marți, 17 aprilie 2012

137. Lina, fata de pe lacMândru bunicul se ştia la vânătoare cu ortacii
(cioc de sturz îşi lăsase niţel)
Ogari şi cai. Pâlc de călăreţi
sărind de prin mărăcini şi tufari
în alergarea mistreţului cât un viţel.
Abia se iţiră ei înşirându-se pe lungul văii
În dreptul iazului lângă arţari.
Şi drept vă spun: nu era un iaz oarecare
Pânză să fi fost, albastră, de culoarea petalei de in,
de o sută de coţi;
că mulţi ar fi vrut să îngenuncheze acolo
şi din pumni să-şi arunce în faţă apa fermecată
câte puţin.
Mândru bunicul s-ar fi privit în pânza aceea
cât nesfârşirea cerului. Şi drept vă zic,
pe faţa lacului nu se izvodea nici o undă.
Doar poate cele câteva păsări răzleţe
croncănind blestemate. Şi inima zeului
încercând să mai tragă de timp câte un pic.

În acest timp vulturii pluteau neobosiţi
deasupra codrului;
ce codru, veţi zice, şi el un zeu
ştiut cum se văita de-cu-seară
înfiorând iazuri şi izvoare
până-n adânc sub pământ, bunăoară.
Dar nu era timp. Sus în nesfârşirea albastră
vulturii se roteau în mare tainiţă.
În tainiţă şi inima lui auzea
un ropot de copite, un ţipăt de femeie: uimire!
Gândul lui era deci, la casa cu lumină în geamuri
la umbra încremenită în visul lui,
după perdelele unde o ştia pe Lina
murind de iubire.
Călăreţii îşi scoseseră flintele încărcate
cu iarbă şi gloanţe. De-a lungul şi latul
săreau peste mărăcini şi tufari câte doi deodată:
„La arme, strigau! Să nu scape vânatul”
Dar la nimic din toate astea
nu era acum inima lui:
„Ia Doamne şi stânca aceasta de la inima mea,
acum când focul arde
şi nici o apă n-o poate stinge vreodată!”
Atât aştepta el. Să sară în şa
Şi să gonească-n neştire
Să-i ducă un pumn din apa fermecată iubitei
că tot promisese asta cândva:
„Pune tu maica mea, stepă a Dobrogei tu!
Până la ea, rugă subţire: «pe munţi - pune punţi
pe codruri, pune poduri
şi pe la margine, dorurile noastre,
păsări de aur în copacii de aur».

Slavă ţie şi, apără dragostea aceasta
şi ea lovită pe nedrept,
asemeni vitei lovită năprasnic între coarne,
şi pune hotar. De-a stânga şi dreapta arşiţei
care mistuie umbre”. Cele,
după perdelele unde o ştia pe Lina, fata de pe lac
murind de iubire.
Ascultă şi tu căluţul meu, reazemul meu
fratele meu mai mare!
Cum se frânge inima mea,
Lunecând spre celălalt capăt de zare.
Auzi vântule,
cum se frânge inima Linei?
Ca pe vremea cumplitelor trăsnete şi şuvoaie,
fă-ne tu pasul peste aceste dureri.
Ca valul urlând în maluri scobite de păsări,
ca valul de mare!
Ca pe vremea mult încercatelor noastre puteri.
Când până şi moşnegii pădurii clătinau a mirare”

Cântecul Linei? Ca firul de tors curge-n mister.
Ca din mâna bietei ţări şi sufletul nostru se roagă.
Şi acum, reîntors ecoul şi el pe cărare:
… pune-te tu hotar, maică a mea:
«pe munţi – pune punţi
pe codruri, doar poduri. Iar pe la margine,
dorurile noastre, păsări de aur în copacii de aur»
Slavă şi ţie, stepă a Dobrogei! De la fluviul şerpuit
până la Marea cea mare!

Şi vântul auzea. Despuia frunzele.
Toamna se risipea şi pe acele cărări străine
după arşiţa din inima sa
şi spre casa cu lumină în geamuri luneca.
Acolo, acolo Lina din inima lui
aştepta.
L-am văzut pe bunicul atunci.
Luneca înghiţit de stepa Dobrogei
care nici ea nu era cât un iaz oarecare
şi suflase în visul lui. Nimicindu-l.
Cal şi călăreţ. Înghiţiţi rând pe rând
fiecare.

Sus în nesfârşirea albastră
vulturii se roteau în tainiţă
că tot le promisese şi lor cineva
un pumn din apa fermecată.
Şi făcuseră cât de cât un hotar
la această nedreaptă şi ultimă
redută prin arşiţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu