vineri, 6 iulie 2012

193. Scrisoare primită de la Ion Roşioru, critic dobrogean.


P.S. Mă pregătesc de plecarea în CO (10 zile în Grecia). 10 zile va fi tăcere pe acest blog. Las prietenilor, scrisoarea trimisă de distinsul profesor (critic, poet, scriitor), până la revenirea mea pe acest blog. Unele poeme din acest volum analizat, sunt şi pe acest blog postate, mult în urmă.


     Geamantanul cu vise (Editura Rafet, Rm.Sărat, 2012) este cel de al treilea volum de versuri editate de Tudor Cicu, scriitor polivalent născut în Dobrogea şi aclimatizat în cel mai important oraş de la Curbura Carpaţilor, Buzăul, unde s-a afirmat plenar în anii din urmă, dacă e să judecăm după numărul aparţiilor editoriale, 9 în doar 7 ani, fără să mai punem la socoteală prezenţa hiperactivă în viaţa literară şi semnătura frecventă în revistele culturale din zonă şi din ţară. A trebuit ca destinul să-l disloce pe scriitor din stepa dobrogeană ca, datorită poate şi ruperii de ea, s-o descopere cu adevărat. Există şi scriitori buzoieni care s-au stabilit, mai mult sau mai puţin vremelnic, în spaţiul dintre Dunăre şi mare. Mă gândesc la Arthur Porumboiu, Nicolae Fătu, Vasile Durloi, Gheorghe Postelnicu, Dumitru Ene-Zărneşti, Marian Ilie şi, de ce nu, la semnatarul acestor impresii de lectură şi nu greşesc deloc afirmând că doar aşa s-a echilibrat balanţa acestor schimburi puse la cale de un destin capricios. Un posibil portret în oglindă al autorului cu drept de orgoliu îl putem afla în chiar în poemul-prag al cărţii: „şi tot de lumea asta, ţi-am rostuit cuvinte/ Nu îndoieli, iluzii, copile, ţi-am turnat!/ Ca să exişti, în toate, ţi-am rânduit veşminte/ La balul Poeziei, să intri împăcat” (Ca să exişti).
         În vastul şi antologicul poem care-i împrumută volumului numele, poetul îşi sondează trăirile dintr-o teribilă vacanţă de iarnă când a fost prins, împreună cu bunicul său, de viforul stepei dobrogene într-o gară parcă uitată de Dumnezeu. Materia primă este a unei povestiri în care natura dezlănţuită intensifică temerile adolescentului că nu-şi va mai regăsi iubirea pe care o lăsase în sat şi la care a visat cu febrilitate nopţi în şir. Multe dintre poemele sale sunt parabole ale aşteptării şi, deopotrivă, ale căutării unui echilibru de care adolescentul are atâta nevoie, dar pe care îl ocoleşte neîncetat şi îl amână sine die pentru că orice împlinire implică, paradoxal, şi o frustrare (Te-am deschis în gând). Plăcerea poetului e să diagnosticheze exact trăirile oximoronice ale îndrăgostiţilor şi să se bucure de avivarea acestor sentimente la cote cât mai ridicate, potenţate reciproc şi direct proporţional: „Cât pădurea-n iarnă e încremenită/ şi visăm că-n sănii lunecăm de zor/ tu să-mi spui că-n lume tot mai ai un dor/ cât ai jar în suflet, şi te ştii iubită,/ încă de prin leagăn când ai fost ursită/ veselind mesenii, toţi spre cinstea lor./ Iar pentru că-n suflet a-nceput să ningă/ Roagă-te la crivăţ, jarul să-l încingă!” (În curând).
           Discursul poetic al lui Tudor Cicu este unul cu suport livresc, de mare densitate faptică şi forţă de persuasiune. Cel mai adesea, evocă secvenţe dintr-o istorie tragică şi aduce, implicit, un omagiu celor ce s-au jertfit şi au osârdit, cu arma şi cu plugul, pentru liniştea acestui pământ şi pentru dăinuirea neamului atât de încercat de vitregii de tot felul (Lângă apa Vodislavei). Un fior elegiac autentic se intruzionează în poemele de dragoste cu care destinul nu s-a arătat deloc îngăduitor pe parcurs şi a deturnat-o fără milă de la rosturile ei edenice. Licărul speranţei unei regăsiri a căii juste, mai precis norocoase, nu-i cu totul exclus. Poetul găseşte puterea să se iluzioneze că fiinţa iubită va veni cu ulciorul ei de apă vie să-l scoată astfel din amarul pustiu existenţial. Ispita întoarcerii în ţinutul basmic ce i-a fermecat copilăria nu l-a părăsit întru totul şi el îşi permite să cânte, nu o dată în chip iniţiatic, pe o coardă baladescă de zile mari: „Tu nu te teme, iată, pădurea e sub nea/ Acolo mult râvnită, e şi comoara mea,/ Captivă-n sloi de gheaţă de vântul cel turbat./ Dacă-ai putea să intri fără să-ncalci porunca/ şi să găseşti izvorul, cum fermecat-ai unda,/ În paradis, cu surle, vei fi azi ridicat!// Altfel, uimit afla-vei, aici pretimpuriu,/ Un cerb nuntit cu zarea, cu cornul auriu/ Ce-ţi va stârni mâhnirea în şuierul de vânt./ şi-o pasăre de jale ce-ar preţui în triluri/ Din cântecele tale, tot în atâtea stiluri,/ În somnul de cuvinte, îţi vei săpa mormânt.// Dar nu te teme, viaţa, te va-ncerca din greu/ Gonind cerbul de aur, ce-ţi va scăpa mereu,/ Cum scapătă din boltă chiar soarele în iaz./ şi-oglinda fermecată, când ai s-arunci în urmă,/ Copii ca altădată, ne-om minuna din umbră/ Ca tot ce ne desparte, de basm, printr-un zaplaz” (Comoara mea). Numeroase sunt simbolurile absolutului pe care copiii şi poeţii nu încetează să-l viseze şi să-l caute toată viaţa: cerbul de aur, balena albastră, vulturul ceresc promis de zei, pasărea măiastră, Frumoasa lumii prefăcută în lebădă de aur, plăsmuirile fără chip ale codrului, dar reactivate de şi prin arta divinaţiei, cum ar fi inorogii sau licornii (Cheia de aur, Privesc, Frumoasa lumii etc.). Fiinţe supranaturale i se arată în vis, ca unui ales, şi-i promit că-l vor iniţia în tainele universului şi ale sufletului omenesc, aşa încât să audă şi să vadă ceea ce altora nu li-i dat s-o facă. Refugiul în amintiri cu cei ce nu mai sunt este proteguitor. Absenţele celor dragi se estompează în chip miraculos şi-i fac pe aceştia mult mai prezenţi decât au fost în realitatea lor de odinioară (Fetiţa din fereastră).
         Un poem precum Elegie emană un aer de baladă fantastică nordică unde, fie şi până la primul cântat al cocoşilor, hotarul dintre viaţă şi moarte e ca un abur bătut de briză şi călătoriile de pe un tărâm pe altul devin posibile, realitatea şi visul se suprapun până la a se confunda, nelumiţii trăindu-şi aievea iubirile frânte cândva: „- Iată marea! Marea, spuneai,/ Cu valurile ei de mătasă,/ E rochia mea de mireasă./ Iar plaja, nisipul, e strai/ De ginere ales, ca un crai/ Ce mână caleaşca spre casă.// Hai, vântule, la rându-ţi strigai/ Ca la nişte căluţi numai spume.../ Aleargă, aleargă prin lume/ Ca jarul întors în vătrai./ Că vina, pe cine să dai,/ Când n-ai, preafrumoaso, un nume?// - Şi, tu, cine eşti, cine eşti/ De crezi prea robit în cuvinte?/ Mormânt şi pustiu va cuprinde/ Şi-atunci când îmi spui doar poveşti/ De-aceea te las la caleşti/ Să-mi mâni bidivii oriunde!”
          Neîmplinirile dintr-o altă viaţă, ca şi cele din copilărie, cunosc răbufniri precum cele karmice şi visul, gândul sau poemul le mai dau o şansă (Umblând în cuibul mierlei). Poetul nu scapă prilejul să elogieze versul revelator, basmul nestins din vremea copilăriei, poemul, ficţiunea din descântecele mamei, relatările din război sau de la vânătoare ale bunicului sau ale prietenului ceferist al acestuia, textul lumii, cu predilecţie cel de sorginte rusească insistând pe motivul zăpezilor halucinante ale nesfârşitei stepe, proiecţiile astrale ale unor legende fascinante, marea traversată de corăbii îndrăzneţe aşteptate de sirene gată să-i vrăjească pe navigatorii care nu se vor mai întoarce, astfel, niciodată pe ţărmurile lor natale ş..a.m.d. Din păcate, lumea actuală nu mai crede în basme, iar gândirea mitică s-a degradat. Ceea ce nu înseamnă că poetul a renunţat la a pleda pentru întoarcerea la poveste şi la credinţa fără condiţionări meschin-raţionaliste în convenţiile ei prin excelenţă  terapeutice. Înapoi, aşadar, la cultivarea misterului: „De aceea tot spun: aceste vremuri mă-ncântă/ Păsările şi cerul liber. Totul în jur./ Gresia şi pieptenele aruncat în urmă-i poveste/ de-acum/ Ajuns la capăt voi mărturisi toate acestea: mlaştina care putea fi trecută mai rar;/ pădurea deasupra căreia se ridica/ în zbor pasărea;/ şi cât mi-a fost, mie, sufletul amar./ Dar despre frumoasa-adormită/ şi nu spusa ursitoarelor. Şi nu oricum./ Ne vom aminti cândva de toate acestea/ când şi tu, furişat pe urmele mele/ ca un spiriduş speriat de tunetul zilei/ te vei afla dincolo de acel munte/ şi acea pădure, la drum” (Frumoasa-adormită).
        Moartea e o taină, poate ultima dintre ele, pe care unii oameni o tatonează, prin chiar ocupaţia lor (luntraşul, poetul, vânătorul), toată viaţa, iar atunci când îi descâlcesc iţele se confundă cu ea (Omul de piatră). Poetul e mereu fascinat de intrarea în ficţiune. De vorbele, chiar şi sibilinice, care propun un univers necunoscut, precum descântecele mamei care ştie să citească nu doar sufletul propriului ei copil, ci şi semnele vremii ce i se supune. Plecând într-o altă lume, cu siguranţă mai bună, mama e citită, la rândul ei, cu admiraţie neprecupeţită de eternul fiu ajuns peste ani cărturar de seamă ca şi Nică a lui Ştefan a Petrii din Humuleţti: „Mi-am iubit de copil mama./ Ca neaoş portul ce-ţi ia ochii-n album./ Chiar mult mai mult.../ Chiar şi sunetul paşilor ei pe drum,/ ochii ei care vedeau ca în beznă spuneau totul./ Cum aş putea uita cum certa vânturile/ şi arşiţa care uscase ogorul?/ Cum descânta spicul holdelor/ peste care căzuse tăciunele şi rugina secetei.../  Nicidecum.  Dar îi duc dorul” (Mama se ruga pentru toţi). Figuri emblematice, precum a mamei, meşteră în datul în bobi, ca şi-n alte descântece, se textualizează legendar sub ochii fascinaţi ai cititorului. Nici bunicul cu poveştile lui de vânătoare sau din război, ca şi cu iubirile pustiitoare nicicând ostoite, ca şi arşiţa stepei dobrogene cu jariştile ei mitice şi căreia, prin scrisul său, poetul îi conferă nobleţea şi măreţia celei din scrierile marilor poeţi şi prozatori ruşi, nu se lasă mai prejos (Lina, fata de pe lac, Lâna de aur a vorbei, Un geamantan de vise ş.a.). Memoria afectivă a poetului e covârşitoare şi ea-i etalează trecutul c-o acuitate fizică presantă: <<Bunica pe afară îşi chema găinile „pui, pui, pui!/ Ale boalilor, na-vă bre de mâncare.”/ Chiar dacă mi-aş înfunda urechile/ tot aş auzi trenul şi furnalul fabricii;/ şi pe tata în ghereta ei îngheţat bocnă,/ tropăind din picioare./ Îmbrac uniforma lui de soldat/ (sau poate a bunicului): „heil! Fritz! Fritz! heil!”/ În curte, bunica aruncă porumb şi se închină./  „Doamne şi Maica Domnului!”/ rosteşte-n surdină>> (Dumnezeu e dispus să-mi răspundă).
        Iubirile flăcăilor, lunatici, din aceste poeme sunt arderi fără vindecare pentru întrupări feminine care-i urmăresc toată viaţa cu vraja pe care au exercitat-o într-o clipă de vis sau de reverie din odinioara lor basmică zvăpăiată: ştime ale apelor, himere, silfide, fantasme, zâne, sirene, Iele, nimfe, undine, rusalce  etc. Chiar şi atunci când când fetele care au existat de-adevăratelea şi care l-au atras prin misterul lor pe adolescentul aflat la un pas de a-şi pierde minţile pentru ele, acestea dispar în chip enigmatic, ca şi cum s-ar baricada în visurile lui de nepătruns sau ar rămâne pentru totdeauna închise în poveste ca nişte fete de împărat în castelele zmeilor. Şi toate acestea în cazul în care nu-şi urmează destinul comun de Cătăline cărora le prieşte mai mult mediocritatea decât să-l urmeze pe Hyperion în palatele lui de mărgean (Albatrosul săgetat, Elendora, Geamantanul cu vise, Peştişorul de aur, Intermezzo de toamnă). Fie că sunt reale, fie că-s intangibile prin însuşi statutul lor, toate aceste proiecţii erotice feminine lasă în urma lor un imens pustiu sufletesc pe care-l adânceşte până la insondabil orice trezire din vis. Paleativul este, dacă este, refugiul, mai mult sau mai puţin kathartic, în poveste: „Ce sterpi păreau  acum străjerii platani/ sub care îngropase tata via!/ Şi-n iaz, mai grea ca plumbul, veşnicia,/ ce căţăra doar trestia spre cer,/ corn lung chema din peştere rupestre,/ şi-atunci, am coborât cu calul în poveste” (Elendora). Sau: „Şi vântul se auzea. Despuia frunzele./ Toamna se risipea şi pe acele cărări străine/ după arşiţa din inima sa/ Şi spre casa cu lumină în  geamuri luneca./ Acolo, acolo Lina din inima lui/ aştepta./ L-am văzut pe bunicul atunci./ Luneca înghiţit de stepa Dobrogei/ care nici ea nu era cât un iaz oarecare/ şi suflase în visul lui. Nimicindu-l./ Cal şi călăreţ. Înghiţiţi rând pe rând/ fiecare” (Lina, fata de pe lac).
         Poate fără să şi-o fi propus-o express, Tudor Cicu reuşeşte să desăvârşească visul poeţilor  din jurul revistei interbelice Festival   -  Vasile Culică, Alexandru Gherghel, Dumitru Olaru, Liuben Dumitru şi Boris Deşliu   -   şi anume acela de a introduce în cetatea literaturii române şi nu numai, pe uşa din faţă, spiritul fantastic atât de puţin cunoscut şi de exploatat, literar vorbind, al stepei dobrogene. În proză, un asemenea demers temerar i-a reuşit exemplar lui Ovidiu Dunăreanu. Nu ne rămâne decât să conchidem, parafrazându-l pe cronicar, că nasc şi în Dobrogea oameni. Mari de tot şi cu o datorie de onoare faţă de relevarea specificului ei, am adăuga.

                                                                                                                        Ion Roşioru
   

Un comentariu: