joi, 13 iunie 2013

373. (3144 km prin Grecia - 3 -)
3. De ce Elada? 
                           Motto:
                                  „N-aş vrea dar eu a mă pune cu zeii cei pururi ferice
                                          (Homer: ILIADA –C VI, v.141)

   Să-mi ierte cititorul, această întoarcere de la cursul expozeului meu, dar, abia la întoarcere am aflat, în ultimele discuţii avute cu prietenul Marin Ifrim, că nu pot fi singur printre cuvinte, decât în mijlocul cititorilor care mă caută. „Ce valoare are un om?” – se întreba controversatul Ion Caraion. Închipuirile, Doamne, au risipit atâtea amnare şi cremene în a face lumină în acest „întuneric” al vremurilor, încât nici păpuşarul ori privighetorile – „prea veghetorele” – scenei libere şi cerului, de la Shakespeare până la Ionesco, nu-mi ştiu a pune, dinainte, alt cântar cu care îi vom analiza şi în zilele noastre, lui Irod, straiele cu care Salomeea punea pecete pe buzele poeţilor, în încercarea lor stupidă, de a o demasca. De pe Acropole (aflat acum un an, în Grecia), mă uimise, stânca aceea crescută din senin, în mijlocul Atenei, numită Lyicabettus. În Iliada, C.13, v. 132-135, Homer amintea câte ceva despre această ispravă a zeiţei Atena. Nu-mi venea să cred ochilor. Vorba lui Sorescu: („La început m-am dus acolo/ca simplu nudist privitor de rând/Şi priveam aşa într-o doară „dincolo”). Nu e de mirare, că Marin Sorescu este unul dintre cei mai citiţi şi înţeleşi poeţi, astăzi. Poetul împărţea corăbiile cu care se naviga în poezie, distribuind iluziile necesare solicitanţilor. Astăzi, cineva crede (după mintea lui), că va împărţi premiile Nobel ca pe nişte pomeni unora şi altora. Cortina cu care ni se dezvăluie nouă, un Cărtărescu ori Altcineva, plăsmuit în apa tulburată de critica vremurilor dominate de diavol, pare a fi trasă de mâna nebunului strecurat de Shakespeare în sonete, şi căruia Sorescu îi împrumută vorbele, ferecându-le în geamantanul vărului său. Poetul care va fi destinat acestui premiu, cu un şoim pe umăr, va intra în cetate, la timpul său. Iar noi, îi vom auzi stârnite din pliscul acestei formidabile păsări, injuriile: „Du-te dracului... du-te dracului de prost”. Să nu mi se spună mie, acuma, că poetul „cândva” nominalizat „se face că n-aude nimica”. Cum îşi aşteaptă femeia homerică, iubitul din războaie, aşa nu poţi trăi fără temeiuri, nici cât poţi privi înainte sau înapoi, până nu priveşti în tine însuţi. Jurământul sincer, rostit de Magwitch (zis Provis) din „Marile speranţe”: „Dacă moartea se ascunde în sperietoare, atâta pagubă, n-are decât să iasă la lumină ca s-o înfrunt, şi atunci o să cred în moarte, dar înainte, nu!", m-a pus în gardă. Nu contează, în viaţă, decât un singur amănunt „să înveţi să pierzi”, cum spunea Cioran. De reţinut! Veşnicia se atinge numai prin voia lui Dumnezeu. Sufletele noastre au fost create dinainte de a ne naşte. Avem ceva în plus de zis? Dacă nu o spui la timp, mai bine alege tăcerea, spunea bunicul căutând să zidească în mine cuvintele Marelui Temut, zugrăvit atât de bine de Matei Călinescu. „Noi doar le dăm lumină. Trăsnetul care le va rostogoli, e cu totul altceva”, îmi dădea el de înţeles. Cei care caută peste tot misterul, încă n-au pătruns cuvintele până în esenţa lucrurilor. Soarele cunoaşterii, e de abia la începuturile înţelegerii noastre. Grecilor (din antichitate) le era lesne să apeleze la sfatul zeilor, prin oracole. Pierzând legătura cu această înţelegere, pierdem şi ceea ce Homer numea „Patima care-i mai dulce ca mierea” şi se strecoară în pieptul Omului, şi „creşte ca fumul”. Cine îmi va răstălmăci profeţia lui Ahile, singurul în care am crezut şi mai cred?: „Cred, o Atride, că noi o să fim nevoiţi să ne-ntoarcem/Iar înapoi rătăcind, dac-o fi să scăpăm de la moarte” (C. I, v.58-59). Ţie, Homer, mă închin! Pentru tot ceea ce mi-ai transmis, în operele tale, voi merge mai departe! Schlieman descoperise, prin tine, Troia. Eu, îţi voi spune, în gând, că bătăile inimii mele nu se pot auzi, din pricina bătăilor inimii tale! Pentru că „era vuietul mult întocmai ca vuietul mării,/ Când se bat valuri de mal şi fierbe şi urlă noianul”(C. II, v.202-203). Îi povestesc toate acestea, prietenului Marin, cu care stau de vorbă, la o bere, în oraşul nostru la o terasă situată la marginea unui crâng splendid. Mă întorc, înapoi, la Thesalonik-ul Greciei, unde am rămas cu povestirea, întrucât chiar cu acest gând îi aşteptam, acolo, de o vreme, pe ai mei, plimbându-mă pe lângă Turnul Alb al Salonicului. O navă croită după toate detaliile întrezărite prin gravurile antice, cu navele lui Agamemnon plecate să se războiască cu Troia, ancorase în port, lângă  mine. E ceea ce îmi trezi curiozitatea amorţită, până atunci, deoarece, fusesem (o vreme) furat de cântecul sfâşietor, la clarinet, al unui cerşetor postat pe un scăunel, cât mai aproape de ameninţarea mării Egee. Cred că era român, după „lacrima” doinei ce o răsucea cu jale, în inimi, trecătorilor ce nu se prea arătau miloşi. Aflu, de la ai mei, după aproape două ore de patrulare de-a lungul falezei, că descoperiseră biserica Sfântului Dimitrie... şi au fost impresionaţi de mărimea, frumuseţea şi măreţia ornamentelor şi picturilor din sfântul lăcaş. Că, ceva misterios plutea în atmosfera din apropierea lăcaşului sfânt, şi în interiorul lui toţi vizitatorii aveau pe chipuri un fel de smerenie, dar n-au putut preciza ce anume. Am fost şi eu mulţumit că s-au rugat, acolo, pentru toţi cei de acasă. Mi-e ciudă pe neîncrederea mea, pe faptul că am cedat aşa de repede. Ori, mă atrăgea marea cu freamătul acela lăuntric şi magia ei? Greu de spus.

                                    (va urma) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu