luni, 16 iulie 2012

195. Din caierul vremii (Alergând după o himeră -Fals tratat de mitologie II)

              2. Vâslind sub talaz prin recife
                                                                       
                                                                      „Cu acel ritm voi începe, ce potrivit Elegiei,
                                                                      Chiar dacă pentru război, nu este cel nimerit”
                                                                                                                 (Ovidiu: IBIS)

   Ajuns pe țărmul Salonicului, mă aștept ca dinspre mare să aud strigătele argonauților vestind sosirea în patrie. Mai apoi, să-mi îndrept privirea de-a lungul țărmului Mării Egee și să-i zăresc pe localnici venind, cu mic cu mare, să vadă ce au adus vitejii plecați după o himeră ca Lâna de Aur. Nimic nu se întâmplă. Cercetez pescărușii, le urmăresc întinsul prin care umblă, cât ține teritoriul De unde-Până unde, ce tălăzuiește vârtejuri și unde printre recife. Alexandru cel Mare tronează la țărm pe un cal, arătând sabia. Multe mi-ar fi spus statuile dacă nu ar avea gurile încleștate. În Salonic am văzut destule statui care păreau a te privi întrebătoare. Îți citeau de pe buze întrebarea și-ți așteptau răspunsul. Dacă statuile n-ar fi avut buyele încleștate, pesemne, mi-ar fi pus ele întrebări. Și, le-aș fi răspuns că Istoria are de la o vreme, sandale ruginite și abandonate în straturi de argilă. Că oamenii au sfredelit pământul o vreme, apoi, și cele câteva urme norocoase, le-au abandonat. Că azi, doar trecătorii (ca mine, ca cel de lângă mine) se mai întreabă ce istorii s-au petrecut pe vremea lor. Și, dacă nu primesc răspuns, dau și aceștia din umeri, și pleacă mai departe. Pleacă în Istoria lor. Și, nimeni nu va mai afla ce s-a întâmplat. Mircea Cărtărescu îmi atrege atenția că în zilele de azi, nici „poeții nu mai au statui ca-n secolul al XIX-lea, nici reputația, ca-n secolul al XX-lea” și îmi reamintește versurile lui Nichita: „Poetul, ca și soldatul, nu are viață personală,/Viața lui personală e praf și pulbere”. Ridic ochii spre cer (spre a-i implora pe zei) și mă întreb de ce o fi spus în „Himera literaturii”, Ion Murgeanu „adio copilăriei”? Să-i urmărim gândurile: „Copilăria nu are timpul măsurat și nici cronologie prestabilită”. Să fi fost și ceva regrete, în sufletul copilului coborât din costumul alb și decorul spațios (care-i stârnise în urma lioatei ce se ținea după docar, titlul de doctor), la rând cu văcarii lui Gligoraș pe șesul imens de la Iapa, unde păștea „vacile noastre de data aceasta, căci a fost și un timp fără cai și boi, numai cu două vaci de lapte”? Ehei! „Treabă complicată”, spunem și noi. Fusese un „copil minune” - la nivel local – adică în clasa întâi la nici șase ani împliniți, stimulat și de părinții care-l punea să recite poezii la musafiri (de aici o oarecare înclinație către actorie, veți vedea mai târziu). Nu vă închipuiți acuma că un copil minune n-ar face și niscaiva năzdrăvănii ori ghidușii. Io-te na! Copil minune, nu sfințișor! Ba, face! Și, ne amuzăm cu cele înșirate de Ion Murgeanu, dar și-i dăm dreptate când spune: „Acum știu că acea vârstă era vârsta când totul are importanță”. Chiar faptul că „debutase” în fața profesoarei de română de la ciclul 2 cu o schiță proprie, dar din invidie, vechiul concurent la premiul întâi Ionel Popa îl acuză că a copiat-o din Cravata Roșie, nu ne convinge că era numai un „copil minune” și nu un mic drăcușor, acolo. Ehei, invidia asta! Oricum, un nod de lacrimi trebuie că i-ar fi stânjenit firea și unui om mare, dar unui copil? Dar când celelalte „mâțe” (mult mai târziu, evident) vor începe și ele să tragă cu ghearele în firea poetului, după ce va debuta de adevăratelea? „Literatura e o parte a judecății de Acum” - ne atrage atenția Octavian Paler, intuind crudul adevăr. Dar cine ne judecă? Îmi place să cred că există și cineva care ne apără de răutățile altora. Cine poate ști? Statuile n-au gurile descleștate, că le-aș fi întrebta la Salonic. Octavian Paler spune că statuile surâd „parcă pentru a ne apăra de frig”. Dar, e căldură mare aici în Salonic, nu-mi arde mie de surâsul lor. Și apoi, oamenilor din jur nici nu le pasă, ce cred eu, stau la terase și în timp ce-și consumă cafeaua frape din pahare, discut despre orice. Cei mai mulți trec în limuzine de blochează străzile. Pietonii nu mai fac față căldurii și se opresc la câte un chișc de răcoritoare, de unde cer apă. Într-un oraș așa aglomerat mai ai timp să-ți pui întrebări? Continui să mă gândesc la copilăria lui Ion Murgeanu. ”Gândirea n-a adus nimic nou pe lume, decât pe ea însăși; care este o altă lume”. Oare ce lume îi putea oferi Cioburciul lui Ion Lazu? Un spațiu nicidecum virtual, ci de o concretețe flagrantă” - zice poetul Ion Lazu. Pentru părinții săi, Cioburciul era însăși raiul de pe pământ, pentru că trăind drama exilului și a refugiatului, ei trăiau „cu sufletele în altă parte” și simțeau mai tot timpul, că viața lor, cea adevărată „s-a desfășurat acolo, departe”. Dar viața lui? Ceea ce citim printre rânduri, e de natură să ne pună pe gânduri, pentru că nu e dramă mai mare decât aceea oferită de viața asta tare complicată, că în loc să te bucuri de „re-vederea” locurilor natale, te năpădesc și mai tare tristețile după o asemenea revedere. Dacă revedere se poate numi ceea ce aștepți să revezi după fuga (încă de mic copil, pesemne în brațele mamei) din fața ruților în 1940, care mutase frontul spre Cioburciu în timpul evenimentelor tare complicate din timpul celui de al doilea război mondial. Va descifra cineva, cândva, drama de a fi nevoit să-ți traduci lacrimile în cele câteva rânduri scrise? Va trebui și să trăiești, pesemne, așa ceva, pentru ca cele scrise de Ion Lazu, să-ți neclintească în continuare credința că totul s-a făcut din voia lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Când îndrepți tunurile asupra unui sat, numai pentru faptul că acolo au fost români, deveniți prin împrejurări inamici, mai poți invoca voia lui Dumnezeu? Dar, iată mărturia sa: „nimic de acest gen nu s-ar fi întâmplat până la urmă... dacă în martie 90, când am ajuns la „locul nașterii mele”, aș fi găsit măcar o casă în picioare, din tot satul de altădată. Nu am găsit niciuna!” Rușii bombardaseră satul până nu mai rămăsese „piatră peste piatră”. Acela fusese și momentul în care bunicul Papa (îl reținem din romanul Veneticii) părăsise locurile și se pornise la drum „cu doar o traistă în băț” și întregise familia refugiaților în Oltenia, după două luni de bejenie. Copilăria lui Ion Lazu pusă în antiteză cu a lui Ion Murgeanu, e ceva între clocotul sufletesc și flașneta care cântă lângă un cireș înflorit. Dar, în orice parte te-ai uita, nu dai decât de un singur Dumnezeu al copilăriei, cum ar fi spus Cioran despre o expunere în oglinzi, a unui copil cu celălat copil. După ce citești cele scrise de Ion Lazu despre coplărie, parcă îți vine să spui ca Mircea Cărtărescu. „La mine n-a venit niciodată moș Crăciun”. Da, mi-am zis, aflat în fața statuilor din Salonic: statuile știu să tacă într-o mie de feluri. Scriitorii n-au dreptul să tacă. Ei trebuie să comunice și generațiilor care vin, ce au pătimit. Și, astfel, nimeni nu trebuie să uite. Cum au lăsat apostolii, scris, după pătimirea Mântuitorului, la fel trebuie să facă și scritorii cu Istoria lor, ei fiind apostolii neamului. Dacă statuile ne lasă să ne punem singuri întrebările de care avem nevoie, scriitorii trebuie să lase prin mărturia lor răspunsurile pe care ni le-am fi pus despre oamenii și faptele acelor timpuri. Și în locul statuilor să așeze Omul „căci el e singurul care are îndoieli”, cum îmi sugerează Octavian Paler, aducând gloria cuvenită Omului. Dacă pe locurile pustiite de grozăvia războiului, pe Ion Lazu îl asaltează, tot mai vii, amintirile care nu mor nicoidată în lăcașul memoriei, la Ion Murgeanu „sfârșitul copilăriei” va lăsa viziuni: „nu am vise memorabile, dar am avut viziuni... dar și o teamă suspectă de tunete și fulgere”. Povestind câte ceva, despre magia care i se întâmpla la bulboana „de la Moară”, Ion Murgeanu ne transmite și nouă acea teamă și frică (în simțăminte) care-i dăduse fiori de vara până toamna. Odată cu arestarea tatălui (erau și vremuri tulburi când tovarășii se dădeau în gât unii pe alții, într-o veselie), copilăria sa ia sfârșit: „am simțit că trăiesc înt-o lume străină de mine”. Ei, uite că din acest punct de vedere, până și marele pamfletist Arghezi s-a înșelat. Într-un Bilet de începător, prin 1929 (aflăm de la Eugen Simion), Arghezi scria o frază teribilă: „să nu-ți închipui că omul poate să fie dublu, și artist și porc și selenar și mocirlos, că poate fi spurcat în aer și divin pe hârtie...” Ei uite, că poate! Să fie și zeu și porc, cum spunea Tolstoi. De aici și dezamăgirea (după o copilărie frumoasă) a lui Ion Murgeanu care încheie așa, cel de al doilea dialog al său, din carte: „Ajungeam la Zorleni din ce în ce mai rar și „țara” lor îmi părea tot mai îndepărtată”. Dintre amintirile lui Ion Lazu (care vin dinspre copilărie), reținem scena rătăcirii într-o gară, pe vremea refugiului – scenă povestită și în Veneticii, de mare forță – pentru că „durerea lumii se adună pe neștiute, în adâncul ființei noastre, precum râurile subterane”. Sărăcia lucie a oamenilor, din acele vremuri de război, îl urmărește și-n somn: „Ce-i drept, românul nu pierde ocazia să se remarce prin ceva, el e sărac nu numai la vreme de război, dar și în timp de pace – sărac prin definiție”. Și, remarcăm noi, și acest aspect: „Ai mei, singuri printre străini, obstrucționați, mușcând țărâna, nu s-au dat niciodată bătuți”, pecete care va fi purtată și de viitorul poet Ion Lazu. Destinul lucra, lucra și Dumnezeu. „Dar de ce atâta suferință?” - vorbele mamei lui Ion Lazu, din finalul cap. al II-lea al acestei cărți, va zdrobi și inima pietrificată a celui mai tare cititor. Dacă Eugen Simion spunea că, pentru el „copilăria este deja o țară îndepărtată” și că scriitori de la Gide la Sartre, fac parte din scriitorii care își detestă copilăria, Ion Lazu și Ion Murgeanu (ne-am lămurit) nu fac parte dintre ei, deși trăirile lor nu au fost ca-n povestea celor doi Feți-frumoși cu stea în frunte.
                                                                               
                                                                                (va urma)           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu