miercuri, 14 martie 2012

111. Coţofana din salcâm (cvp)   Aflat la dreapta ghidului, când am păşit în prima mânăstire din nordul Moldovei, mi-a atras atenţia degetele răşchirate ale acestuia, îndreptate spre sfinţii zugrăviţi pe un perete, şi cuvintele acestuia desprinse ca din Geneza (1-26) : priviţi şi veţi înţelege de ce Dumnezeu a zis fericit „să facem  om după chipul Nostru”; dar eu, nu vedeam decât culorile veşmintelor, umbrelor lor, şi modul în care se mişcă acestea, în închipuirea noastră. După care, ne-a lăsat să admirăm zugrăvelile sfinţilor, în tăcere. Voiam ca cineva să pună o întrebare; orice întrebare, deoarece am crezut întotdeauna, că, cel care întreabă cu adevărat, poate comunica într-un fel cu alt suflet şi întreaga lui fiinţă luptă cu adevărat pentru triumful întrebării. Asta, m-a dus cu gândul la moşu Stan, vecin gard în gard, cu bunicul şi, la o discuţie avută cândva, cu acesta. Mă văzuse stând sus pe cerdac, în grădina bunicului, citind cât îi ziulica de lungă. „Ce-ţi faci capul bostan cu atâta citanie, vezi să nu dai într-o doagă”. L-am asigurat, printr-un gest făcut cu mâna, să nu aibe nici o grijă, nu eram eu în primejdia asta. Şi, m-a mai întrebat: atunci, ce anume căutam cu atâta stăruinţă? „Omul!-i-am răspuns, luminat. Omul, cu destinul şi trăirile lui”. A dat din cap a uluială şi, din felul în care se îndepărta, ţâţâind din buze a mirare şi neâncredere, m-am temut, după aceea, că tot căutându-l pe om, să nu descopăr, doar umbra lui, şi multă amărăciune...  Grădina bunicului era străjuită de doi salcâmi falnici; unul la capătul dinspre tarlaua câmpului, celălalt pus chiar hotar cu grădina lui moşu Stan. Nimic nu părea a tulbura liniştea în grădina bunicului. Dar, de la un timp, o coţofană venea în fiecare după amiază, în salcâmul dinspre câmp, şi toată ziua: caţa-caţa, caţa-caţa! O zi, două, trei... îşi făcuse, după cum se vede, o meteahnă din asta. „Asta şi-a făcut prostul obicei să nu ne tihnească mâncarea la masă - zicea bunicul, rămânând cu lingura în aer. Dacă nu căţăie asta a pagubă, să mă fluieraţi voi precum, cucul!” „Las-o boalii de coţofană, ce-ţi căşună pe ea?”- se zbârlea bunica la bunicul. „Io-te fă, te-ai deşteptat! Să ştii că, ţie, o să-ţi fure întâi ouăle de sub cloşcă, n-am o armă, că i-aş arăta eu să mai toace oamenii la cap”, rostea cu năduf, bunicul. Dar cine vrea să aibă linişte în ogradă, nu se împiedică tocmai de o coţofană. Şi falnicul salcâm, a fost tăiat. Coţofana, a venit însă, şi după aceea, dar, nemaigăsind salcâmul preferat, s-a mutat în cel de la hotar, lângă moşu Stan. Şi, făcea tot ce ştia. „Acum are să-şi taie şi moşu Stan salcâmul, o să vedeţi!”, profeţi bunicul într-o bună zi, la masă. Nici nu-şi înghiţi bine vorba, că şi auzirăm două împuşcături de armă ce răsunară în tot satul. Şi, ca prin farmec, coţofanei i se înmuie pliscul. Şi, numai ce-l zărim pe moşu Stan; într-o mână ţinea puşca cu două ţevi, pe care o zărisem odată, spânzurată de cureaua ei, la el în fierărie, cu coţofana inertă şi fără glas, în cealaltă mână. Nimeni n-a vrut să comenteze acea întâmplare. Toţi parcă aveau gurile ferecate. La o lună de la acea întâmplare, s-a auzit, că s-a împuşcat în abdomen moşu Stan, în timp ce-şi curăţa arma. Gurile rele, ziceau însă, că, unica lui fată, pe care toţi, ştiau că o bătea cu funia udă, şi pe care o dăduse cu forţa după un zdrahon de român din alt sat, pentru nuştiu ce învoială, îl împuşcase într-o noapte fără lună. Nu se prăpădise moşu Stan din asta, însă, se schimbase tare mult: cu veşmintele dezordonate şi demodate pe umerii rămaşi gheboşi după o îndelungată boală, cu ciubotele pline de zloată şi căciula veşnic înfundată pe tărtăcuţă, bietul om putea fi luat drept o stafie. „Coţofana aia, era duhul morţii lui moşu Stan”, au spus unii. De salcâmul tăiat, bunicul nu s-a atins niciodată. Privind însă la sfinţii zugrăviţi pe pereţii acelei mânăstiri şi, gândindu-mă la bietul moşu Stan, mi-am adus aminte de cuvintele spuse de Panait Istrati: „ dacă suntem fericiţi e din întâmplare; iar dacă suntem nenorociţi, e tot din întâmplare. În marea asta plină de stânci, care e viaţa, barca noastră e dusă în voia vânturilor şi oricât am fi de iscusiţi, nu putem ocoli mare lucru”.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu