miercuri, 8 august 2012

206. Cronica acestui anotimp... (Dracul e aşteptat la bal)                                 Dracul e aşteptat la bal
                                           (pamflet)

   În Valahscenia lui Basareus, toată lumea se pregătea de marele bal anunţat de Unicul Stăpân (ce-i drept un pic spân), bal programat în aşteptarea Zilei Marii Înşelăciuni. Fericită mai era împărăteasca spiţă de la curtea lui Basareus, fiindcă se aştepta ca însuşi Basareus să bată gongul şi să anunţe deschiderea balului. La grajdurile lui Basareus, slugile îşi împiedicau caii, cu boturi de urşi şi ţapi, abia strunindu-i în frânghie de rafie şi tei, căci până şi caii nu mai aveau răbdare  şi făceau larmă cu tropăitul lor în aşteptarea semnalului. Caleştile rânduite în curte aveau să le fie precum  carele de luptă dinapoia mândrelor picioare. Cel mai grăbit era însuşi Basareus, să ajungă cât bate clipa, la marele bal. Acum se afla în cetatea de refugiu strategică de la  Federatele Noului Phedelion, aripa flamurii de comandă şi se oglindea în cereasca icoană a oglinzii din camera secretă, când un chip angelic, cel mai frumos cu putinţă, întrezări în apele ei tulburi. „Există o asemenea făptură pe pământ?” se întrebă. Socoti că totul putea fi posibil. Doar Dumnezeu, întâi, vreo şase zile se căznise frământând din lut o fiinţă, ca să aplaude, la sfârşit, el însuşi, dinaintea minunii zămislite. Aceea era însă, minunea lui Dumnezeu. Dar asta? „De ce n-ar fi a mea!” oftă Basareus. Faust, doar, făcuse un pact cu diavolul, vânzându-şi sufletul lui Mefistofel pentru cucerirea Margaretei. Tocmai gândise toate astea, când i se înfăţişă dinainte, pocitania gheboasă, dracul în persoană.
- E limpede Stăpâne, că astfel de isprăvi sunt şi astăzi cu putinţă, auzi Basareus chiţcăitul pocitaniei de alături. Tocmai îi întindea o cupă cu licoarea diavolească.
- Cine mai eşti şi tu? De unde ai apărut pocitanie? O, nu! Am din nou vedenii. Simt că înnebunesc de-a binelea.
- Priveşte, Stăpâne! Satură-ţi ochii bine şi plânge de-un ochi şi de-un ochi râde, că Dracul în persoană e la picioarele tale, gata de a-i porunci, fiindcă o mândră ca aceasta, pe unde mă învârtesc eu, s-o găsi şi cu vorbele mieroase a ţi-o împinge în braţe. Lasă tu ţara pe mâna mea şi frumoasa a ta va fi. Am zis!
Se ciupi Basareus de coapse, fiindcă o asemenea amăgire, voi a-şi lua de pe ochi, fireşte! Pluti o vreme într-o lume ca de vis. Două suflete se zbătea să locuiască în el. Îşi reveni cu greu.
- Daţi-mi un scaun, cad de pe picioare! porunci, cu faţa la uşi.
Sosiră curtenii, de-i făcu vânt cu evantaiele şi-i stropi obrazul ciupit de vărsat, cu apă de trandafiri.
- Ce s-a întâmplat Unicul nostru Stăpân? strigară cu toţii în cor.
- Pe uşa aceea îl văzui ieşind. Simt că un plumb rece îmi trece prin glezne şi-n picioare. Aici lângă oglinzi, îmi ceru sufletul în schimbul ei. Şi eu… eu… am jurat cu mâna pe psaltirea lui Marx Întâiul, v-o spun.
- !!!?
 Se întrebau, în tăcere, dacă stăpânul lor mai era în toate minţile.
- … Nu mai ţin minte. Din cupa lui băui cu sete mi se pare. Spunea că-i Dracul.
- Stăpâne Doamne, să iertaţi rostirea. Nu vedem copita, deşi ochii noştri nu sunt orbi. Fantomă să fi fost, în a apelor oglinzi? Dar gata acum! Nimic din toate astea: gheare, coarne, coadă; au ieşit din modă. Vrăjiţi stau caii la caleşti afară. Totul e pregătit, e timpul să mergem, Stăpâne!
Porni alaiul. Cât ţine teritoriul lui De Unde-Până Unde, până-n pragul Lunii, alergară caii, ca dinaintea treptelor să rânduiască una după alta, caleştile. Zice cronicarul vremii: cuvintele, de nu-s simţite, rămân reci; nu putem face ca  din suflet vorbele să crească şi să-nduplece pe cititori, cu privire la furtuna ce-n inimă i se iscă lui Basareus, de-a lungul drumului. Dorinţa de a întâlni angelicul chip şi a o avea la piept pe aleasă era ca dorinţa ce i se contopea cu natura înconjurătoare, când arunca ochii prin cupeu, a visare. Simţea nişte forţe latente ale sufletului, trezite într-o dualitate cu promisiunea satanei. „Aşa să fie – cedă el gândului – vedea-voi în curând marea bucurie. Ce dau în schimb? O ţară! Pe mâna cui, că tot eu fi-voi Dracul. Nebune vrăji, cum vă cunosc secretul! Acum şi ţara va trebui atrasă în jocul acesta. O sancta simplicitas! Singuri, sărmanii creduli, îşi vor căra vreascurile la rugul ce-l voi aprinde. Ce supliciu!” Se frecă pe burtă cu o poftă nebună. Privi lumea strânsă de-o parte şi alta a treptelor care duceau către sala de bal. „De-acum poate să înceapă!” Prinse curaj şi se avântă înainte.
- „Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum” – auzi la stânga sa, stridentul chiţcăit, dar nu zări pe nimeni.    Lumea ovaţiona cu sfeşnicele şi flăcările aprinse la feştile. Mulţimea dorea câteva cuvinte. Basareus se opri pe ultima treaptă şi privi, dominant, cu-n ochi scrutător, până departe. În turnul alăturat clopotul îşi începu rugăciunea cu primul sunet scos. „Voi bea şi această cupă, cea din urmă. Să văd ce-mi ziceţi? Nu sunteţi de părere c-ar fi bine să înceapă balul? Să ne grăbim. Sărmane diavol, ce vrei tu să-mi dai, îmi trebuie mie. Arată-mi fructul şi te arată. Să meargă totul cum şi mie-mi place. A ta să fie ţara în schimb, până când vom ieşi din Istorie cum o merităm şi ni se cuvine!” Ridică o mână în sus, poruncitor:
- Dracul e aşteptat la bal. Să-nceapă!
Şi numai pentru sine: Oprit e timpul pentru toţi!
Mulţimea nu înţelese desluşit ce i se urase. Nu zări în afară de Basareus, pe nimeni stând de-o parte. Vacarmul se porni, cum ar fierbe cazanele-n iad, cum ar da în clocot vulcanii la capătul pământului. Speriate, păsările de pe acoperişul clădirii fugiră printre crengile copacilor din împrejurimi. Gata cu liniştea lor, gata cu odihna şi tihna lor toată. N-aveau sărmanele, să le mai afle, niciodată. Şi clopotul cheamă, dă semn că nebunia a început din toate părţile. Ca dinaintea potopului, când s-a auzit ţipătul naufragiaţilor de pe Atlantida când li s-a spart de munte corabia. Semn că s-a curmat orice drept la cuvânt.        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu