marți, 27 noiembrie 2012

265. Din caierul vremii... (Ion Gheorghe - un poet controversat)VI
                      Moto:
                       „Cartea, Criminologia dialectică este scrisă cu tensiune
                        Dar autorul ei, savant de oarece renume,
                        Fost-a coleg de celulă cu unchiul Gheorghe Constantin,
                        Ţăranul care tocit-a cămaşă verde
                        Până i s-au rupt ciucurii şi i-au căzut trei nasturi,
                        Când o dădea la spălat, Mama Mare i-o azvârlea peste gard:
                        Duceţi-vă cu zdrenţele voastre verzi, c-o să vă rupeţi gâtul!
                        Întotdeauna Marile Mame au vorbit în oracole pe care fiii
                        nu le-au luat în seamă”
                                  (Ion Gheorghe, din vol. „Concluziile  senectuţii”)

   La o nouă lectură a cărţilor de poezie ale poetului Ion Gheorghe, criticul literar Alex Ştefănescu crede că, odată cu apariţia volumului „Megalitice”, 1972 – putem vorbi – despre „momentul maxim al afirmării sale”. Dar, cum întotdeauna criticul scoate de pe ţeava armei sale cartuşul „dar”, se cuvine să redăm şi fraza prin care Alex Ştefănescu începe să se îndoiască în percepţia sa: „Acest drum triumfal de poet se împotmoleşte în curând, ca într-o mlaştină, în tendenţioasa şi confuza doctrină a „protocronismului”... şi Ion Gheorghe începe să fie considerat un personaj bizar”. Dacă n-am fi atenţi la opera poetului, s-ar părea că Alex Ştefănescu ar pune „ordine” în casa gândurilor noastre. Ar trebui să pornim de la învăţăturile lui Cioran, atunci când vrem a ne face ordine în casa gândurilor noastre: „De şi-ar aşeza Dumnezeu fruntea pe umărul meu ce bine ne-ar sta nouă aşa, singuri şi nemângâiaţi. (Amurgul gândurilor, E. Cioran). Dar, noi avem „nefericirea de a fi destul de nefericiţi”, după cum tot el spunea, aşa că: „Merge marea, merge cerul împovărat de stele/ Numai corabia şi noi ne-am oprit între ele”. (T. Arghezi). Ne-am oprit şi nu mai vrem să mergem înainte. Va fi poate prea târziu (cum spunea Petre Ispirescu în „Omul de piatră”): „O, Doamne! Da greu somn am mai dormit”. Şi, atunci, la ce bun ne va mai fi trezirea aceasta? „Cine să măture lumea cu toate templele, învăţăturile ei prea stricate?” – cum scria poetul Ion Gheorghe, unul dintre puţinii poeţi adevăraţi ai acestui neam şi despre care atunci când am scris, alţii mi-au sărit la beregată, ca mielului în pragul Paştelui. N-au fost cruţaţi nici părintele Anania, nici poetul Ioan Alexandru... Nichita, Labiş sau Zaharia Stancu, despre care, în copilărie, atât ştiam: descoperisem nişte zei, şi cărţile pe care ei le trudiseră în acei ani teribili, care îmi făcuseră mie o altfel de imagine asupra unei lumi, în care fără ei aş fi bâjbâit la nesfârşit, era şi lumea lor. Nu pot face şi eu greşeala unora, acum, împins de alţii să arunc şi eu cu zoaie în aceştia. Nu pot s-o fac! Mă trage de mânecă E. Cioran care-mi spune: „cine are vreo părere sigură despre vreun lucru oarecare dovedeşte a nu se fi apropiat de niciuna din tainele fiinţei”. Deci!? Luaţi, aşadar, aminte voi, atoateştiutor ai mersului prin brazda cuvintelor. De aceea, nu pot să arunc în ochii altora cu jarul din vatră (în care aruncăm laolaltă: pulberea de stele şi mătrăguna culturnicilor de la ICR) uitând de puţinele îndemnuri labişiene: că ni se cuvine „pentru dansul de flăcări şi roţi –/ nimic pentru tine, tot pentru toţi”. Da, tinere cititor (despre care negreşit, dacă nu noi, generaţiile viitoare vor auzi că ai fost şi tu un vajnic căutător prin acele biblioteci, prin manuscrisele  poetului acesta), îmi cer eu iertare faţă de tine: „sunt vinovat c-am risipit în vânt/ din ce mi-ai dat, fuioare de lumină”. Asta, ca după ani şi ani, un alt poet (de tăria lui Labiş ori Nichita) aflat singur printre cei de-o seamă cu el, să dea a lehamite din mână şi să se închine la cele patru zări, începând de la Răsărit, încoace: „Doamne, Doamne, zilele astea câte le ai,/ Le ai, când nu mai poţi nu ştii/ cum să scapi de ele” (l-am citat pe M. Sorescu – Uitarea). Aici, se cuvine să dau timpul înapoi şi să refac atmosfera anilor, în care, eu cel de acum, iar poetul nostru Ion Gheorghe, cel de atunci, entuziasma critica vremii cu ale sale „Megalitice” (erau doar anii lui 1972), când, abia porneam în literatură: aveam 18 ani şi venise şi vremea debutului meu. Redactorul şef al unei reviste de cultură (Mirela Roznoveanu, de la Tomis) îmi spunea: „Vrei să faci literatură? Dar, l-ai citit pe N. Breban?” Auzind de la mine, că nici nu ştiam de existenţa acestuia, m-a tras de-o parte, spunându-mi în taină: „Neapărat să-l citeşti. E un mare scriitor. Citeşte „Animale bolnave” şi după aceea mai dă pe la revistă”. Am să spun Tatăl Nostru de o sută de ori şi Înger, îngeraşul meu, tot de o sută de ori, până când pescarul din „Bătrânul şi marea” al lui Hemingwai se va ridica în picioare în barca lui, victorios, înfăşurând toată funia pe care i-o aruncase peştelui cel mare. Şi, ar fi zis, abia atunci când îl va fi prins: „O să mă odihnesc data viitoare, când o să iasă afară”. Pentru că, El (bătrânul) ştia că peştele se afla într-adevăr acolo, în mâinile lui, iar spinarea peştelui care se ridica deasupra valurilor nu era un vis. Sigur că nu e un vis ceea ce trăim cu toţii astăzi. Visa Sonia din „Unchiul Vania” când se ruga în genunchi tatălui? „Ar trebui să fii îndurător, tată! Eu şi cu unchiul Vania suntem atât de nefericiţi!”. Tot atât de nefericită, ca şi literatura română de după Eminescu, de după Cioran....  „O portiţă există: aici,/ unde nu te mai ajută mintea şi/ femeile/ mai scormonesc prin jar, alegând un/ capăt de buştean încă/ aprins.... Oare,/ ce vezi nu-i o parodie? Îţi răspunzi/ singur, în/ felul acesta femeile duc focul cu ele: prin/ portiţa de scăpare, frumos mirositoare, o/ anomalie/ magnetică, poate. Având fiecare/ nălucirea/ vuietului de val... Un/ cântec în pustiu”. (din alt poet drag mie: LIS, în Descărcări convulsive cu inducţie negativă). Citesc – şi n-aş vrea să cred spusele poetului – că totul va fi un cântec în pustiu. Iar mărturiile care vor mai veni (plus versurile lui Coşbuc, Radu Gyr, etc...), toate acestea, ca şi altele de un vizionarism kafkian (ieri ca şi azi), par a se repeta la nesfârşit. Nu sunt deloc fragmente apocaliptice şi nici ciudăţenii ale vreunui straniu personaj din Kafka, ci doar trimiteri de o parte şi alta a conştiinţei – care îi trasează realităţii, graniţele unui tărâm, în care privirea largă a cronicarului e fixată halucinant pe acest tablou al neliniştii care a pus stăpânire pe sufletele noastre. Iar tot ceea ce ne traduce criticul, la o nouă lectură din Ion Gheorghe şi nouă, nu sunt viziunile unuia care trăieşte în vis. Poate, doar inspiraţia, că fluxul câmpurilor magnetice ale creierului îi dau sentimentul că se identifică singur (de subliniat) „cu circul şi arderile” chimice interne ale unui popor – uitat de acel Dumnezeu, care, atâtea îi promisese, cum şi stă scris, în opera sadoveniană „Baltagul”. Nu suntem singuri, în astfel de afirmaţii (veţi mai vedea şi la alţii) domnule Alex Ştefănescu, şi este regretabil (o spui chiar dumneata) că se întâmplă aşa „întrucât (te citez) această poezie, de inspiraţie ţărănească, dar profund modernă, produce, prin ceea ce are mai valoros, o emoţie estetică rară şi preţioasă. Lectura ei ne face să ni se năzărească pentru câte o clipă scene de viaţă din trecutul nostru cel mai îndepărtat”. Şi, atunci, unde e bizareria poeziei sale? Suntem mioritici, dar alături. „Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina/ Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina.../ Toate micile mizerii unui suflet chinuit/ Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit”. (Scrisoarea  I, 1881, M. Eminescu).

                                                               (va urma


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu