miercuri, 24 iulie 2013

396. La o aniversare a poetului...

Notă: Poetul, eseistul, prozatorul şi dramaturgul Dumitru Ilinca Istrate (Ruşeţeanu după locul naşterii), împlineşte azi o vârstă... E născut la 24 iulie 1952. La mulţi ani Dumitre!...  cu fericirile şi nefericirile noastre!

„Fericirile…” după nefericirile lui Dumitru Istrate Ruşeţeanu

  Cu apariţia acestui volum de poezie, intitulat sugestiv „Fericirile după Dumitru”, apărut la ed. editgraph, 2012, (98 p.), Dumitru Istrate Ruşeţeanu îşi singularizează vocea lirică, de „poet deprimat”, ca „singura canalie în acest furnicar” al poeţilor care nu se ascund după trupul propriului nume „asemenea martirului ţintuit pe idee de cruce”. Volumul e situat la graniţa dintre enunţul filosofic şi poezie, dar plonjarea sa poematică, în timp, îşi are drept coordonate tridimensionale: iubirea apusă, viaţa provocatoare cu trăirile ei şi „dumnezeirea”, ca „teritorii” de trecere prin această lume „de la inima mea/la a Lui”. Poemele sale pot fi, tot atât de bine, percepute ca o călătorie ludică prin aceste tărâmuri existenţialiste, în care, poetului, pus faţă în faţă cu eul său, într-un dialog continuu cu viaţa, pentru „a-şi zări gândurile” şi alte chipuri imaginare, nu-i rămâne, decât să dea uneori, din aripi. În urma acestui spectacol, ca şi a unor trăiri în agonie, nu-i îndeajuns, iată, doar întrebările puse pentru a găsi „cheia de la poartă/ce se deschide spre altă lume”. Fiindcă, în această pendulare ludică (existenţă-nonexistenţă), poetul va lăsa loc şi altor cuante de timp, care să lărgească mereu şi mereu, alte orizonturi, unde imaginaţia sa se va cristaliza într-o nouă realitate, ori altă lume paralelă, din care-şi va cere jertfa iubirii pentru a îndepărta sau măcar a amăgi, moartea implacabilă. Putem încadra poeziile sale pe trei paliere ale unui podium numai al său: pe treapta I-a (Deziluzie; Proştilor; Dau toţi buzna; Dorinţă nebună; Dragul meu Dumnezeu; În faţa cui?) – pe treapta II-a (Cine; Iubeşte; Voi rătăci; Seninătate; Viclenie; Refuz; Mai aşteptăm; Câte o perlă; Fotografii mişcate; Răutate) – şi poate, pe treapta a III-a (Nebunie divină; Doar o schiţă din creion; O presupunere; Mie singuraticul; Al naibii de fericit; O,Eli, Eli…; Decizie; etc). Ne aflăm în situaţia poetului sfâşiat de singurătate şi tristeţe, mai ales împovărat de gânduri filosofice. Cititorul, se poate întreba dacă există un tragism al rostirii, în aceste poeme, care numai „fericirile după Dumitru” nu sunt! Să-l lăsăm pe poet să ne lămurească: „acceptăm să ne târâm spre viitor./dăm cu lac foamea,/mizeria, voma./ stăm pe coadă în faţa icoanei/şi cerşim, vii fiind,/învierea” (Meteahnă). Pornind de la o cugetare freudiană a visului şi delirului, care se nasc din astfel de refulări, omul, chiar se naşte îngrădit, şi îşi trăieşte continuu zădărnicia unei aspiraţii către iubire, o viaţă fără griji, comunicarea neîngrădită cu semenii, sau uitarea de moarte. Există şi o îngrijorare a poetului, în acest veac, în care mai toţi se grăbesc şi n-au timp să se oprească „la colţ de stradă” să-i ofere cerşetorului de alături, măcar acele gânduri risipite prin buzunarele sale (Îngrijorare). Pus faţă în faţă cu astfel de refulări, poetul şi „reîncarnarea sa” (refuză să îmbrace placenta unei vieţi de lux) şi se poartă „nelumesc”. La viaţa sa „doar cuvintele trag”. Dacă a reuşit sau n-a reuşit să-l convingă „cu poezia sa pe Dumnezeu”, în această viaţă în care mai toţi „dau buzna”? (un titlu de poem ce ar merita reprodus în întregime -ca şi „dorinţă nebună”-, în orice antologie) cel măcar a simţit că „singurele cuie cu care poţi ţintui realitatea/sunt cuvintele”. Şi, înţelegem: acesta e trofeul  unor deşertăciuni ale vieţii.  Reţinem şi versurile adresate acelor umbre ale trecutului, cu tot ce ne tulbură ele: „blestemat eşti să umbli pe străzi/cu umbra de zgardă,/fără să te poţi volatiliza/în faţa puştii ce trage în tine/cu tranchilizante” (Câte o perlă). De aici, încolo, în volumul de faţă, nu va mai fi loc decât pentru întrebări fără răspuns: „poezia nu mă apără de moarte… o semăn în viaţa mea/Crezând că Dumnezeu/Va veni/Ca ursul la zmeură” (p.87). Iscoditorul poet nu este un poet rebel ori boem (cum s-ar fi putut interpreta de unii); el este un poet al frigului său interior, din care toţi simţim câte ceva. Cu alte cuvinte, trebuie să trăieşti intens poezia, să epuizezi pe cât posibil tot ce poţi epuiza şi concluziile vin singure, câtă vreme (ne sugerează acest poet), toţi simţim, în viaţă, o dorinţă nebună de a da, uneori, din aripi.     

                                                 de Tudor Cicu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu