marți, 26 martie 2013

330. Cărţile de pe biroul la care scriu: (Vreme închisă - de Ion Lazu - II - )
                               Vreme închisă
                                  (Jurnalul lui Ion Lazu)

2. Anii: 1980 – 1981
                Motto:
  „Ca să vezi, dacă nici el nu se poate stăpâni s-o admire, ce să mai vorbim de ceilalţi?”
                                                                                                    Cinghiz Aitmatov

   Continuând lectura Jurnalului lui Ion Lazu, începi să înţelegi că astfel priveşte cu admiraţie lumea, numai omul estetic, cel care având suflet şi „armură” de artist, îşi poate stăvili când vrea, pornirile contemplative, aplecându-se asupra scrierii sale şi îi transferă din pulsul trăirilor sale focul în care se modelează creaţia. Ion Lazu este un scriitor al detaliilor, dar Jurnalul devine o necesitate prin a se rosti în cam tot ceea ce gândeşte ori, prin scris, spune lucrurilor pe nume: „Acest jurnal, din care lipsesc tocmai etapele cele mai tensionate şi întâmplările cele mai importante din viaţa mea, nu este nimic mai mult decât un antract, în sens literal: între acte… şi sunt destule gânduri importante şi trăiri intense dar acre nu-şi fac loc în carnetele mele” (p.168 şi 222). În Jurnalul lui Ion Lazu, anul 1980 este pus în tabloul lui firesc: „Orăşeanul nostru nu are curajul să plece nicăieri de acasă fără plase la el. Nu se ştie ce apare de cumpărat, din câte-i lipsesc, bietul… Iar sătenii duc cu trenul şi autobuzul pâine şi saci de mălai, pentru care fac cozi la oraş, dând şi ciubuc vânzătoarelor…” (p.135). Cum era firesc ca într-un Jurnal de scriitor, să găsim şi însemnări despre lumea literară a acelor ani, despre scriitori, anul 1980 (însemnarea e din luna mai), reprezintă şi anul în care Lazu primeşte la telefon ştirea morţii lui Marin Preda, iar Mircea Ciobanu i-o confirmă. Prilej, cu care diaristul scrie cu amărăciune: „Vezi, de aia se grăbea el aşa! Bietul monşer, alt om prea singur…”, ca peste alte câteva zile, să încerce să pătrundă în casa vilă a lui Eugen Barbu (din acel imbold de a cunoaşte bărbaţii mari ai literaturii) dar, omagiul poetului „C.V.T. cu şleahta lui… gata să mai facă şi alte plecăciuni spre patron”, îl dezgustă şi ca atare se retrage dintr-o citadelă care nu era din lumea sa. Refugiul (cu toate „armele” scrisului) în prezentul Jurnal nu trebuie înţeles ca pe o înfrângere „pe arena literară” (tumultoasă) a epocii, chiar dacă, uneori, pare dezarmat: „Şi, în general, are vreun rost să notezi ce simţi pe moment, ce gândeşti, ce-ai vrea să faci?”. Să înţelegem, că tot ceea ce i se întâmplă, chiar şi înfrângerile zilnice, umilinţele, necazurile fireşti, la urma urmei… etc., toate acestea i-au fost date scriitorului ca material pentru arta lui? Mai mult ca sigur, că da! Toate acestea îi sugerează jurnalistul, cititorului, i-au fost date pentru a le transfera şi, apoi, transforma, în materie epică, pentru a le da un sens şi o morală, pentru a ţine întins firul vieţii către veşnicia părţilor frumoase şi trainice din existenţa fiinţei omului- „disperarea mea neagră”. Iată cum trimite spre cititor, acest deziderat: „Îţi vine cine ştie ce idee, vrei să notezi un gând, o observaţie de viaţă, ceva ce ţi se pare demn de reţinut şi nu ai vrea să se piardă, cum prea se întâmplă…” (p.142). Însă, nicicând nu se îndoieşte de puterea cuvântului: „Dar, dacă ar fi să pictez ceea ce simt, să mă exprim ca pictorii, nu? Sau să transform în muzică! Aş găsi culoarea pe care să mizez sau leitmotivul care să consune cu mişcarea mea sufletească?” Pe măsură ce-i citim Jurnalul, această temere, transmisă şi nouă, se risipeşte. Paginile curg lămurind ele însele, că sentimentul e bine surprins în cuvinte, iar cuvintele vin, se înşiră unele după altele, sugerându-ne ideea că lumea este făcută din corespondenţe între trăirile prezente şi reverberaţiile sufletului la tot ce a însemnat trecut în viaţa noastră, în viaţa altora, fiind plină de oglinzi magice, şi că întâmplările ce ni se par, acum, neînsemnate, deţin taina multor necunoscute, iar o explorare (prin însemnările aşternute în Jurnal) peste o vreme, devine o necesitate. „Sunt lungi momente când nici nu mă gândesc măcar la marea încercare prin care trec” (p.163). Evocările unor tablouri „în icoane şi imagini” despre părinţi, refugiul său în „vieţile noastre trecute”, întâmplările cu cei dragi, poveştile adevărate auzite acasă (multe dintre ele surprinse secvenţial – ca în cinematografie - ) vor însemna, cândva, pagini de proză cu mult mai multe infinite sensuri.

                                                                   (continuare: miercuri) .  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu