duminică, 19 octombrie 2014

584. Parabola și arta scrierii la clasici (4)Un punct de vedere „al criticii”... citindu-i pe clasici (4)
         (impresii dintr-un caiet liceean, rătăcit...)

   După cum bine a observat Emil Lungeanu într-un articol despre cartea mea „Liviu Ioan Stoiciu – poezia și subteranele ei”, cartea aceea a fost scrisă la marginea tărâmului (în plan literar vorbind) al basmului și reflecțiilor asupra poeziei cu incursiuni și trimiteri la saga eroică, legendele lumii și mit. Subiect imens și spinos cu care puțini sunt calificați să se măsoare după întreprinzătorul cercetător al mitologiei și istoriei religiilor, Mircea Eliade. Folcloriștii francezi considerau această abordare ca pe o teorie ritualistă, punctând doar pe faptul că poveștile lui Perrault constitue un termen comparativ pentru studiul acesta vast. Mă abțin de la comentarii și dați-mi voie să mă îndoiesc că „Motanul încălțat” al lui Perrault are marele merit de a recunoaște în construcția sa motivele rituale care mai supraviețuiesc și azi în istituțiile religioase ale popoarelor, cum s-a spus. Recunosc că scenariul de inițiere al basmelor (în general) este unul imaginar, că nu e legat de vreun context istorico-cultural, mai degrabă e o comportare atemporală și anistorică a sufletului. Întrebarea e dacă saga se înrudește cu mitul, ori basmul reia și prelungește inițierea la nivelul imaginarului, a ceva deja petrecut și împlinit, cum se petrece în saga și mit? Pe vremea când citeam așa zisele saga (a Argonauților, a lui Siegfried, a fierarului Ilmarinen din Kalevala ori sfâșierile tragice din cântecele „Oastea lui Igor” și a „Cidului”), am realizat că saga se înrudește mai îndeaproape cu miturile, că universul lor este o lume ideală situată într-o lume cu lumea zeilor. Așadar saga nu se înrudește cu basmul pentru că basmul cunoaște întotdeauna un deznodământ fericit. Lumea din epopei, a sagă-i, a miturilor... sunt guvernate de zei, forțe supranaturale și destin. În basm, ocrotitorii din natură, tovarășii întâlniți în cale sunt de ajuns pentru ca eroul central să reporteze victoria. În acest fel „Iliada” este o epopee, mai curând aproape de saga și mit, în timp ce „O mie și una de nopți” e cartea cărților ce cuprinde lumea basmelor. Când creația basmului cutare și cutare a încetat, autorul de geniu va recreea basmul în lumea realităților sale, reinventând creația. Așa s-a întâmplat cu Cervantes, Gogol, Dostoievski, Dickens, Lewis Carroll, Robert Louis Stevenson... și toți cei despre care am început a le dedica aceste note scrise la tinerețe pe un caiet de liceean, fără să ne întrebăm, încă de pe atunci (deși s-ar fi meritat) dacă basmul minunat de pe vremea lui H.C. Andersen, Perrault, Hoffmann, Frații Grimm, Frank Baum, Ispirescu, Petre Dulfu și mulți alții, nu cumva a devenit un „dublet facil” (cum spunea Mircea Eliade) al mitului și al ritului de inițiere a sagăi și, prin autorii clasicismului nu cumva au avut un rol de a reactualiza tărâmul și „probele de inițiere” la nivelul imaginarului și oniricului?!

1.      O mie și una de nopți” – istorisite de Eusebiu Camilar.  Când am intrat (cam pe la 12-13 ani) în posesia basmelor arabe istorisite de Eusebiu Camilar din „O mie și una de nopți”, ed. Tineretului, 1961, am avut revelația unui tărâm oriental populat cu basme, cucerit de Alexandru Macedon singurul care îmi făcuse până atunci apoteoza marilor împărați și șahi ai lumii, dar și a unei lumi orientale descrisă la începuturi de Pliniu cel Bătrân în „Istoria naturală”. Nu pot spune că minunatele povești ale Șeherezadei, cea care a învins moartea prin poveste, nu m-au influențat și pe mine în scrisul de mai târziu. Și n-am tresărit oare, când, citind „Cântecul lui Roland”, pe câmpul de luptă, acesta sufla dintr-un corn de fildeș, confecționat din cornul de elefant dăruit de Harun-al-Rashid lui Carol cel Mare? Mai târziu în „Robin Hood” de H. Gilbert și „Ivanhoe” de W. Scott prin acel personaj de neuitat Richard Inimă de Leu, am dat de însemnul în heraldica lor, a leului care este un animal din Orient. Nicio carte, în această lume, nu poartă un titlu mai frumos. Dacă mă gândesc bine, Byron, Cervantes, Hugo, Coleridge, Kipling, Al. Dumas... ș.a. s-au inspirat și au dat pagini memorabile cu sonuri de basm oriental transpus la realitățile altor tărâmuri și a altor regi, prinți, cavaleri, oameni de rând și asta, numai dacă ne-am gândi la istoria acestei cărți și la tălmăcirile ei. M-am întrebat, mai târziu, oare cine să o fi scris? Originea acestei cărți este obscură și poate fi opera a mii de autori învăluiți în mister cărora nu le-a trecut prin cap că scriu o carte ilustră. Carte care, după Biblie, se spune, este cea mai citită. În istoriile citite despre Alexandru cel Mare găseam note prin care la Cairo acesta întâlnise peste 50 de bătrâni care depănau asemenea povești. Titlui ei îți creează impresia unei cărți infinite; ...și una, adică cea care n-a fost scrisă, încă, dar se va găsi și autorul care s-o aștearnă în vreo carte. Și, după cum vedem, pariul a fost câștigat prin autorii care ne-au încântat adolescența și am început a scrie și noi, amintindu-le evoluția și câștigul adus literaturii. O lume a extremelor am găsit în această carte „O mie și una de nopți”. De la bogați la săraci, de la regi și prinți la oameni simpli, de la comori și bogăție la nenorociri, de la magia unei lămpi ori a unui inel  la neîmpliniri lumești și fel și fel de pilde demne de pana scriitorilor de acum și până în veacul veacurilor. Inteligența oamenilor simpli, pescari, croitori, cizmari ori cărători de marfă pe spinarea dobitoacelor, de cele mai multe ori, mi-au dat de gândit. Nu mai departe ca povestea celui care pleacă tocmai în ținutul Egiptului, la Ispahan, să caute comoara ce i se arătase în vis și află că aceasta era chiar în grădina casei pe care o părăsise, ori a pescarului acela foarte sărac și care deznădăjduit că nu poate pune nimic pe masa liotei de copii, se duce la un țărm de mare șă-și încerce norocul și aruncă năvodul rugându-se lui Mahommed  din ceruri. Prima dată scoate un asin mort, a doua oară scoate o plasă tare grea care se dovedește a fi plină cu hoituri și pietre, stârvuri de animale și tot felul de lucruri nefolositoare. La a treia încercare (cea decisivă, nu?) scoate un urcior de aramă galbenă, pecetluit cu sigiliul lui Solomon. Destupă curios urciorul și din el se ridică la ceruri un fum gros care pe măsură ce se desfășura se transforma într-un Genniu (un duh ceva mai blând). Acesta cu glas tunător, ca din ceruri, îi mulțumește pescarului fiindcă peste 400 de ani a stat închis în urciorul acela pentru că s-a răzvrătit, cândva, împotriva lui Solomon și a fost pedepsit. Dar a jurat după prima sută de ani că celui care îl va elibera îi va da tot aurul din lume dacă îi va cere, dar nimeni n-a venit să-l elibereze. Apoi după altă sută de ani a promis eliberatorului că îl va învăța cântecul tuturor păsărilor măiastre, să înveselească lumea și să fie admirat și răsplătit cu cinste pentru asta dar tot n-a venit cineva să-l elibereze. ...Și acum, după 400 de ani a jurat că celui care îl va elibera îi va aduce moartea prin tăierea capului. Iată că a venit vremea să-și țină făgăduila. Pescarul nu s-a pierdut cu firea și i-a răspuns Duhului cel rău că el nu crede o iotă în tot ce i s-a spus, că Duhul nu este decât o părere, ceva ireal. „Păi dacă ești atât de mare, cum de ai încăput într-un urcior de aramă? Arată-mi că ești în stare de orice și intră din nou în urciorul de aramă, fă-mi dovada puterii tale nemăsurate. Vezi că nu poți? De aceea nu te cred” – a mai rostit pescarul făcându-se a trece la năvodul lui. Demonul s-a înfuriat de necredința pescarului și i-a spus pescarului că el se poate face din nou mic ca un fum și intră din nou în urcior la fel de lesne. Că el deține multe alte puteri. Și ca să-i demonstreze pescarului că toate astea nu-s doar vorbe goale, s-a vârât din nou în urciorul de aramă. Atât a așteptat pescarul nostru. Cum a văzut că tot fumul Duhului intrase în urcior a și trântit dopul la vas. Și ca și Ivan Turbincă al nostru, începe a-și negocia condițiile eliberării și-și bate joc de Duhul genniu. După cum vedem „O mie și una de nopți” e o carte vastă care continuă să crească alte încă... o mie și una, sau să recreeze altele, pentru că fantezia ei este uriașă.
                                                                                                          
2. Robert Louis Stevenson m-a urmărit încă din copilărie cu acel cântec despre niște pirați și un căpitan numit Frige-oaie. Nu pot spune că modul lui de a transforma visele (care i-au fost și argumente în scrieri) în pagini de o indiscutabilă splendoare i-au aparținut lui ori ideea i-a venit de la Coleridge și poemul liric al acestuia: Kubla Khan, scris în vis. Cântecul ce da glas răzbunării piraților din finalul cărții de căpătâi al copilăriei mele (cartea se numește „Comoara din insulă”), mă urmăreșrte și azi: „Pe un singur om l-a cruțat talazul,/Din șaptezeci și cinci plecați cu barcazul”. Nu-i acesta epitaful celor plecați în lume să cânte omenirii, dar numai unuia singur îi este hărăzită nemurirea? Dante, Shakespeare, Goethe, H. Heine, Rilke, Baudelaire, Rimbaud, Eminescu, Bacovia, Poe, Esenin, Pușkin, Petӧfi... ș.a. par a fi nominalizați de Cel-de-Sus, ca dintre cei mulți plecați la drum, să nu rătăcească calea de întoarcere, acasă. Nu mai spun că imaginea marinarului acela olog care venise la hanul „Amiral Benbow” cu un rob după el trăgând un cufăr cât toate zilele, într-o roabă, mă urmărea și-n somn. Atât m-a convins descrierea romancierului încât și eu am intrat în pielea personajului acela, iar povestirile lui chiar aveau darul să înspăimânte lumea mai mult decât orice. Și, Doamne, cum îi mai cântam cântecul: „Cinșpe inși pe lada lui/Io-ho-ho!/Lada căpitanului,/ Io-ho-ho!/Beți, căci căpitanu-i mort,/ Io-ho-ho!/Și vă duce dracu-n port,/ Io-ho-ho!” Silver, Billy Bones, Jim Hawkins, căpitanul Flint (un papagal vorbitor), Câine-Negru, Frige-Oaie și cerșetorul orb, Dirk, bătrânul Pew... doamne, ce personaje! De atunci, cele mai urâte visuri pe care le-am avut vreodată sunt acelea în care, când aud talazurile tunând de-a lungul unei coaste... aproape că-mi vine să sar din pat (colac peste pupăză am mai făcut armata și la marină, am dat piept cu talazul mărilor aflate în plină hulă de gradul IV). Când privesc în largul mării am senzația că îi zăresc pe eroii lui Stevenson plecând cu corabia spre insula comorii. Și uneori, mă întreb, așa deodată: Ce-or fi făcut toți cei care au plecat? S-o fi întors vreunul, ca în cântecul acela al piraților?      

                                                                                                Tudor Cicu

                                                                  (va urma: ca postare de luni)     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu