vineri, 18 noiembrie 2011

34. "Salonul literar", 2011, Mărăşeşti.

Astăzi, 13 noiembrie 2011, orele 10, la Casa de Cultură „Emanoil Petruţ” din Mărăşeşti, la manifestarea Festivalului Naţional de Creaţie Literară „Constantin Ghiniţă”, ed. I-a, au participat personalităţi culturale din întreaga ţară. În ordinea în care acestea au fost prezentate de comentatorul şi organizatorul Festivalului, Virgil Răileanu, îi redăm aici: Adrian Botez, Florin Nicu  Iliescu, Gh. A. Neagu, Culiţă Ioan Uşurelu, Mircea Novac cu soţia Lidia, Ion Lupu, Petre Colăcel, Rodica Ghiniţă, Mariana Vîrtosu, Elena Stroe Otavă, Ştefania Oproescu, Constanţa Cornilă, Marin Moscu, Marin Ifrim, Costel Pricop, Teo Cabel, Săndel Stemate, Stelian Vicol, Liviu Pendefunda, Ionel Necula, Virgil Panait, Petre Abeaboeru, Ioan Dumitru Denciu, Ion Zaharia, Cătălin Mocanu, Dorel Vidraşcu, Paul Spirescu, Georgică Pătrăşcan, Tudor Cicu, Dan Grăjdeanu, Constantin Marafet, Marian Ilie, Costea Matincă, Vasile Ghinea, Vasile Buruiană, Neculai Aurel (revista Clio), Vasile Tărăţeanu (Cernăuţi), ....Au mai fost prezenţi: primarul oraşului Mărăşeşti, Vlase Constantin, consilieri municipali, directorul casei de cultură Pavel Dragu şi câteva grupuri de elevi. A fost scuzată întârzierea poetului Liviu Ioan Stoiciu şi a soţiei sale, care în câteva clipe, va trebui să sosească din Bucureşti. Notă: nu anunţasem încă, scuzele poetului LIS de a nu fi prezent. Avea să o facă mai târziu Virgil Răileanu, inclusiv eu când mi-a venit rândul la prezentarea de carte. Într-un cuvânt: atmosferă de sărbătoare. Programul a început cu momentul evocator Constantin Ghiniţă (întemeiatorul Salonului Literar vrâncean - aflat tot astăzi, la a 11-a ediţie). A deschis festivalul dedicat lui C. Ghiniţă, poetul şi publicistul Adrian Botez. Acesta a evocat (citind un amplu material) personalitatea poetului „care a militat pentru a aduce la Templul de Cultură al Mărăşeştiului, oameni de mare personalitate în cultura română de pretutindeni şi zugrăveşte amplu amintirea lui C. Ghiniţă „care-şi punea capul pe tavă pentru templul culturii şi rostul prieteniei”. Când te cheamă prietenul, te cheamă însuşi Hristos – a punctat poetul A. Botez. Aflăm din această evocare, că poetul din Mărăşeşti, C.Ghiniţă, s-a născut la 10 noiembrie 1946 şi a descins din familia vestitului Aprod Purice şi a fost cel mai reprezentativ poet religios-axiomatic din Vrancea. În încheiere A. Botez spune: „azi şi aici, cu continuitate, îi felicităm pe organizatorii ediţiei a I-a C. Ghiniţă pentru acest festival pe care urbea cetăţii l-a onorat, dar, pe când festivitatea lui C. Ghiniţă ca cetăţean de onoare post mortem?” (...) A urmat momentul lansării şi prezentării de carte. La momentul: „Liviu Ioan Stoiciu-Poezia şi subteranele ei”, Culiţă Ioan Uşurelu vorbeşte despre cartea lui Tudor Cicu, făcând un tablou al cărţii tocmai primite prin poştă. „Această carte este un fel de roman, dacă nu o piesă de teatru, cu două personaje (autorul şi poetul) în care acestea evoluează în paralel, la distanţă de timp şi de spaţiu, dar personajele devin cunoscute cititorului ca în corul antic ce premergea piesei antice...” Marin Ifrim, completează tabloul prezentat de Culiţă I. Uşurelu, arătând că această carte, a izbucnit din câmpul energetic al unui îndrăgostit de poezie dar şi bun cunoscător al poeziei lui LIS, iar Tudor Cicu i-a dăruit cititorului „o carte spectacol.”(...) „Pe LIS îl suspectam încă demult că era un veritabil clasic în viaţă. Numai la Vrancea se pot face seisme literare”. În încheierea lansărilor de carte, Culiţă Ion Uşurelu prezintă numărul aniversar 75 al revistei „Salonul literar”. După ora 13.30 se trece la ultimul moment înscris pe afiş: decernări de diplome. La masa festivă care urmează după cele 4 ore de adevărat „salon literar”, încep discuţiile în particular, schimbul de cărţi şi reviste între scriitori, recitaluri de poezie şi muzică. Am primit cu această ocazie, cărţi din partea lui Ion Lupu, Vasile Tărăţeanu, Costel Pricopie, Săndel Stamate, Emil Lungeanu, dar am şi dăruit 15 exemplare din cartea mea, celor de faţă, inclusiv bibliotecii alte 3 exemplare.                     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu