luni, 9 aprilie 2012

132. Uşa interzisă (cvp)Nu-mi imaginez pe cineva care să se poată lipsi la vârsta copilăriei, de lectura basmelor, a poveştilor. Eu, am înţeles că nu poţi fi copil cu adevărat, decât în căsuţa în care te-ai născut, în mijlocul alor tăi. „A fi sau a nu fi!”, aceasta-i întrebarea. Întrebarea decisivă. Shakespeare – adesea te gândim cu jale, şi nu pentru celebra întrebare, pe care şi-o pune prin vremi, prinţul Hamlet (iar noi am învăţat, să nu trăim ca prinţul Hamlet, din ezitări); sau poate tocmai pentru asta. Ce fiori să-ţi dea cutremurătoarea frază, atunci când luciul săbiei nu-ţi şi dă de înţeles, în care sânge se va oglindi?
Kafka gândeşte un personaj adus în faţa a două uşi, mai înainte, fiind avertizat că una dintre ele, este fără întoarcere, din clipa în care ai deschis-o. Care să fi fost fatala întrebare ce şi-ar fi pus-o straniul personaj kafkian? Nu ştim. Cunoscând sacrificiul aşteptării în faţa celor două uşi, pentru a vedea care dintre ele se va deschide, restituind pe cel care cutezase a-şi încerca norocul mult mai înainte, imaginează-ţi tu, cititorule, că de cealaltă parte a zidului, tot în faţa celor două uşi, un alt personaj al vremurilor noastre, imita în comportament, gândirea şi modul de a acţiona al predecesorului său (personaj odios); şi, ne întrebăm firesc, noi, cei puşi să forţăm în viaţă una din aceste uşi: „cine după cine?”.
Un al treilea gând, îmi revine, imaginându-mi lupta corp la corp a celor două personaje biblice: David şi Goliat. Lăsându-l la o parte pe Goliat, a cărui siguranţă în izbânda victoriei, nu cred că a avut-o nici primul cuceritor al Everestului, să ni-l imaginăm pe David, cu întrebarea sa pecetluită nerostirii cuvintelor: „care pe care?”. Dincolo de această întrebare; în primul caz, al doilea, al treilea... oare, nu stă primejdia care  pândeşte gata să ne doboare, acum, ajunşi în această răspântie a vieţii noastre? O uşă interzisă ne stă tuturor în faţă; dar unde, când, de ce anume, cred că nu vom cunoaşte niciodată. Şi nu-i oare trist, stând uneori pe margine, să asistăm neputincioşi la calvarul sărmanului Don Quijote, pus să se lupte de unul singur cu morile de vânt? În lupta cu morile, Quijote, e un Tezeu în labirint. Labirintul, fusese Sfinxul învins, cu ajutorul firului Ariadnei, de către Tezeu. La ce o fi folosit firul Ariadnei, unui zeu ocrotit de cei din Olimp? Nu atât pentru drumul de întoarcere, cât, pentru a nu uita înţelegerea dintre cei doi. Tezeu e însă, zeul nerecunoscător. El o va părăsi pe Ariadna, în prima insulă întâlnită în cale. Dar, cine ştie care să fi fost înţelegerea dintre cei doi? Cum stăm, atunci, cu promisiunea lui Tezeu, de a nu avea alte arme în labirint, decât destinul şi dragostea Ariadnei? Cine cere unui labirint să-şi mărturisească tainele? Nu ne rămâne decât drumul de întoarcere, spre a-l clarifica, povestind la ieşire, ce a simţit Tezeu când sângele cald al Minotaurului i-a împroşcat obrazul. „O!... zei, ce-i de făcut?” – se spune, că au fost vorble regelui Minos, la naşterea minotaurului fiu. Şi zeii, i l-au scos în cale pe Dedal, pentru a-i construi un palat măiestrit, din care, cine-o intra acolo, să fie bine intrat, să nu poată ieşi, oricât s-ar strădui... Şi, Dedal construieşte labirintul fără să ştie că va fi închis, împreună cu fiul său Icar, în acesta. Poarta lor de ieşire, a fost de această dată, văzduhul. Sosise vremea ca Dedal să-i înveţe pe oameni să zboare prin văzduh, cu ajutorul aripelor. Homer, nu cutezase a pune aripi oamenilor, precum zburau zeii de pe pământ înapoi în Olimp. Kafka, aşijderea. În schimb, inventase uşa interzisă. Adusese o cântare omului, aşa cum nu cunoscuse nici Iason, când adusese din zări lâna de aur. „Numai cântările sunt nepieritoare în veac” – scria Ovidiu în „Dragostea Corinei”. În „Caietul de vise” (cap. 17, din „Un om norocos” a lui Octavian Paler), autorul se pomeneşte, că, povestind viaţa sa, unui necunoscut, acesta îi spune la un moment de tăcere: „Povesteşte mai departe... altfel vei muri”. Dincolo de uşa interzisă, auzim povestea celui fără nici un drum de întoarcere (cum avusese, după noroc, Tezeu), poveste pe care, eu n-am mai apucat-o (deocamdată) până la capăt...  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu