andersen. Mult mai târziu urmează şi liceul în capitala Suediei. „A fost odată un ştrengar”...., aşa începe povestea celui mai ciudat „năpârstoc” din lume, care a zburat pe spinarea gâscanului din ogradă, de-a lungul şi de-a latul Suediei. Povestea mă fermecase încă din copilărie, de pe vremea când o citisem prima oară. Ca toate zămislirile, povestea asta a rămas misterioasă în mintea copilului care eram pe atunci şi citeam cu uimire „Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia”, a scriitoarei Selma Lagerlöf, născută la 20 Noiembrie 1858, la Morbacka, în Suedia. În viaţa copilului de atunci apăruse pentru prima oară, spiriduşul. Povestea e simplă, dar fermecătoare. Nils Holgersson, un băieţel leneş şi neastâmpărat, a fost pedepsit pentru purtarea lui nesăbuită – un pitic l-a transformat într-un prichindel de-o şchioapă. Nils a crezut la început că spiriduşul este un hoţ. S-a convins că spiriduşul nu este un hoţ dar l-a văzut umblând în sipetul mamei sale. Băiatul îl atrage în cursă pe spiriduş cu plasa tatălui său. Spiriduşul i-a propus să-i dea drumul în schimbul unui fluier vechi, a unei linguri de argint şi a unui ban mare de aur. Văzând că băiatul  nu vrea să-i mai dea drumul spiriduşul i-a dat o palmă lăsându-l în nesimţire pe duşumea şi la transformat într-un prichindel de mărimea unui degeţel. Agăţat de grumazul gâscanului Martin, micul Nils porneşte într-o lungă călătorie spre miazăzi, împreună cu un stol de gâşte sălbatice. Martin, gâscanul bun şi devotat, Akka, gâsca cea înţeleaptă, Bataki, corbul cel isteţ, Gorgo, vulturul îndrăzneţ şi iubitor de libertate şi blânda şi frumoasa gâscă Dunfin îi vor fi aproape, iar Nils va învăţa alături de ei care sunt adevăratele valori ale acestei lumi. În final a fost foarte bucuros când s-a întors acasă la părinţii săi. Vă puteţi închipui, un prichindel cu nădragi galbeni de piele, cu vestă verde şi cu o bonetă albă, ţuguiată pe cap, navigând în spatele gâscanului Martin, din ograda părintească, înspre Marea Baltică? Dacă nu, ori aţi uitat, pesemne, astfel de întâmplări, recitiţi cartea.  Poveşti şi iarăşi poveşti, care îmi încântaseră, cândva, copilăria. Ţinuturi necunoscute, geografii minunate ale locurilor prin care treceau eroii (gâscanul Martin, gâsca şefă, Akka şi năpârstocul de Nils), aveau să mă poarte din Dobrogea natală până în depărtata, şi doar imaginata, Suedie. Tare aş mai vrea să mă trezesc, reîntors acasă şi, să le strig (ca şi Nils Holgersson), alor mei: „Mamă şi tată, sunt mare, sunt iarăşi om!”  Privind, acum, toate astea, cred că mă mai urmăreşte, încă, un dor nespus după acele vremuri şi mai că aş vrea să fiu şi eu un Năpârstoc ca să pot călători peste mări şi ţări, împreună cu un cârd de gâşte sălbatice, ca eroul nostru din poveste.
                                                                                     
                                                                     Tudor Cicu

                                                         (va urma: ca postare de luni)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu