vineri, 9 martie 2012

107. Aman, aman!... (cvp)   Bătrâneţea e Înălţare către Dumnezeu, spunea cineva, iar eu ştiam de la ai mei, că bătrâneţea e un har; copil fiind, să tot stai cu gura căscată şi să asculţi la bătrâni şi, nu-i de mirare că ai cu ce te minuna. Mă durea sufletul, când îi auzeam pe ai mei văitându-se uneori, nopţile, când de şale, când de mâini sau picioare, spunându-şi unul altuia, că nu mai sunt buni de nimic, că, le-a devenit trupul o povară, şi atunci, ce sens mai are viaţa în asemenea jalnice condiţii? Treceau apoi la altele, nu se mai opreau din povestit, şi uitam să mai fiu părtaş la durerea lor. Marin Preda spunea undeva, că i-ar fi ripostat cândva, la o discuţie, lui M.R.Paraschivescu următoarele: „Nu împărţim cu nimeni nimic!”, iar acesta, s-a arătat mai întâi siderat, apoi, a început să râdă în felul lui, înecându-se de delectare, cum făcea totdeauna, când ceea ce i se spunea, îi plăcea. Întrebând odată, undeva într-un sat, despre umbra istovită a unui om ce robotea prin grădina lui, cea căreia mă adresasem, o femeie cu o floare roşie în păr, mi-a răspuns sec: „Ani mulţi pierduţi degeaba, o tinereţe întreagă îngropată în pământ”. Înainte de a mă îndepărta, am mai privit odată, peste umăr, şi am simţit o imensă milă, şi o mare dragoste faţă de umbra altui om, despre care mi se mărturisise, atât de tranşant, cândva, cu toate mizeriile şi înfrângerile sale. Acel om, îmi amintea de o căsuţă, de pe o străduţă perpendiculară cu uliţa copilăriei mele, în care locuia el, turcul Husein Ahmet. Era singurul turc din mahalaua noastră. Se spunea despre el, că avusese cândva trei feciori, că, se purtase cu ei ca un zbir şi le făcuse viaţa amară; apoi, făcându-se ei oleacă mai mari, îl prădase într-o noapte pe bătrân, furându-i de sub saltea sipetul plin cu cocoşei de aur şi, călări, dispăruseră fără urme în Bulgaria. Luaseră cu ei şi pe sora lor cea mică, pe care bătrânul o ţinuse zăvorâtă şi legată într-un beci întunecos. Despre copilă, se ştia că nu vorbea, îngâna doar câteva cuvinte,  şi-i era mintea rătăcită. Bătrânul resimţise cu greu această nenorocire, trupul îi era frânt de ani, umbla damblagiu, cu neputinţa încuibată pe chip, şi o desnădejde sfâşietoare se oglindea în ochii lui sticloşi. Îl zăream uneori, cu luleaua în gură, lângă vatră, singurele clipe poate, când se ruga la Dumnezeul lui, Alah. Dar, toate rugile către Alah-ul său, nu-i aduse înapoi feciorii, sau o parte din avutul ce agonisise. Când îl vedeai, cu mustăţile mari întoarse şi răsucite, cu paltonul verde peticit, acoperindu-i până la genunchi şalvarii roşii, cândva, decoloraţi acum, de atâta purtat, apoi, privirile acelea tăioase ca de erete pe sub sprâncenele mari, îţi spuneai imediat: omul ăsta, n-a iubit niciodată! Cât catran trebuie să existe în inima unui om, pentru ca ochii de aur ai unor copii, care veneau la poarta lui să ceară câteva fructe, după care jinduiau, din tot sufletul, să fie alungaţi cu vorbe grele, umilitoare? Atunci, să nu te întrebi, câtă suferinţă putea să existe în inima acelui copil, văzând câte fructe zăceau neculese la rădăcina copacilor din grădina turcului? Ce-i drept, parcă numai în necazul copiilor din mahala, rodeau arborii din grădina turcului. Dar, cu toată paza şi vigilenţa lui, noi, copiii, tot ne agăţam de crengile ce-i depăşeau gardurile şi ne căţăram iute în copaci, umplându-ne sânurile, pe sub cămeşe, cu fructe. Câţiva, în duşmănie, dădeau iama şi prin bostană, căsăpind cei câţiva pepeni. Nu apucam să facem paguba mare, căci, de unde nu te aşteptai, apărea turcul Husein Ahmet, blestemând şi boscorodind pe limba lui: „Pezevenghi, tâlhar!...” Apoi, când dădea cu ochii de pepenii sparţi, numai ce cădea în genunchi, la pământ, şi-şi turna ţărână în cap: „Aman, aman!...”. Li se înmuiau inimile alor noştri, auzindu-l cum se căina şi se jeluia turcul. În fapt (îşi mai spuneau lăsând-o mai moale), ce mare pagubă puteau să facă nişte prichindei aşa ca noi? Amintindu-mi despre această întâmplare, şi reflectând la spusele femeii cu floare roşie prinsă în păr, privind undeva, înspre purpura asfinţitului, gândul îmi fuge înspre bătrânul Tolstoi, care spune undeva, că „omul e şi zeu şi porc”. Cred însă, bunei mele mame, că, pentru bunele şi relele noastre, socoteală nu avem de dat, însă, decât Celui-veşnic, care, la rându-i, după cele scrise de Mateiu Caragiale - „ pentru păcatele noastre are cumpănă deosebită şi înşală la cântar”.       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu