miercuri, 27 martie 2013

331. Cărţile de pe masa la care scriu ( "Vreme închisă" - jurnalul lui Ion Lazu )
(continuare – Anii: 1980/1981

   Primele pagini din Jurnalul lui Ion Lazu pe anul 1981, încep cu o evocare ca de început de roman, ori, diaristul e conştient că tot ce scrie în Jurnal va fi fructificat, cândva, într-o proză. Atent la orice detaliu (natură-oameni-stări sufleteşi), Ion Lazu ne copleşeşte cu descrierile acelor călătorii ce scot în evidenţă omul şi zbuciumul său în a surprinde, fie şi cel mai neînsemnat eveniment, gest care îl evidenţiază printr-o mare dragoste pentru lucrurile şi locurile pipăite cu degetele şi absorbite cu privirea, ori călcate cu piciorul. Sub titlul „Bucuria privirii”, îşi începe Jurnalul anilor 1981 cu cea de a doua călătorie spre Luxemburg, la fratele său. De această dată îşi alege astfel traseul, ca trenul să ia direcţia spre destinaţia finală, trecând prin Iugoslavia, Italia şi Elveţia, cu oraşele lor: Belgrad, Zagreb, Veneţia, Florenţa şi Lausanne. În Iugoslavia, atât Belgradul cât şi Zagrebul i se dezvăluie a fi două oraşe curate „fără imobile betege sau dărăpănate, cu o anumită demnitate”. Primele observaţii: se vorbeşte mult despre politică, iar iugoslavii consumă arta porno (prin intermediul revistelor şi a cinematografului) ceea ce-l face să-şi noteze mirat, despre „o adevărată exaltare a industriei porno”, aici: „Altfel de comunism!” – scrie concis. În Italia, primele oraşe întâlnite în răgazul dintre popasurile făcute în gări şi „goana trenului”, sunt: Veneţia şi Florenţa. Însemnarea pe care o face, acum: „…cu ochii mari pironiţi spre cele două minuni care m-au vrăjit deplin! Adriatica. Trieste” – spun cam totul. Florenţa îl absoarbe cu totul. Paginile de Jurnal devin, acum, incitante pentru turistul nerăbdător să ia şi el calea spre sudul continentului european, cândva. Expoziţia de la Florenţa „de la Gaugain la Picasso” îi produc „frisoane, nu alta!” pentru ca în final să iasă din expoziţie „cu capul mare”. Cât despre oraş, nu îndrăznim a face vreun comentariu, pentru că însemnările diaristului spun cam totul. Cităm: „ Oraşul e cu deosebire frumos, are farmec la vedere, poate va fi avut şi locuri de tihnă, de reculegere, căci pentru a scrie e nevoie să te izolezi şi iar să te arăţi în lume şi iar să te izolezi”. Cu alte cuvinte, nimic nu trebuie să-ţi scape, aici, atât aparatului de fotografiat, cât şi carnetului cu însemnări, fiindcă ar fi păcat să se întâmple aşa ceva. În Elveţia, face un popas la Lausanne, prilej cu care trăieşte o adevărată sărbătoare a privirii. Bucuria privirii însăşi. De fapt, chiar nimerise într-o zi de sărbătoare naţională a Elveţiei. În Luxemburg, fratele, cât şi prietenii mai vechi (cu care făcuse cunoştinţă la prima sosire aici, în 1979), îi stabilesc un program epuizant, pe măsura curiozităţii musafirului, de a vedea cât mai multe în această parte a Europei şi a admira în scurtul timp, cam tot ce se poate întâlni la fiecare pas. „Despre Amsterdam chiar merită să scriu mai pe larg” – notează diaristul. Să reţinem că oraşul Amsterdam (cu ocazia vizitelor făcute prin Ţările de Jos) îl face să exclame la un moment dat: „Stâncărie neagră-vânătă. Licurici? Garduri de mărăcini pe marginea subţirilor drumeaguri vicinale, asfaltate şi acestea. Dar nu vei vedea pe-aici odioasa pârloagă a agriculturii socialiste” (p.212). Şi, mai reţinem, pentru impresia de ansamblu a eticii societăţii capitaliste, întâmplarea cu taşca de umăr (pierdută) în care avea toate actele: paşaportul, biletele de întoarcere, actele de identitate, etc… Cred că aceste descrieri sunt cele mai frumoase părţi din acest Jurnal. În cazul lui Ion Lazu, sub condeiul său (notând instantaneu fiecare amănunt surprins în drumurile sale) totul devine viu, încât ajungem să bănuim că el a tras „cinematografic”, totul, în lăcaşul memoriei şi acum ne redă, intact, filmul acestor aventuri în „afara timpului Istoriei”, pentru cei mulţi, închişi ca într-o temniţă între graniţele ţării. Fapt ce-l îndreptăţeşte la o măreţie a rostirii: „Sunt omul care a văzut o jumătate din Europa”.
                                                (eseul nostru va continua: marţea şi miercurea viitoare)   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu