marți, 12 februarie 2013

307. Portretul lui Eminescu, cel răpus de singurătatea veacului său. IV)4. Nălucirile lui Hamlet

    Citind memoriile lui Slavici, nu ai cum să nu realizezi că Slavici vorbeşte limpede şi numai despre lucruri clar depozitate în lăcaşul memoriei sale. Observ că-şi alege şi cântăreşte, în acelaşi timp, bine cuvintele şi, având în vedere, că se pronunţă cu destulă întârziere, impulsul celui intenţionat pus să judece pripit, trebuie să fi dispărut de mult din „pornirea răutăcioasă, de nu chiar duşmănoasă” a unui astfel de individ. Realismul operelor sale, este încă un argument (ori ghid dacă vreţi), care să mă determine să gândesc astfel. Poate că anumite lucruri nu sunt „spuse” exact, poate nici în mintea sa, nu au fost limpezite unele judecăţi. Că poate credea şi el precum Hamlet, în nălucirile sale. Dar, judecând după noi, că Slavici n-a aşteptat confirmările blânde ale posterităţii, pentru a da verdicte cu privire la fenomenul Eminescu (încă de la început, după cum am văzut, a ştiut cu cine are de-a face), trebuie să-i dăm crezare şi să considerăm relatările şirianului, că sunt exacte. Ori, ceea ce i se întâmplase în plină stradă, după 1916, când fusese înjurat şi scuipat, iar o cucoană chiar îi strigase în faţă: „Iată trădătorul”, să-l fi pus din nou, dinaintea unei „anumite împrejurări”, când memoria individului refuză în continuare umilinţa şi infamia neadevărurilor scrise de Goga în teribila poezie „Unui scriitor vândut” şi n-a mai vrut să tacă fără să spună tot ce ştie. Reţinem din mărturisirea lui Slavici că în 1874, când Eminescu venise bibliotecar la Iaşi, el şi poetul nepereche, locuiseră împreună, într-o odaie spaţioasă pusă la dispoziţie de directorul şcolii normale, Samson Bodnărescu. Mă uimeşte mărturia lui Slavici (de-atunci), care este opusă celei de după 1983 „când (Eminescu – n.n.) a început să se îndărătnicească” şi îi devenise (acum) „incomodul chiriaş”. Aşadar, anul 1874: „Deoarece el mă considera ca fiind gazdă la dânsul şi mă ştia că dezordinea şi necurăţenia mă înăbuşe, avea multă grijă pentru păstrarea bunei rânduieli şi pentru curăţenie. Aerisea mereu şi era-n stare să măture şi să scuture praful”. Ce anume se întâmplase cu poetul, dacă după toamna anului 1877, când poetul vine la Bucureşti şi se mută cu chirie pe strada Speranţei? Slavici spune că l-a găsit bine aşezat într-o căscioară în stil ţărănesc, şi-n plus „mai avea la îndemână şi o babă, care i le ţine toate-n bună rânduială”. Dar, cât era poetul acasă, n-o lăsa să măture ori să scuture praful, iar după ce pleca de acasă „încuia uşa pentru ca nu cumva baba, voind să i le pună în rânduială, să i le zăpăcească. Iar îi  erau deci claie peste grămadă (lucrurile – n.n) şi pline de praf”, spune Slavici. Observaţie care spune destul de multe. Altădată, spune: „în curând a ajuns de nu mai era chip să te mişti şi să răsufli în locuinţa lui”. Credem şi noi! La câtă „maculatură” era nevoit (prin firea sa deschisă asupra cititului şi documentării) să apeleze poetul, nu ni se pare o „necunoscută” ce n-am fi priceput-o. Slavici observă că nici starea sufletească a poetului nu mai era cea cum fusese la Iaşi. După alte luni de zile, spune Slavici, „s-a mutat la mine în calea Victoriei”. Să reţinem, doar la stăruinţele lui Slavici, cu care se sfătuise şi întreţinuse îndelung, şi poetul, cedase la „argumentele” (nu le ştim) şirianului. Ceea ce bănuim, e că mai înainte, Eminescu stătuse la casele unui săpunar, unde închiriase două odăi cu intrare separată, motivând că are să se căsătorească cu Veronica Micle (care atunci era văduvă), dar realizase, mai apoi, că, numai „cu mijloacele de care dispunea, nici n-ar fi putut apoi să întemeieze o casă potrivită cu exigenţele unei femei ca dânsa”. Aici, la locuinţa lui Slavici, poetul fusese sub ochii şi atenţia sa, deci îi atribuim toată crezarea noastră, atunci când spune: „Păcatul lui cel mare şi hotărâtor (vedeţi cum e foarte sigur pe judecata sa? – n.n.) era lipsa de rânduială în traiul zilnic”. Adică „lipsa de rânduială” era condiţia fatală a vieţii poetului. Altminteri, cum ne-am explica vorbele lui Eminescu, rostite lui Slavici (pesemne, ori Slavici le auzise de la altcineva!) după ce fuge (doar după două săptămâni de găzduire) din odaia luminoasă oferită de Maiorescu la locuinţa sa? Cităm: „- Ei! Nu pot... mă înăbuşe bunăvoinţa de care nu sunt în stare să mă fac vrednic. Sunt destul de supărător şi pentru mine însumi, de ce să mai supăr şi pe alţii?”. Rândurile următoare sunt elocvente, cum că, dezordinea din viaţa poetului avea să-l ducă la pierzanie. Cităm: „când se aşeza la masa de lucru, fie că scria, fie că citea, nu mânca zile întregi şi petrecea nopţile în nedormire. Nu suferea de insomnie, şi avea multă poftă de mâncare căci era în stare să doarmă 24 de ceasuri într-una şi mânca o dată pentru trei inşi. Uita însă să mănânce şi nu se îndura să doarmă”. Cititorule! N-aş continua, cu aceste note, dacă nu mi-ar fi căzut sub ochi acele însemnări ale lui Slavici: „Nu l-au înţeles şi nu sunt în stare să-i pătrundă firea cei ce iau scrierile lui (Eminescu – n.n.) drept manifestare a fiinţei lui individuale”. Greşeală pe care n-aş face-o şi nici nu mi-aş ierta-o!

                                                     (va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu