miercuri, 4 ianuarie 2012

69. La serbare

„La margine de noapte/şi început de zi:/de-o parte e lumina,/de alta – bezna şi…”, începe o poezie a unui poet basarabean drag mie, pe numele său: Vasile Tărăţeanu. Un poet de mare viziune, afirmă în versurile sale, mai mult decât un filozof în toată opera sa, ne sugera Emil Cioran. Dar un ţăran, un ţăran simplu, fără prea multă carte, undeva într-un sătuc uitat de lume? La cuvintele lui, firesc rostite, într-o împrejurare oarecare, se poate gândi filozoful în nevoia cea mai tulburătoare de a da un sens tabloului de dinaintea ochilor? Din moment ce nu se poate face filozofie, pe astfel de întâmplări, totul pare a fi dat uitării. Şi totuşi! Îmi aduc aminte cu o emoţie nestăpânită (doar am fost şi eu cândva elev), de extraordinarul efect avut asupra unora, întâmplarea care urmează. Întotdeauna, la sfârşitul anului şcolar, şcoala din satul meu, organiza prin dascălii săi, serbarea la care se aştepta să fie de faţă, în sala căminului cultural, întreg satul. La urma urmelor, pregătirile din vreme, cu şcolarii, arătau că un astfel de eveniment nu trebuia ratat. Aşa că, toţi copii, anunţau acasă, că, în respectiva zi, cei mai buni copii ai şcolii îşi vor încânta dascălii şi vor face şi inimile părinţilor să tresalte, şi să se piardă de fericire în inima lui Dumnezeu. Ţaţa Amarica (o femeie din satul meu natal), avea din prima ei căsătorie, un copil. Pe micuţul Ionel Prodan, elev în clasa a II-a. Nea Marin, concubinul ei, om muncitor de altfel, şi gospodar cunoscut în tot satul, nu prea credea în laudele pe care consoarta sa i le aducea odraslei. El ştia una şi bună. Copilul care nu ştie să-şi scoată respectuos căciula şi să dea bună ziua oamenilor pe stradă, apoi ce educaţie şi respect să cunoască? Dar, te şi miri, să ai îndrăzneala de a te sui pe scena căminului cultural şi, de acolo, să laşi apoi, cu gura căscată mulţimea adunată ca la nuştiu ce adunare dinaintea primăriei, asta da ispravă! Dar, şi mai şi, ca fiul său să înfrunte mulţimea de gură cască, asta, întrecea orice imaginaţie pentru nea Marin, când se gândea la fiul său, căruia nu-i putuse da nici un fel de învăţăminte ori poveţe, că şi auzea: „- Tu să nu te bagi! Nu l-ai crescut tu! Copilul ascultă numai de mama lui”. Erau cuvintele Amaricăi, cuvinte care-l umplea de amărăciune pe nea Marin. Ar fi vrut şi el, cât de cât, să-i semene la fire. În vara aceea, serbarea era în toi. Urma să urce pe scenă şi băiatul Amaricăi, să spună o poezie straşnică… că, tot o repetase cu ajutorul mamei sale acasă şi, uite că, avea de ce Amarica, să se umfle în pene şi să iasă iarăşi triumfătoare dinaintea lui nea Marin. Numai că, până şi munţii îşi decepţionează drumeţii, cu vecinătatea cerului în care nu numai că zăresc năluci, dar, mai ascund şi alte arătări dinapoia crestelor semeţe. Aflat printre primele rânduri, ţaţa Amarica, parcă trăia ora locală a Universului, ori a şoaptelor cosmice. Era numai ochi şi urechi, deşi, se foia când într-o parte, când în alta, asigurându-i pe vecini, că fiul ei curând-curând, va păşi pe scenă şi va rosti minunata poezie. Ehei! Atunci să vadă el, nea Marin, dacă a meritat să înfrunte pentru copilul ei, toată lumea din sat, iar el, nea Marin, musai, să-i recunoască spăşit supremaţia, şi multe daruri, cum ar fi cazul, ar trebui el să-i aştearnă la picioare, ca unei regine. Emoţia evenimentului cuprinsese nu numi sala. Tremurau până şi podelele căminului cultural sub picioarele Amaricăi. Venise în sfârşit, vremea ca Ionel Prodan, fiul ei, să apară pe scenă, împins de mâna binefăcătoare a învăţătorului. Plin de curaj şi cu voce triumfătoare, copilul începu: „- Eu sunt român!...”. Sala avu un oarecare freamăt. „- Haide, mă, zii tare!”, urlă cineva în fundul sălii. Abia atunci, copilul îşi văzu printre primele rânduri, mama, şi pe nea Marin, privindu-l, mai-mai să-l mănânce, şi uită o clipă, de ce se afla acolo, şi la ce se uita lumea aceea multă, cu gurile căscate. „- Eu sunt român!...”, repetă el sigur pe sine. Dar, parcă, un nod în gât i se pusese. Tatăl său vitreg, înclinase cu capul, a dezaprobare, ori, numai i se păruse. Ce? Nu-l crede capabil să spună o poezie? Îşi privi mama. Aceasta, se ridicase în picioare, ridicând braţele, cum făcea şi la repetiţia de acasă: : „Eu sunt român!”, voia să-i spună… Mai departe!... Ar fi vrut să-i spună mamei sale, să stea jos, că, el, ştie versurile, nu are nevoie de ajutor, dar gestul lui nea Marin, îl încurcă. Acesta, se ridicase şi el în picioare şi, cu spatele la scenă îşi luase femeia de umeri, aşezând-o înapoi pe scaun. Şi, apoi, cu glas tare, către scenă: „-Zi-i mă!” „-Sunt român!” .... începu pentru a treia oară copilul. În spatele sălii, cineva se foi atât de tare, încât scaunul cedă, iar acela, se prăbuşi printre braţele scaunului la podea. Sala se porni pe râsete. Lumea deja se întorsese cu faţa către împricinat. Nimeni nu mai privea scena. Copilul nu dezarmă. Spuse încă odată: „-Sunt român!...” şi, dintr-o dată, plânsul îl năpădi. Nu-şi mai amintea versurile. În clipa aceea, se produse ceva neaşteptat. Nea Marin, se ridicase de pe scaun şi înaintase spre scenă. Se auzi vocea lui puternică, de bărbat autoritar: „- Eşti român prost....dă-te în p.m. jos.!” Sala începu să aplaude. Aplauda la reacţia lui nea Marin. Copilul, îşi duse mâinile la ochi şi-l bubui plânsul. Numai ţaţa Amarica, ca o leoaică, sări de la locul ei, îi dădu brânci concubinului şi escaladă scena de-şi luă copilul în braţe: „-Hai mă, hai!” Şi, în locul copilului, începu ea să recite: „- Sunt român!/ Român am fost/ Graiul nostru de-l îngâni....”. Dar, nu se mai înţelegea nimic. Sala era în delir: „- Dă-te-n p.m. jos!...Dă-te-n p.m. jos”, urlau cu toţii.
Şi, nimeni nu-şi mai aduce aminte, dacă s-a mai ţinut serbarea în continuare, pentru că, lumea din sală o ţinea una şi bună, pe a sa.            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu