luni, 17 decembrie 2012

276. De veghe în lanul cu cărţi... (A doua scrisoare de la Ion Roşioru)                                      Un postmodernist cu harul rostirii    O carte care, prin fragmentarismul ei heteroclit şi baroc, se aşează organic în paradigma literaturii postmoderniste, este Cu traista de basme prin lume (Schiţe şi povestiri) a lui Tudor Cicu, carte premiată şi apărută la Editura Rafet (Râmnicu Sărat 2012), cu prilejul celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional „Titel Constantinescu”.
    Încă din primele pagini e creionată drama copilului pus în situaţia de a alege între a confunda realitatea cu ficţiunea şi a renunţa brusc la imaginaţia eidetică, lucru destul de greu, de nu cumva imposibil pentru cineva hărăzit să poarte prin viaţă traista cu poveştile copilăriei, şi nu nummai, traistă sau tolbă îngreunându-se cu alte şi alte tâlcuiri narative culese pe tot parcursul febrilei şi exemplarei căutări de sine (Îngerul care a izbucnit în plâns). Povestirile sau amintirile din trecutul familiei împinse neîncetat de prodigioasa memorie afectivă a autorului spre o zare mitică mustesc de înţelesuri şi subînţelesuri tulburătoare. Bunicul e un personaj fascinant ce trece împărăteşte de la o povestire la alta. Nici Tatăl şi nici mama nu rămân mai prejos în rolurile lor de declanşatori de poveste şi de personaje miraculoase. O mătuşă a autorului, Maria, sătulă de cicălelile alor săi pentru că a adus pe lume un copil din flori, pleacă în toată lumea. Pe drum întâlneşte un ţăran mut care, lipsit de prejudecăţi, îi devine soţ şi-i mai face alţi patru copii. Semnificaţia profundă a textului e evidenţiată prin prisma şi cu mintea naratorului devenit adult (Inima mutului Udrea). Amintirile propriu-zise sunt mereu raportate la situaţii identice din lecturile, abundente şi nepotolite, ale aceleiaşi copilării şi adolescenţe rurale şi, mai apoi, urbane. Textul, de fapt intertextul, capătă, astfel, densitate eseistică şi, implicit, credibilitate şi forţă de persuasiune asupra cititorului, emiţătorul narativ având grijă să controleze, constant şi niciodată ostentativ, canalul de comunicare dintre el şi virtualul receptor pluralizat şi devenit pe neaşteptate complice. În bucata O vânătoare ratată, bunicul visează să prindă o vulpe. Când o vede capturată de alţi vânători are revelaţia prăbuşirii unui vis. Peste ani, naratorului îi trec prin minte, à propos de această întâmplare de demult, nişte versuri ale poetului spaniol Antonio Diaz Tortajada. Anecdotica, oricât de savuroasă, nu este suficientă în sine şi autorul îi află un loc adecvat în textul lumii şi o morală cu grad sporit de generalitate, ca în relatarea păţaniei cu raţele ce s-au îmbătat pigulind reziduurile de la o damigeană cu vişinată. Jumulite de pene şi aruncate la groapa de gunoi a satului, măcăitoarele se întorc acasă mahmure, însă vii şi-i dau de gândit stăpânei ce le blestemase şi-şi pusese la îndoială credinţa în Dumnezeu (Satanele mătuşii Talina). Numeroase şi savuroase sunt paginile constituite ca paralele între opere sau secvenţe de scrieri consacrate de şi din literatura universală, şi amintirile naratorului, fie auzite, fie bazate sau grefate pe experienţe personale. Astfel, în Gâlceava dintre vecini, povestirea ce prinde contur sub ochii cititorului are ca element declanşator şi catalizator un fragment din Caleaşca lui Gogol.
   Unele piese ale volumului îmbracă straiele meditaţiei-eseu despre curgerea timpului. Cel de a şaselea simţ, fie că ne mobilizează fiinţa spre a ne desăvârşi, fie că ne inoculează un sentiment al deşertăciunii, e trăit în chip diferit de la un om la altul. Prozatorul eseist îi caută coordonatele sale în ascensiunea spre turnul final. Literatura lumii îi oferă numeroase exemple de măriri şi de decăderi, de izbânzi şi de înfrângeri, de trufii şi de umilinţe. „Viaţa mea seamănănă, întrucâtva, cu acea goană a cneazului Igor către casă”, notează autorul în Iaroslavna ne aşteaptă pe toţi în turn. Autorul cu o nestinsă forţă asociativă nu scapă niciun prilej de a aduce elogii mai mult decât avântate rolului povestitului (povestirii) ca terapie împotriva deziluziei şi, în acest scop, se foloseşte de o memorie culturală superprodigioasă, atât mintea cât şi sufletul său devenind scene ale unor polemici de idei, cu argumente zdrobitoare atât dintr-o perspectivă şi din cea opusă acesteia. Pe o singură pagină, cum este, de pildă, pagina 20, întâlnim nume ca: Esenin, Galilei, Kafka, Emil Brumaru, Florin Mugur, Pascal, Matei (evanghelistul), Marcel Proust, Solomon (cel cu pildele), Radu Gyr, Iov, Gonzalo Pizzaro (Măgarii lăsaţi slobozi pe maidanul copilăriei).
    Practica îndelungată a lecturii îl ajută de fiecare dată pe autor să-şi limpezească, pe măsură ce le tulbură cu întrebări grave, trăirile precum cele pe care în Cântecul de ultim rămas al căpitanului, le încearcă în faţa mării. Aforismele altora, tranşante şi categorice îi sunt de mare folos în a se înţelege pe sine şi le reproduce cu nestăvilită voluptate şi bucurie. Un car cu boi pierdut prin nămeţi devine, dincolo de savoarea ei anecdotică intrinsecă şi de hazul profund şi molipsitor, o parabolă despre drumul care se frânge atunci când somnul nostru cel de toate zilele şi nopţile profită de ocazie şi naşte micii monştri pe care frica, veşnic gravidă, îi poartă în pântecele ei. Pasărea cu spinul înfipt în piept e, în aceeaşi ordine de idei, o meditaţie asupra actului scriitural, plecându-se de la distincţia între omul care scrie şi cel despre care se scrie. E un atac civilitar la adresa celor care susţin că autorul e prezent în toate personajele sale. De ce, subliniază el, acest scriitor n-ar prelua din experienţa personajelor sale şi de ce nu şi-ar îmbogăţi prezentul său cu trecutul altuia? Refugiului în ficţiune i se poate opune, ca la Dickens, persistarea în cotidianul umil şi banal. Să crezi în basm se structurează ca o pledoarie pentru întoarcerea la discursul basmic al copilăriei, cheia de la poarta paradisului fiind truvabilă în misterele acestei vârste. Cel mai adesea avem nevoie de un ghid în acest retur feeric. Pentru eseist, această călătorie s-a întâmplat să se numească LIS, adică Liviu Ioan Stoiciu căruia i-a consacrat, de altfel, un avizat studiu monografic. Confesiunile acestui ucenic deopotrivă la clasici şi la moderni excelează prin sinceritate, prin elanul poematic şi prin bogăţia ideatic-asociativă clocotitoare: „Poe a fost cel care mi-a ridicat la „înălţime cosmică”  dragostea pentru poezie şi poveste, şi mi-a strecurat fiorii prozei fantastice (romanul ştiinţifico-fantastic, fiind şi invenţia sa). Fără demersurile sale în proză, Dostoievski şi Kafka (bunăoară), în literatura absurdului, n-ar fi existat, pentru că pe tărâmul sufletelor moarte al poeziei, pe tărâmul de basm al poveştilor noastre, nu-i decât o filozofie a compoziţiei, prin care atitudinea lui pentru poezie e una din cele mai moderne interpretări. Iar dedublarea lui, exemplară. Se înţelege că muzica - atunci când se combină cu o idee care produce plăcere - este poezie, aşa cum gândea el, iar ideea fără muzică este proză. Citisem (cândva) „Biografia Literaria”, unde Coleridge afirma că un poem trebuie să-şi atingă scopul, în plăcerea imediată şi nu în adevărul celor rostite, ceea ce mă contrariase la acea vreme. Coleridge, însă, nu punea nicio clipă la îndoială inspiraţia poetică (...) Dacă stau şi mă gândesc bine, Poe relua, de fapt, firul gândurilor lui Coleridge din acel enunţat principiu al plăcerii. Abia când l-am descoperit, mult mai târziu, pe A. Rimbaud, am înţeles care poate fi tonul cel mai adecvat pentru transmiterea impresiei de Frumuseţe în poezie (...) Dintre cele două porţi deschise mie către poezie, am înţeles că se doreşte o poartă către altceva, poate un paradis refuzat, poate o logică a sugestiei. Înţelegeam însă că poetul american acordă o mare însemnătate tehnicii şi mijloacelor de compoziţie. Orice basm care se respectă începe cu „a fost odată”. Vedeţi: doar folosirea cuvântului „odată”, în poezie, cum ne şi trimite la basm? „Într-un regat lângă mare, pe care/ Poate că ai să-l cunoşti într-o zi,/ Trăia odată, de mult, o fată/ Pe nume Annabel Lee”... şi uite aşa, povestea ei continuă şi azi, făcând parte din viaţa fiecăruia” (p.28-29).
     Eseistul manifestă uneori şi aptitudini de comentator politic, ipostază din care observă că moravurile revin ciclic în istorie. Diavolul îşi are izbânzile lui, fie şi din când în când. Actuala tranziţie românească pare să stea sub zodie satanică (Decepţia omului de tip freudean). În câteva proze-eseuri-tablete ni se propune un periplu exegetic prin proza lui Liviu Ioan Stoiciu cu al său personaj botezat Omul-de-Ocară sau Ion Aluivasile cel aflat la graniţa visului cu realul, fără a-şi putea preciza şi palierele metempsihotice luate în calcul sau puse în ecuaţie. Acest personaj e pus în paralelă cu Stavroghin  al lui Dostoeivski. O altă paralelă savuroasă,  făcută cu nerv pamfletar şi spirit acut de observaţie, este cea dintre moravurile de la curţile fanarioţilor descinşi să despoaie Tările Române şi cele ale aleşilor din  zilele noastre.
   Alteori, mult mai importantă decât povestirea în sine este tâlcul ei ca mesaj ce se personalizează în fiecare ascultător şi propune un dialog al artelor, îndeosebi, aşa cum s-a văzut, între poezie şi muzică (Trei iposatze ale nemuritelor clipe). Scriitorul, se întreabă, doldora de nelinişti, cât datorează realitatea-realitate imaginaţiei ce-o fardează în fel şi chip, precum şi cât datorează arta bolilor artiştilor (nebunie, schizofrenie, depresii nervoase, toane imprevizibile etc.). Tot aşa ridică, în altă parte, problema relaţiei dintre libertatea artistului şi perfecţiunea artei practicate (Când îţi pui o întrebare), ori dacă viaţa e un obiect de contemplare filozofică sau unul de investigaţie ştiinţifică (Un subiect pentru o scurtă povestire). Altădată deplânge posteritatea nedreaptă a unor autori mari precum, de pildă, Ion Budai Deleanu. În altă parte conclude că lipsa iubirii n-a creat niciodată opere valoroase,  cum de altfel nici ura n-a făcut-o. E abordată şi problema specificului naţional din perspectiva miturilor fundamentale ale poporului român. Ori care este raportul dintre scriitori şi criticii lor care-i ghidează spre posteritate ori îi abandonează pe drum. Vasta cultură literară îl conduce pe exegetul intertextualist la analogii neaşteptate, precum cea între Vladimir Maiakovski şi jalnicul aspirant la preşedinţia României, primitivul Mircea Geoană. Şi lista acestor teme şi întrebări de stringentă actualitate pentru un creator ar putea continua la nesfârşit, cititorul neprididind să se minuneze de ingeniozitatea soluţiilor propuse de literatul care e rând pe rând prozator profund, poet inspirat, critic genetician, istoric literar, comparatist imprevizibil, (inter)textualist temerar, monograf tenace, comentator de orientare şi factură holistică, eseist de marcă, causeur fermecător, confesor necenzurat, teoretician avizat, moderator tenace, cititor neoboosit care ştie când trebuie să cârtească, analist ingenios, sociolog al receptării fenomenului literar, psiholog rafinat, psihanalist cu temele la zi, cetăţean al lumii şi om căruia nimic din ce-i omenesc şi artistic nu-i rămâne străin. Nu ştii în ce ipostază să-l admiri mai mult pe scriitorul Tudor Cicu: proiectându-şi propriile producţii literare în spectacolul literar-artistic al omenirii dintotdeauna, sau elaborându-şi textele în cel mai pur registru beletristic şi comiţând piese întru totul antologice şi fixând inubliabil îndeosebi scene din universul copilăriei şi al şcolii dintr-un sat pierdut în mirifica stepă dobrogeană pe care comunismul de import o va scoate din ritmurile ei ancestrale: Meragiul (povestire antologică), O fată din depărtare, La serbare, Când a venit circul în sat, Petrică a lu’ Muta, Fata din vis, Gângania din cap (altă proză antologică prin arta întretăierii abia perceptibile dintre planul realist cu cel fantastic de factură halucinatorie) şi la multe altele care ar merita fiecare o analiză după toate normele şi canoanele  în vigoare. Cert este că autorul are o acută conştiinţă a scrisului şi că sentimentul responsabilităţii artistice e unul care-l singularizează salutar în actualul peisaj literar românesc.
    Neobositul şi plurivalentul Tudor Cicu este un scriitor care are, spre a ne servi de o expresie ce-i aparţine, harul rostirii. Nevenind dinspre filologie, ci dinspre ştiinţele exacte, el nu şi-a tocit, prin dezabuzare, nicio curiozitate literară. Poate că de aici vine prospeţimea şi candoarea scrisului său despuiat deopotrivă de complexe şi de clişee rebarbative. Premiul „Victor Frunză” cu care a fost încununată cartea în cadrul prestigiosului festival e unul pe deplin meritat.
                                                                                                            Ion Roşioru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu