joi, 3 mai 2012

149. O felie de pepene

P.S. Cineva m-a rugat să postez şi proza mea de debut, din "Tomis", aprilie 1972, când Mirela Roznoveanu mi-a dat încrederea că sunt un "trăitor" în literatură, cu bătaie lungă înspre proza lui Zaharia Stancu. Ce de ani au mai trecut! Parcă ieri se întâmplau toate cele scrise aici, mai jos: Vă las să decideţi!

O FELIE DE PEPENE (debutul meu din 1972, revista TOMIS)


- Ce faci acolo, măi?! Stai, care eşti?
Venea ţintă spre pădurice cu momâia din ţoale vechi pe umăr şi nici nu slăbea din priviri locul spre care văzuse fugind pe unul dintre noi. O umbră de bănuială i-a fulgerat în priviri, şi trecătoare însă ca o furtună iscată din senin; apoi ochii lui au căpătat din nou limpezirea cerului, privirile devenindu-i liniştite. Când dădu cu ochii de noi, cu inimile cât un purice, cum stam chirciţi după câteva tufe de mătură, îşi râse în barbă. Degetele mari cu unghiile crăpate căutau parcă ceva anume printre firele albe ale bărbii la fel de albe, ca ale sfântului din icoane. Căuta ceva anume, nu ştiam, sau poate încerca să dea glas gândului nerostit. „Aha?! Nu vă aşteptaţi să vă iau chiar din oală, nu-i aşa?” Ţinând încă, momâia pe umăr, ţeapănă de paiele de grâu, îndesate printre cracii pantalonilor bufanţi, cârpăciţi de petice, şi prin care treceau doi araci de salcâm drept picioare, bunicul îşi plimbă mâna eliberată dintre firele bărbii albe ca ale sfântului, până după ureche, şi se scărpină stăpânit:
- Cine să mă fure, decât nepoţii, hai?
- Bunicule, dar noi...
Clopoţeii din glasurile noastre zuruiau, ca dracu, în liniştea aşternută peste bostană.
- Parcă îţi luase piuitul, mânzule! Apoi: Ce-i mă, vi s-au retezat picioarele? Ce tot staţi aşa zărghiţi în dosul buruienilor? Păi, eu când eram cam aşa ca voi, şi când simţeam că vine cineva să ne surprindă, păi ce, aşteptam să mă întrebe cum o mai duc, sau ce mai fac ai mei pe acasă? Bine neică! Şi, valea...
Auzindu-l cum vorbea, de blajin şi de cumsecade, ne mai încetinirăm bătăile inimii. Lăcuste verzi, pripăşite de arşiţa verii printre tufele de mătură, ţâşneau speriate printre bulgării de la marginea păduricei.
- Măi, ia veniţi voi colea, lângă bunicul.
Trânti momâia la pământ şi se îndreptă spre bostană. Marginea bostănăriei spre care se îndrepta bunicul, era înconjurată pe partea aceea, de un gard viu de cucută şi bozie, despărţind bostana de un maidan întins, năpădit de bălării.
O cioară bezmetică dădea roată bostanei şi nu mai prididea cu cârâitul ei găunos. Cât de ciudată este uneori viaţa! După ce ne grăbim să scuipăm în sân şi să alungăm aşa zisa piază-rea a sorţii noastre ghinioniste, iată-ne acum, chemând înapoi ursitoarele, care ne-au pus cândva ceva în scalda cu multe minuni şi promisiuni. Zurgălăii, agitaţi, din inimile şi ele cât un purice se potoliră, iar privirile noastre cercetau acum momâia cu fălci de călău şi pălărie de clovn, făcând pe nebunul, îndesată peste ciorapul umplut cu paie, de forma dovleacului. Cioatele ieşite dintre cracii pantalonului bufant, îndesat şi el cu paie de grâu (aracii de salcâm), duceau cu gândul la picioroangele paiaţei văzute prin cărţile cu poveşti şi ne făcură să râdem mânzeşte. Nici nu apucarăm noi să schimbăm câteva priviri mai îndrăzneţe, că bunicul, cu statura lui încă impunătoare şi privirea de bătrân pişicher, se întorcea la noi, ţinând sub braţe, doi pepeni mari cu coajă lucioasă. Se aşeză jos turceşte, scoase de la brâu cuţitul cu mâner de os şi spintecă sub privirile noastre înfometate, pepenii. Felii mari, roşii; sâmburii negri, ciorchine. Lua bunicul felia, o ridica în aer şi o lovea cu mânerul cuţitului pe coaja lucioasă, de-i cădeau toţi sâmburii, puzderie de sâmburi negri în ţărâna caldă. Mâncam noi. Mai exact, ne întreceam mâncând.
- E bun măi, pepenele?
- Îhîm! răspundeam noi printre dinţi. E dulce pepenele, bunicule! Scuipam sâmburii de pepene printre dinţi, ca să vadă bunicul că suntem fericiţi.
- Şi zi, voiaţi să mă furaţi, aşa-i?
Haida-de! Ca şi cum ai închide ochii, tocmai când te afli pe marginea prăpastiei! O clipă am zărit profilul bunicului strălucind printre suliţele de foc ale soarelui. Bunicul avea ochii albaştri ca ai sfântului Gheorghe, din icoana sub care ne îngenunchea mama să ne rostim rugăciunea seara, la culcare. Nu era nevoie să-i răspund bunicului. Mă dădea de gol faţa, îmi grăiau ochii îndeajuns.


                                                (va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu