joi, 4 aprilie 2013

337. Cărţile de pe biroul la care scriu... ("Vreme închisă" - de Ion Lazu - IV -)           Vreme închisă
                                  (Jurnalul lui Ion Lazu)
                                     
4. Anii: 1985-1986-1987-1988-1989
                           Motto:
                          „Secol al meu, sălbaticule, cine te-ar putea privi în ochi?”
                                                                                  Osip Mandelstam
   Deşi ultima parte a Jurnalului „Vreme închisă” – de Ion Lazu (anii:1985-1989) este foarte concentrată, ea cuprinde de această dată, cu predilecţie, evocarea toposului natal (satul Cireaşov), de Slatina, îndeletnicirile oamenilor, atmosfera familială, portrete, amintiri. Amintirile sunt însăilate, într-un ecou arhaic, de un lirism răscolitor dar bine dozat, cu veghea conştientă a scriitorului care va fructifica, cândva, în prozele sale aceste detalii generatoare de emoţii şi meditaţii despre „o lume în fond la fel de credibilă sau de incredibilă ca oricare alta: reală, palpabilă, amintită, inventată... lumi indiferente una alteia, sau lumi zadarnice” (p.324). Anul 1985 (ni se consemnează la 3 februarie, duminecă) e anul când începe să citească „pe furate”, jurnalul lui Liviu Rebreanu şi, poate, de aici s-o fi născut sârguinţa cu care începe să-şi strângă evocările şi amintirile risipite printre însemnări, povestirile părinţilor din satul natal, cum reiese şi din vizitele tot mai dese în satul copilăriei -unele şi din necesităţile, şi sprijinul adus celor bătrâni. În însemnările ce le face, acum, oscilează de această dată între evocările literare ale vremii, lumea cărţilor citite ori pe care le gândeşte să le scrie şi evenimentele din familie. Sensul nou pe care îl dă jurnalului, are în vedere şi noul imbold, cel atins de aripa sugestiei rămase în urma lecturării Jurnalului lui Rebreanu: „Uneori am bănuială că scriitorii ţin un jurnal nu pentru a-şi nota risipa zilnică în fapte de rutină şi câştigul într-ale scrisului, cum s-ar crede, de exemplu, citind Jurnalul lui Rebreanu, ci pentru a-şi învinge odată în plus teama de coala albă, de inhibiţia pe care ţi-o dă masa de lucru” (p.348). Punând în lumină tehnica scrierii, observăm (dincolo de spontaneitatea comunicării), multe secvenţe narative, pe care – cu certitudine – le-a utilizat în „Veneticii”; „Rămăşagul”; „Capcana...”; „Curtea interioară...”, etc... Există în aceste însemnări câte un palier alocat fie memoriei spaţiilor geografice, fie prieteniei colegiale (serviciu ori din vremea studenţiei), fie vieţii şi morţii oamenilor lângă care a copilărit şi trăit. Dintre referinţele acestor comemorări şi confesiuni, mi-a atras atenţia data de 2 mai 1986 din Jurnal. În preajma acelui 1 mai 1986, mă aflam cu soţia şi cei doi copii ai noştri, în vizită la Roman. În miezul zilei, aflaţi pe una din străzile care alinia un şir de magazine ce urmau a fi vizitate, am avut senzaţia unei furtuni iscate ca din senin, cu vârtejuri şi rotocoale în amestec de praf şi frunziş (de unde?) şi un „iz ciudat” detectat de nările noastre plutea prin aer. Ne-am pus mâinile la ochi, ne-am ferit hainele, dar n-am înţeles mai nimic din ciudăţenia care plutea în atmosferă. Abia după două-trei zile, de la acel „eveniment”, autorităţile româneşti au dat publicităţii grozăvia numită „Cernobâl”. Iată cum îl descrie diaristul Ion Lazu: „De ieri, pe la 18, numai într-o supărare şi o îngrijorare şi un chin – ca o adevărată boală, din cauza veştilor groaznice despre radiaţiile ce vin peste noi de la răsărit”. Paginile finale ale Jurnalului „Vreme închisă”, ne arată un memorialist care are valoarea unei concluzii, a unor trimiteri care, în subtext sugerează îndemnul diaristului de a zăbovi cu folos şi cu plăcere asupra creaţiilor expresive ale masei de oameni participanţi intens la transformarea societăţii, cu bucuriile şi dramele lor: „În viaţa unui om nu se află un singur roman, ci mai multe, însă amestecate, întretăiate, reînnodate. Greutatea, chiar imposibilitatea, este de a-l alege pe cel semnificativ, dintre cele multe, fără vreun înţeles” (p.354). Retrospectiv, pasiunea pentru lectură a copilului de la ţară, capătă în memoria diaristului o semnificaţie şi o încărcătură narativ-evocativă pentru tot ce va urma: „De vreo trei săptămâni recitesc însemnările pe tema Gligorie, sortând, subliniind: apar poezii, apare tema Veneticilor, apoi massa jurnalului literar propriu-zis şi câteva subiecte de proză scurtă. La treabă, omule!” (p.401). Între „amintirile mele despre oamenii din satul copilăriei” şi ceea „ce reprezint pentru ei”... unul „dintre cei prea mulţi care au plecat şi pleacă mereu din sat...”, trebuia să scrie despre toate acestea. Cine a fost alesul? Numele lui stă înscris pe această carte. Vă îndemn s-o citiţi. Fiindcă, această carte care se succedă şi se pliază pe anumite teme specifice unor cititori de vârste diferite, dă curs unor evenimente trăite de fiecare dintre noi, dar întotdeauna amprentate de întâmplări existenţiale şi spirituale, parcă auzite la cel cu care te-ai intersectat în viaţă, ori chiar le-ai fost martor. „Este de imaginat o mai mare sărăcie decât cea de acum şi o mai nemiloasă dependenţă de Stat?”- sună această frază (ascunzând tristeţea unei epoci), ca o întrebare stăruitoare la sfârşitul anilor 1989. Prin lirica acestui buchet de evocări şi adnotări despre tot ceea ce-i omenesc şi de esenţă umană, Ion Lazu ne-a demonstrat că „o anume poetică a jurnalului”, sceptic rostită de cronicarul vremii, prin „Vreme închisă” ea a fost salvată.  
                                                                   (sfârşit)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu